Menü

idézetek

Megérteni a ninjutsu-t

Megérteni a ninjutsu-t

“Vannak is emberek, akik elejönnek hozzám, és nem látják mennyire valós és őszinte az amit tanítok, s elmennek. A tanítvány elidegeníti magát a tanártól: van aki azt hiszi tanul, vagy tetteti, hogy érti, de igazából nem tanul, nem ért sokat – sok ilyen ember van. És ők igazán szomorú helyzetben vannak szerintem. Ez a saját vágyaik és ambícióik eredménye. Kisiklik a saját “Utcai-autó nevezetű vágyuk”! De a tanítás maga nem egy olyan nehezen értelmezhető dolog – ameddig szereted.

Olyan, mint a mondás, az elkötelezett feleségről, aki bárhol hajlandó élni, vagy bármit hajlandó megtenni a szeretett férjéért. Valaki, vagy valami amit képes vagy szeretni egy egész életen át: az az ami igazi. Képesnek kell lenned bízni benne; a tiszteletnek és a nagyraértékelésnek ott kell lennie… A tisztelet és a hála soha nem szabad, hogy elfelejtődjön. De, ha valami olyannak kezded el adni a tiszteletedet, ami kitalált, hamis, nem őszinte, akkor aztán igazán bajban vagy. Ez az, amiről az igazi edzés szól. Nem valami komplex dolog.”

– Masaaki Hatsumi – A Ninja edzés nagymester-könyve

“Some of the people who have come to me, too, fail to see how real and genuine what I am teaching is, and they leave. The student alienates himself from the teacher: someone thinks he is learning, or pretends he understands, but really doesn’t learn much or understand at all—there are many people like this. And they’re really in a sad situation, I think. It’s a result of their own desires and ambitions. Their own “Streetcar Named Desire” becomes derailed! But the teaching itself is not such a difficult thing to comprehend—as long as you love it.

It’s like the proverb of the devoted wife who is willing to live anywhere, do anything, for her beloved. Someone, something you can love for an entire lifetime: that is what’s real. You must be able to trust it; the respect and the appreciation must be there.. .. The respect and the gratitude must never be forgotten. But if you start giving your respect to something that is contrived, false, not genuine, then you’re really in trouble. That’s what real training is all about. It’s not some complex concept.”

– Masaaki Hatsumi – The Grandmaster’s Book of Ninja Training

Még több kép és idézet  Hatsumi senseitől, Katt ide.

, , , , , , , , , , ,

Nincsenek hozzászólások

Minél többet gondolkodsz, annál távolabb jutsz a budo igazságától

Minél többet gondolkodsz, annál távolabb jutsz a budo igazságától

“Tudod, Takamatsu Sensei csak a legfontosabb dolgokról beszélt. Sosem válaszolt volna tisztán meg egy kérdést a tanítványnak, ha az még nem volt felkészülve rá, a későbbi összezavarodás elkerülése végett. Évekkel később, esetenként, ráeszméltünk, hogy ez volt a jó út a számunkra: hogy magunktól kellett megtanulnunk. Nagyon gyorsan tanított. Nem volt idő gondolkodni; az egyik technika jött a másik után.

Így tudtam felvenni az lényeget hatásosan, s így tanítok most is. Amit szeretném, hogy tegyetek az az, hogy mindent úgy vegyetek, ahogy van. Ne gondolkodjatok túl sokat. Ha belemerülsz a gondolkodásba, az egész dolog elveszik, vagy elveszti tisztaságát. Ne gondolkodj gyakorlás közben – cselekedj! Minél többet gondolkodsz, annál távolabb jutsz a budo igazságától: a budo nem egy akadémiai tárgy!”

– Masaaki Hatsumi – A Ninja edzés nagymester-könyve

“You know, Takamatsu Sensei only used to talk about the most important things. He would never answer questions clearly for a student who was not yet prepared, because of the confusion it might cause later. Years after, sometimes, we realized that this was the right way for us: that we had to learn for ourselves. He used to teach very quickly. There was no time to think; it was just one technique after another.

That’s how I was able to pick up the essence efficiently, and that’s how I teach now. What I want you to do is just take it as it is. Don’t think too much. If you get involved with thinking about it, the whole thing gets lost or loses its purity. Don’t think during practice—do! The more you think, the further from the truth of budo you get: budo is not an academic subject!”

