Menü

idézetek

A macska hátborzongató képessége

A macska hátborzongató képessége
“Van egy titkos harcművészeti Dansho, a “Neko no Myojutsu” (“A macska hátborzongató képessége”), amit Issai Chozan írt, s a következő tanmesét tartalmazza: “Egy harcos megbetegedett a házában élő nagy patkánytól. Próbálta rávenni a házimacskáját, hogy fogja meg, de az vesztett az ütközetben, s tépetten tért vissza. Ezután a szomszédságból eresztett el néhány macskát, mind különösen marcona benyomást keltett, mégis, mind futva tértek vissza; farkukkal a lábaik közt.
Végül eszébe jutott, hogy hat vagy hét házzal odébb, élt egy szokatlan, vén macska, úgyhogy elment érte, hogy kölcsönkérje. Ez a macska igencsak lazán, nyugisan cammogott be, de mégis a kemény patkány megrettent tőle, s minden probléma nélkül el lett fogva.” Hogy megértsük ezt a történetet, fontos, hogy észrevegyük, hogy a macska nem egyszerűen csak könnyed volt: rendelkezett a Heijoshin-nal, tökéjre fejlesztette az élet és halál tanát, s tudta hol van a halál helye(eredetileg dying spot, azaz szószerint halálozó pont szerepel az angol szövegben).”
– Masaaki Hatsumi, A ninja útja, Titkos technikák
“There is a secret martial arts Densho called “Necko no Myōjutsu” (“The Cat’s Eerie Skill”), written by Issai Chozan, which contains the following fable. A certain swordsman was plagued by the presence of a large rat in his house. He tried to get his pet cat to catch it, but it lost the confrontation and returned in tears. Next he released some cats from the neighborhood, each of which gave the appearance of being exceptionally tough, but they all came running back with their tails between their legs.
Finally he recalled that some six or seven blocks away their lived an unusual, aged cat, and went to borrow it. This cat strolled in at quite a leisurely pace, yet the strong rat cowered and was caught without any difficulty. In order to understand this story, it is important to realize that the cat was not simply light on its feet: it had Heijōshin, it had mastered the principle of life and death, and it knew where the dying spot was.”
– Masaaki Hatsumi, The Way of the Ninja Secret Techniques

Még több kép és idézet  Hatsumi senseitől, Katt ide.

, , , , , , , , , ,

Nincsenek hozzászólások

Élni

Élni

“Elvégre, a ninjának élnie kell, önsajnálat nélkül, bánkódás nélkül.”

– Soke –

“The ninja must live, after all, without self-pity, without regret.”

– Soke –

Még több kép és idézet  Hatsumi senseitől, Katt ide.

, , , , , , ,

Nincsenek hozzászólások

Ez a Budou

Ez a budou

“A gyengeségedet mutatni” annyit tesz – ha általánosságban gyengeként jelensz meg, nem lesz gyakori, hogy az emberek harcolni akarnának veled. De aztán, ha mégis megtámadnak, de te a gyengeségedet mutattad, a támadó nem valószínű, hogy fel lesz készülve bármi ellenállásra. Közeljön, hogy megüssön, s a te részedről minden erőfeszítés nélkül, már megfelelő távolságba is került. Akkor esélyed van elég könnyen nyerni – s ez a fajta dolog tényeg megtörténik.

Úgyhogy ez a dolog eléggé különbözik egy sporttól, mert, ha a harc komoly és úgy érzed, hogy te vagy a gyengébb, akkor távol maradsz a veszélytől; onnan, ahol az ellenfél erős. Azonban, ha veszélyben találnád magadat, akkor képes vagy bármilyen eszközt használni, amivel rendelkezel – taijutsu-t, bármit, a szituációtól függően. Például, ha úgy gondolod gyengébb vagy, akkor lehet, hogy használsz egy pisztojt.

Ha egy személy nincs tisztában evvel az egyszerű formulával, s elkezd úgy gondolkodni, hogy “Hát, mivel ninjutsu-t tanultam, ezért már elég jó vagyok”, akkor könnyen megölhetik – engem is könnyen megölhetnének, ha ezt tenném. Hadd tegyem még tisztábbá: ez az, ami a budou – felismerni a saját képességeidet és gyengeségeidet, bármilyen erős is legyél. Vannak emberek akik tudják ezt, habár még sosem volt tapasztalatuk budou edzésben.”

– Masaaki Hatsumi, A Ninja edzés nagymester-könyve

“Displaying your weakness” means—if you generally appear weak, you don’t usually get people coming to fight you. But then, if you are attacked and you have been displaying your weakness, the attacker is unlikely to be prepared for any retaliation. He comes in to hit you, and without any effort on your part he is in range for you. Then you have the chance of winning quite easily, and this sort of thing really happens.