– Masaaki Hatsumi – The Grandmaster’s Book of Ninja Training

Még több kép és idézet  Hatsumi senseitől, Katt ide.

, , , , , , , , ,

Nincsenek hozzászólások

Egészséges táplálkozás a budo-ban

Egészséges táplálkozás a budo-ban

“Sosem beszéltem még erről, de az “evés”, mikor azokra a remetékre vonatkoztatjuk, nem azt jelenti, amire általában gondolunk. Ők olyan emberek voltak, akik képesek voltak életben maradni a teljes testük érzékenysége által. A léleknek is megvan a maga étke, mi táplálja, s az elme is rendelkezik a táplálékával, akárcsak a test. Könyvek lehetnek étkek; egy jó emberrel való találkozás úgyszint táplálhat valakit – és minél finomabb és gyönyörűbb annak a személynek a jelleme, ez annál felemelőbb lehet. Aztán, mikor elégedett vagy, megoszthatod az ételedet, akár csak mikor ráeszmélsz valamire, megoszthatod ezt a felismerést.

Azt is megtanulod, hogy kizárd és felismerd a gondolatokat, melyekkel egy személy szolgálhat, hogy azok egészségtelen formái-e az éteknek. Folyamatosan kezded majd, a tréningen keresztül, csak a természetüknél fogva jó dolgokat elfogadni. Ez nagyon fontos. És az állatok a vadonban, természetesen, általában nem fogyasztanak olyan táplálékot, ami ártalmas lenne rájuk nézve. Csak az ember az, aki szinte bármit megeszik, bármilyen szinten, legyen az egészséges, vagy egészségtelen! Ezért kell az embernek edzésen keresztülmennie, ezért áldatott meg emberekkel, akik vezetik, intelligenciával, s így tovább.”

– Masaaki Hatsumi – A Ninja edzés nagymester-könyve

“I’ve never discussed this before, but “eating,” when it referred to those hermits, didn’t mean what we usually think. They were people who were able to stay alive through the sensitivity of their entire bodies. The soul has its own food that gives it nourishment, and the mind has its food, just as the body does. Books can be food; a meeting with a good person can also nourish one—and the finer and more beautiful that person’s character, the more uplifting it can be. And when you are satisfied, you can share your food, just as, once you have realized something, you can share that realization.

You also learn to discriminate and to recognize that the ideas one person has to offer are an unhealthy form of food. You begin gradually, through training, to accept only things that are naturally good. This is really very important. And animals in the wild, of course, won’t generally eat food that would be harmful to them. It’s only man that eats virtually anything at any level, healthy or unhealthy! That’s why man has to undergo training why he has been blessed with people to guide him, with intelligence, and so on.”

– Masaaki Hatsumi – The Grandmaster’s Book of Ninja Training

Még több kép és idézet  Hatsumi senseitől, Katt ide.

, , , , , , , , , ,

Nincsenek hozzászólások

Annyi áldás van, ami a semmiségből bújik elő… nem csak a Ninjutsu-ban

Annyi áldás van, ami a semmiségből bújik elő... nem csak a Ninjutsu-ban

“Annyi áldás van, ami a semmiségből bújik elő… Okamoto Taro-ra, a festőre emlékeztet ez engem; aki azt mondta, hogy a művei a semmiből jelentek meg, robbanás szerűen. És tudod, hogy mit mondtak mindíg az öreg remetékről, hogy a hegyek ködjét ették, hogy csak űrön(téren?) éltek?

Nos, “ködöt enni és űrön élni” nem arra utal, hogy az ember mindenfélét lenyom a torkán: a tér érzékelésére a bőrödön. Tudod, úgy kell itt értelmezni az “evést” mint egy másféle “táplálék” magunkhoz vételét, nem fizikai, hanem tudati vagy spirituális ételét.”

– Masaaki Hatsumi – A Ninja edzés nagymester-könyve

“There are so many blessings that come out of that emptiness…. It reminds me of the painter Okamoto Taro, who says that his creations appear like explosions out of nowhere. And you know what they used to say about the wise old hermits, that they ate the mists of the mountains, that they lived on space alone?

Well, “eating mist, living on space” doesn’t refer to swallowing stuff down one’s throat: it’s about feeling the space, with your skin. You see, we have to interpret the word “eat” here to mean taking another kind of “food” into oneself, not physical, but mental or spiritual food.”

– Masaaki Hatsumi – The Grandmaster’s Book of Ninja Training

Még több kép és idézet  Hatsumi senseitől, Katt ide.