So it’s quite different from a sport, because if the fight is in earnest and you feel that you’re weaker, you’ll stay away from danger, from where the opponent is strong. But if you happen to find yourself in danger, then you use whatever means you can—taijutsu, whatever, depending on the situation. For example, if you think you are weaker, you might use a pistol.

If a person is unaware of this simple formula, and he starts thinking, “Well, I’ve been studying ninjutsu, and I’m pretty good now,” he might easily get killed—I might get killed myself, if I did that. Let me make it quite clear: this is what budo is—recognizing your own capabilities and your own weaknesses, however strong you may be. Some people do know this, though, even if they have had no experience of budo training.”

– Masaaki Hatsumi, The Grandmaster’s Book of Ninja Training

Még több kép és idézet  Hatsumi senseitől, Katt ide.

, , , , , , , , ,

Nincsenek hozzászólások

Egy igazi kűzdelem…

Egy igazi kűzdelem...

“Egy igazi kűzdelem az olyasmi, ami nem rekreálható, különösképp, ha valamilyen halálos fegyver van használatban. Ezért, kétségtelenül életbevágó, hogy találjunk egy módot ami lehetővé teszi a győzelmet, s a győzelmes tudatállapot felvételét. Ha erre képtelen vagy, veszíteni fogsz. Továbbá, ha valakivel ténylegesen kűzdeni fogsz, lényeges, hogy ismerned a saját képességeidet. Ezért szükség van fokozatokra.

Ha az ellenfél erősebbnek és ügyesebbnek látszik, akkor eltűnsz, nemde? Tudod mikor kell távozni, ugye? Ez önmagában, szerintem, igényel némi tréninget. Mégha gyengébb is vagy, van módja, hogy a gyengébb ember győzzön. A budou egyik formulája ez: mutasd a gyengeségedet úgy, mintha erősség lenne. Vagy, hogy fordítva mondjuk, ha nem ismered ezt a formulát, akkor mindegy milyen erős vagy, könnyedén vereséget szenvedhetsz egy nálad gyengébb által, egy valós szituációban.”

– Masaaki Hatsumi – A Ninja edzés nagymester-könyve

“A real fight is something that cannot be recreated, especially if some deadly weapon is used. Therefore, it’s absolutely vital to find a way that will enable one to win and to get into a winning frame of mind. If you can’t do that, you will lose. And also, if you are going to really fight somebody, it is essential to know your own ability. For this reason grades are needed.

If the opponent looks stronger and more skilled, you make yourself scarce, right? You know when to leave, hmm? That in itself, in my opinion, requires some training. Even if you’re weaker, there’s a way for the weaker man to win. One formula of budo is this: display your weakness to be strong. Or to put it the other way round, if you don’t know this formula then, however strong you are, you can be easily beaten by somebody weaker in a real encounter.”

– Masaaki Hatsumi – The Grandmaster’s Book of Ninja Training

Még több kép és idézet  Hatsumi senseitől, Katt ide.

, , , , , , , ,

Nincsenek hozzászólások

Kuji, avagy a ninja-k híres kézjelei

Kuji, avagy a ninja-k híres kézjelei

“Oh, Igen, tanítom, tanítom. De helyette inkább, hogy memorizáljátok a kuji-t, jobb, ha a taijutsu-t tökéletesítitek. Tudod, ha megpróbálnád megtanulni a “Gakorai tosha akuma judo” kuji-t, ami, ha jól van előhívva meggátolhat egy embert a mozgástól, vagy a “Fudo mugo”-t, ami érzéketlenné teszi az ellenfelet, teljesen hasztalan lenne, amíg a taijutsu-dat nem sajátítottad el.

És így, ahogy korábban már mondtam, a tanárom mindíg azt mondta, hogy ha egy személy igazán eredményes taijutsu-ban, lenyűgöző dolgok kezdenek el történni. Ezt mindenki tudja itt közületek.

Például, az USA-ban, mikor Sephen Hayes mekgpróbált fejbevágni hátulról – nos, azt hitted elmondtam a kuji-t igaz? – de anélkül is, hogy mondtam volna, nem tudott megütni, nem igaz? És akkor mondtam neki, hogy na ez az, amit a kuji jelent.

Persze, megmagyarázhatatlan dolgok, mint ez, történnek a vallásban is, például, a Buddhizmus gyakorlása során; és anélkül, hogy gondolna rá az ember, vagy akár tudatában is az olyan dolgoknak mint a kuji, sok kiváló Buddhista pap hajtott már végre hasonló dolgokat. És Krisztus is, persze, sok féle csodát mutatott már be, mint mindannyian tudjátok.”

– Masaaki Hatsumi – A Ninja edzés nagymester-könyve

“Oh, yes, I teach it, I teach it. But rather than memorizing the kuji, it’s better to perfect your taijutsu. You see, if you tried to learn the kuji “Gakorai tosha akuma judo,” which, if it’s intoned properly, can stop an opponent from moving, or “Fudo mugo,” which can bring about a loss of sensation in an opponent, it would be absolutely useless, until you had perfected your taijutsu.

And so, as I said before, my teacher used to say that when a person is really accomplished in taijutsu, astonishing things begin to happen. Every one of you here knows this.

For example, in the U.S., when Stephen Hayes tried to hit me on the head from behind — well, you’re meant to intone the kuji, right?—but even without my saying it, he couldn’t hit me, could he? And so I told him that that was what kuji meant.

Of course, inexplicable things like this happen in religion, too, for example, in Buddhist training; and without thinking, or perhaps even knowing, about things like the kuji, many eminent Buddhist priests have done such things. And Christ, of course, performed many kinds of miracles, as you know.”

– Masaaki Hatsumi – The Grandmaster’s Book of Ninja Training

Még több kép és idézet  Hatsumi senseitől, Katt ide.

, , , , , , , ,

Nincsenek hozzászólások

Gokui; azt jelenti “örökké tartó megvilágosodás” (gokui 梧久意)

Gokui; azt jelenti "örökké tartó megvilágosodás" (gokui 梧久意)
“Takamatsu Sensei gyakran mondta, hogy “Ne vágj el kapcsolatokat,”, és hogy “a kapcsolatok fontosak.” Mostanában kezdtem ezt sokkal mélyebben megérteni.  In és Yo összeköttetésben állnak. Férfiak és nők összeköttetésben állnak. Az élet és a halál kapcsolatban állnak. Menny és föld kapcsolatban állnak. Fény és sötétség kapcsolatban állnak. Omote és ura kapcsolatban állnak.
A Soke és az új generációi tanároknak és tanulóknak úgyszint kapcsolatban állnak. Ebből szeretet, boldogság és élet születik. Ha valaki nem ismerné ezeket a kapcsolatokat, nem lenne lehetséges számára megismerni vagy megteremteni a gokui-t. A következő generáció nem születne meg…
Az én esetemben, egyszerűen csak a Takamatsu Sensei-el és a családommal való kapcsolatomon keresztül értem el ezt a pontot. A modern világban, a különbségek az emberek tudatosságában, vallásában és gondolkodásában sok zavart okoz, s a zavar növekszik. Úgy hiszem, hogy az út, ennek a szituációnak a megoldása felé, a “kapcsolat”.
A gokui egy minden kort, s így mindenféle társaságot is összekötő dolog. Gokui; azt jelenti “örökké tartó megvilágosodás” (gokui 梧久意). Azonban én azon töprengek, vajon az embereket veszélyezteti-e, ennek a kapcsolatnak a figylemen kívül hagyása, elvesztése.”
– Masaaki Hatsumi, A Budou esszenciája
“Takamatsu Sensei would often say, “Don’t cut relations,” and “Connections are important.” Recently I have started to understand this much more deeply. In and Yo are connected. Men and women are connected. Life and death are connected. Heaven and earth are connected. Light and dark are connected. Omote and ura are connected.
Soke and generation after generation of teacher and students are also connected.   From here is born love, happiness, life. If one did not know of these connections, it would not be possible to discover or bring forth the gokui. The next generation would not be born…
In my case I have reached this point simply through my connection with Takamatsu Sensei and the connection with my family. In the modern world, differences in people’s consciousness, religion, and thinking are causing much disorder, and the disorder is increasing. I believe the path to resolving this situation is “connection.”
The gokui is something connecting all ages and thus all kinds of societies. It is gokui; meaning “everlasting enlightenment” (gokui 梧久意). However, I wonder whether people are in danger of losing sight or missing that connection.”
– Masaaki Hatsumi, The Essence of Budo

Még több kép és idézet  Hatsumi senseitől, Katt ide.