, , , , , , , , , ,

Nincsenek hozzászólások

Alapvető, hogy az ember megszabaduljon a félelemtől – nem csak a harcművészeknek

Alapvető, hogy az ember megszabaduljon a félelemtől - nem csak a harcművészeknek

“Az emberek túlzottan is félnek ahhoz, hogy mindenféle dolgokat megtegyenek az életükben. Féltik az egészségüket; félelmeik vannak, hogy milyen erősek; félnek a biztosnáguk miatt, s így tovább. A másik oldalon, mikor Tokyo-ban mentem és az emberek azt mondogatták nekem, hogy milyen hajmeresztő, hogy hagyom, hogy a fiatal Muramatsu a sofőröm, itt, egyáltalán nem ijedtem meg! (nevetés)

Komolyan, amúgy, alapvető, hogy az ember megszabaduljon a félelemtől. A félelem megakadájozza az embereket, hogy annyi mindent megtegyenek. Messze túlságosan vigyáznak magukra. Ha az emberek nem figyelnének ennyire magukra, s lenne egy kis önbizalmuk,  egy kis bátorság – a tanárom mindíg mondta, hogy ha valakinek nincs bátorsága, akkor az eset teljesen reménytelen – bátorsággal, bármit véghez lehet vinni. Továbbá a bizalom és hit úgyszint lényeges.”

– Masaaki Hatsumi – A Ninja edzés nagymester-könyve

“People are far too afraid of all sorts of things in their lives. They fear for their health; they have fears about how strong they are; they fear for their safety, and so on. On the other hand, when I go to Tokyo and people tell me how hair-raising it is to be driven by young Muramatsu here, it doesn’t scare me at all! (Laughter)

Seriously, though, it’s essential to rid oneself of fear. Fear prevents people from doing so many things. They look after themselves far too well. If people would only not take so much care of themselves and have a little more confidence in themselves, a bit of courage—my teacher used to say that if one had no courage, there was no hope—with courage, anything can be accomplished. Also, faith and belief are essential.”

– Masaaki Hatsumi – The Grandmaster’s Book of Ninja Training

Még több kép és idézet  Hatsumi senseitől, Katt ide.

, , , , , , , , , , ,

Nincsenek hozzászólások

A harcművészet területén az üresség a legfontosabb dolog

A harcművészet területén az üresség a legfontosabb dolog

“A budo területén az üresség a legfontosabb dolog. Elvégre, ha ürességet mutatsz, ha úgy teszel, mintha üres lennél, ha ürességre gondolsz, és ha te magad vagy az üresség, nem lesz hatása az ellenfeled támadásának. Sőt úgy fogsz tudni mozogni, hogy riválisod számára kiszámíthatatlanná válnak cselekedeteid.”

-Soke

“In the field of budo, it is nothingness that is the most important thing. After all, if you show nothing, pretend nothing, think nothing, are nothing, there is no way for you to be caught by the opponent’s attack. Moreover, you can move without letting the opponent know what you are going to do.”

-Soke

Még több kép és idézet  Hatsumi senseitől, Katt ide.

, , , , , , , , ,

Nincsenek hozzászólások

Harcművészet – agymosás, vagy szívmosás?

Harcművészet - agymosás, vagy szívmosás?
Egy személynek tisztában kell lennie azzal, hogy  egyedül van a világon, és ismernie kell képességeinek szintjét egy harc vagy konfliktus esetén. Sokan, azaz a legtöbb harcművészetet gyakorló, nem érti ezt. A tanítók agymosás alá vonják őket, hogy elhitessék velük a saját Budo-juk a legerősebb.
És vannak iskolák, ahol a diákok, de még a tanárok is, nagyon boldogok ettől az agymosástól! Ez egy szörnyű dolog. Agymosottnak lenni épp olyan, mint vaknak lenni, és én egyáltalán nem kívánok csinálni ilyesmit senkivel. Amit én mindig is akartam, hogy tisztítsátok meg szíveteket (szívmosás!), és ajándékul ezért ezt kapjátok tőlem. Shikin haramitsu daikomyo.”
– Masaaki Hatsumi
A man must realize that he is alone in the world, and he needs to know his level of ability as far as fighting and conflict are concerned. Many, many martial arts people don’t understand this—they’re brainwashed by their teachers to think that their own budo is the strongest.
And there are even schools where the students—even the teachers— are quite happy to be brainwashed in this way! This is a terrible thing to happen. Being brainwashed is just like being blind, and so I have absolutely no desire to do it to anybody. What I always want is for you to purify your heart (heart washing!), and that’s why I give you this. Shikin haramitsu daikomyo.”
– Masaaki Hatsumi

Még több kép és idézet  Hatsumi senseitől, Katt ide.