, , , , , , , , ,

Nincsenek hozzászólások

A budou tanulásának művészete

A budou tanulásának művészete
“Nagato sensei tett egy fontos megjegyzést a harcművészetek valóságáról, s a budou tanulásának művészetéről. Sensei megemlítette, hogy mindenkit az a vágy hajt, hogy produkáljon egy technikát. Mindenki túl keményen próbál győzni ellenfelén. Ha a valóságban próbálunk meg egy waza-t(technika) végrehajtani, majdnem biztos, hogy sikertelen lesz.”
– Duncan Stewart
“Nagato Sensei made an important comment …on the reality of martial arts and the art of learning budo. Sensei mentioned that everyone was moving with the desire to produce a technique. Everybody was trying to hard to defeat their opponent. In reality, if we try to produce a waza, it will most likely fail.”
– Duncan Stewart

Még több kép és idézet  Hatsumi senseitől, Katt ide.

, , , , , , , , , ,

Nincsenek hozzászólások

A Budou 3 fő tényezője

A Budou 3 fő tényezője

“A budóban 3 fő tényező van: az első, önmagunk látása és ismerete, az egyén erősségei és korlátai; a második, a megkülönböztetés kardja, a  hibák, a gyengeségek és a szükségtelen megsemmisítésének meghatározása; valamint az utolsó, a nyitottság, érzelemek, odaadás, éleslátás és a szív megértése.”

– Masaaki Hatsumi

“In budo, there are three important essentials: first, seeing and knowing oneself, one’s own strengths and limitations; second, the sword of discrimination, of decisiveness, for eliminating faults, weaknesses, and the unnecessary; and last, the sincerity, feeling, devotion, insight, and understanding of the heart.”

– Masaaki Hatsumi

Még több kép és idézet  Hatsumi senseitől, Katt ide.

, , , , , , , ,

Nincsenek hozzászólások

A ninja ruhája, az elviselés páncélzata

A ninja ruhája, az elviselés páncélzata

Van egy mondás; “Elviselve a sértéseket és a megszégynítést, elengedek minden gyűlöletet, nem vágyom a bosszúra”, ami a gyűlölet és neheztelés letételét sugallja. Krisztus is ezt tanította, mikor azt mondta, hogy “Szeresd az ellenségeidet”.

Ez hihetetlenül fontos az életünkben – valóban; úgy gondolom, hogy ez az alap: az erő, hogy türelmesek/elviselőek legyünk, az erő az önuralomhoz. Ez alapvető az edzésben. Például, az emberek eljönnek egy harcművészeti edzésre és lehet, hogy némi fájdalmon esnek át, igaz? A támadások fogadásának szerepében állnak, újra, meg újra, aztán, ahogy a taijutsu-juk fejlődik, az edzésük már a pszihológiai támadások kezelését is kezdi magába vonni.

Az a személy, aki képes ezt türelmesen elviselni kitartással, s a belső egyensúlyának elvesztése nélkül, sokat fog elérni. Ezért van az, hogy a ninja ruhája néha “az elviselés páncélzata”-ként ismert.”

– Masaaki Hatsumi, A Ninja edzés nagymester-könyve

“There is a saying, “Enduring insults and humiliation, I drop all rancor, I desire no revenge,” which implies bearing no hatred and holding no grudges. Christ taught the same, when He said, “Love your enemies.”

This is tremendously important in our lives—indeed, I think it is the foundation: the power to show forbearance, the strength to restrain oneself. This is essential in training. For example, people come to a martial arts dojo and may undergo some pain in practice, right? They are in the role of receiving attacks more and more, and then, as their taijutsu improves, their training comes to involve dealing with attacks at a psychological level, too.

A person who can endure this patiently and with perseverance without losing his equilibrium will achieve a great deal. That’s why a ninja’s clothes are sometimes known as “the armor of forbearance.”

– Masaaki Hatsumi, The Grandmaster Book of Ninja Training

Még több kép és idézet  Hatsumi senseitől, Katt ide.

, , , , , , , , , , , , ,

Nincsenek hozzászólások

Amikor egy akadály előtt állunk

Amikor egy akadály előtt állunk

“Amikor egy akadály előtt állunk, az egyetlen szükséges tennivaló az annak figyelmen kívül hagyása és a tovább haladás. Csak menj tovább, sétálj, és az akadály eltűnik! Az én esetemben, amikor úgy tűnik, hogy bajban vagyok, és azt hiszem nem fog sikerülni, csak tovább haladok. És ez így folytatódik, még ma is.”

– Masaaki Hatsumi

“All that it’s necessary to do when one faces a barrier is just keep walking, paying it no attention. Just keep going, keep walking, and the obstacles disappear! In my case, when I seem to be in trouble and I think I won’t make it, I just keep walking. And so it continues, even today.”

– Masaaki Hatsumi

Még több kép és idézet  Hatsumi senseitől, Katt ide.

, , , , , , , ,

Nincsenek hozzászólások