, , , , , , , ,

Nincsenek hozzászólások

A Budo lényege – Egyszerű

A Budo lényege - Egyszerű
Azok, akik azt hiszik magukról, hogy kiválóak, azok valójában csak átlagosak. Csak a rendes ember az, aki valóban rendkívüli!
És a Satori (’megvilágosodás’) csak egy lépésre van… Én a budo lényegéről beszélek. És a lényege nagyon egyszerű.
Soke Masaaki Hatsumi
The Essence of Budo – Simple
Those who believe themselves to be outstanding are really very prosaic. It is only the ordinary man who is truly extraordinary!
And satori is only a step away… I am talking about the essence of budo. And the essence is really very simple.
Soke Masaaki Hatsumi

Még több kép és idézet  Hatsumi senseitől, Katt ide.

, , , , , , , , , ,

Nincsenek hozzászólások

Harcművészet minden pillanatban

Harcművészet minden pillanatban

“Nos, említettem már, hogy az időm jó részét sétákkal töltöm, nemde? – 2 óra körül egy nap, hmm? Hogy teljes rizst eszek meg tofut, s így tovább, ugye? De én elég szabálytalanul élek. A kegtöbb ember úgy tartja meg az egészségét, hogy szabájozott életet él. Megfelelően élnek, korán az ágyba, korán az ágyból, nem esznek túl sokat és így tovább, ugye?

De vannak azok is, akik úgy élnek mint én: Nem én vagyok az egyetlen. Azok, akiknek az élete egy folyamatos a-jelen-pillanatbani gyakorlati edzés, azok megoldják valahogy a megszokott megszoríások és irányítások nélkül az életüket: egy másik fajta ritmusba való átállás az egész.”

– Masaaki Hatsumi – A Ninja edzés nagymester-könyve

“Well, I’ve mentioned that I spend a lot of my time taking walks, OK?—something like two hours a day, hmm? Eating whole rice and tofu, and so on, right? But I live quite immoderately. Most people maintain their health by living a life of moderation. They live correctly, early to bed, early to rise, not eating too much, and so on, right?

But there are others who live the way I live, too: I’m not the only one. People whose way of life is a constant in-the-moment practical training manage to carry on without the usual restraints and controls in their lives: it’s a matter of getting into another kind of rhythm.”

– Masaaki Hatsumi – The Grandmaster’s Book of Ninja Training

Még több kép és idézet  Hatsumi senseitől, Katt ide.

, , , , , , , , ,

Nincsenek hozzászólások

A Bujinkan küldetése, hogy megvédje a jót

A Bujinkan küldetése, hogy megvédje a jót
A japánban, a seirobyoshi-ról beszélünk, az élet elkerülhetetlen négy fázisáról – születés, öregedés, betegség és halál. És, mint az életben, az egyén edzése során egyaránt megismerkedik a “rossz”, és „jó” dolgokkal. És ennek így kell lennie. Ellenkező esetben nem lenne lehetséges megmenteni illetve megvédeni egy személyt.
Nem mintha más emberek megmentéséhez bármi közünk lenne a harcművészetben: ez a feladat a vallásos embereké. A budoka óvja és védi az embereket. De ugyanakkor, nem védünk olyan embereket, akik nem érdemlik meg a védelmet – bajkeverők, bűnözők és hasonlók. A Bujinkan küldetése, hogy megvédje a jót.
– Masaaki Hatsumi
“In Japanese, we speak of the seirobyoshi, the four inevitable phases of living—birth, aging, illness, and death. And, like life itself, a person’s training inevitably involves “bad” things as well as “good.” And that’s just as it should be. Otherwise, one could not save a person, one could not protect a person.
Not that we in martial arts are involved in “saving” people: that’s the job of the religious people. Budoka protect and defend people. But still, we don’t protect people who don’t deserve protection—troublemakers, criminals, and the like. The mission of the Bujinkan is to protect the good.”
– Masaaki Hatsumi

Még több kép és idézet  Hatsumi senseitől, Katt ide.

, , , , , , , , ,

Nincsenek hozzászólások