Menü

idézetek

Amire a nyugatiaknak koncentrálniuk kell, az a járásuk; hogy ezt fejlesszék

Amire a nyugatiaknak koncentrálniuk kell, az a járásuk; hogy ezt fejlesszék

“Hát, tudod, a japánok gyakran mondják, hogy a nyugatiak gyengék csípőben. Az életmódunk eléggé különböző, igaz? A nyugatiak székeket használnak, míg a japánok a földön ülnek; ezért gondolják az itteniek, hogy a csípőtök gyenge – harcművészek, judo-sok, mindenki szerint.

Ez egy klisévé vált errefelé. De nem túl igaz: a nyugati emberek elég erős csípővel rendelkeznek. A gyengeségük területe valójában a térdük. Mindenkinek, akinek hosszú lába van, gyenge a térde egy kicsit. A csípőjük erős. Úgyhogy, ha a japánok erősíeni akarják a saját csípőjüket, akkor a térdük az, amin dolgoznak. Amire a nyugatiaknak koncentrálniuk kell, az a járásuk; hogy ezt fejlesszék.

Pont most mondtam nem? Úgy állsz, hogy a térdeid teljesen ki vannak nyújtva; meg kéne próbálnod egy kicsit behajlítani őket. És minden nap, mikor sétálsz, hajlítva kéne tartanod a térdeidet és csak kicsiket lépni. Nem is annyira az egészség szempontjából van rá szükséged, hanem inkább az edzés miatt.

Továbbá, mikor ülök, így, hmm? Én behajlított lábbal ülök. Azok az izmok, amik egymáshoz közelítik a térdeket, nyújtva vannak, érted? Ez jó arra, hogy erősítsük a rúgásokat, s hogy kilazítsuk az ízületeket.”

– Masaaki Hatsumi, A Ninja edzés nagymester-könyve

“Well, you know, in Japan people often say that Westerners are weak in the hip area. Our ways of life are quite different, right? Because Westerners use chairs, whereas the Japanese sit down on the floor, their hips are weak, according to Japanese people—martial arts people, judo people, everyone.

It’s become a cliche here. But it’s quite untrue: people from the West have very strong hips. Their area of weakness is actually the knees. For anyone with long legs, the knees are bound to be a bit weak. The hips are strong. So when Japanese want to strengthen their own hips, it’s their knees that they work on. What Westerners need to concentrate on is their way of walking, to improve that.

I told you just before, when we were standing up, didn’t I? You’re standing with your knees locked; you should try keeping them a little bent. And every day, when you walk, you should keep your knees bent and take only small steps. It’s not so much for health that you need that, but for your training.

Also, when I am sitting, like this—hmm?—I sit with my legs folded. The adductor muscles, which bring the knees together, are kept stretched, you see? This is good for strengthening kicks and for loosening up the hip joints.”

– Masaaki Hatsumi, The Grandmaster Book of Ninja Training

Még több kép és idézet  Hatsumi senseitől, Katt ide.

, , , , , , , , , ,

Nincsenek hozzászólások

A ninják egy “szag-mentes” elvet gyakorolnak

A ninják egy "szag-mentes" elvet gyakorolnak

“Az erősen szagló dolgokat, amennyire lehetséges, elkerüljük. A ninják egy “szag-mentes” elvet gyakorolnak: elkerülik a hagymákat, minden fűszeres ételt, sósat, olajasat, s így tovább. Ha a teste kiadja a szagát valaminek, amit megevett, például, mikor bújkál, az ellenfele lehet, hogy tudatába kerül a jelenlétének. A másik oldalról meg, ha nem eszik ilyen ételeket, akkor sokkal érzékenyebb lesz a külső behatásokra.

Ahogy a tanárom mondta nekünk, a hegyekben, a ninja általában sehol a közelébe sincsen nőnek, s csak könnyű ételeket eszik. Következés képpen, mondta a tanárom, a ninja olyan érzékeny lesz, hogy képes tudatára ébredni egy nőnek aki esetleg az általános közelébe érkezik, anélkül is, hogy valóban látná őt; s a korát, sőt még a foglalkozását is megtudja mondani.”

– Masaaki Hatsumi, A Ninja edzés nagymester-könyve

“Things that smell strong are avoided as much as possible. The ninja practices an “odor-free” discipline: he avoids garlic leeks, all spicy foods, salty things, oily things, and so on. If his body gives off the smell of something he has eaten, for example, when in hiding, his adversary may become aware of him. On the other hand, if he does not eat such foods, he becomes far more sensitive to external stimuli.

As my teacher used to tell us, when in the mountains, the ninja is usually nowhere near women, and he eats only mild foods. As a result, my teacher said, the ninja becomes so sensitive that he can become aware of a woman who might come into his general vicinity, even without actually seeing her, and he can also tell her age and even her occupation.”

– Masaaki Hatsumi, The Grandmaster Book of Ninja Training

Még több kép és idézet  Hatsumi senseitől, Katt ide.

, , , , , , , , , ,

Nincsenek hozzászólások

Van egy határa az “út”-nak vagy a “módszer”-nek

Van egy határa az "út"-nak vagy a "módszer"-nek
“Vannak emberek, akik a kendou(az út)-n, vagy a kenpo(a módszer)-n keresztül próbálják megtalálni a dolgok esszenciáját. De, ha engem kérdezel, van egy határa az “út”-nak vagy a “módszer”-nek. Ha kölcsön vesszük a szavakat, “Kiwamarinaki ga yueni gokui to suru” (mivel nincs határa, úgy hívjuk; gokui), akkor láthatjuk, hogy a gokui létezik a biken-ben, ami nem egy út (kendou), vagy módszer (kenpo).
Akárcsak a Zeami szavai közt: “Hisureba hana” (az, ami rejtve van, gyönyörű); a biken-ben ott rejlik a határtalan, rejtett esszencia. Ezért, azok, akik a kyojitsu-ban és a nem-józan észben élnek, birtokolnak egy rejtett érzéket.”
– Masaaki Hatsumi, A Budou esszenciája
“There are people who are attempting to discover the essence of things through kendo (the way) or kenpo (the method). But if you ask me, there is a limit to the “way” or the “method.” if we borrow the words, “Kiwamarinaki ga yueni gokui to suru” (as it has no limits, we call it the gokui), we can see that the gokui exists in biken, which is not a way (kendo) or method (kenpo),
as in the words of Zeami: “Hisureba hana” (that which is hidden is beautiful); within biken there exists boundless hidden essence. Therefore, those that live within kyojitsu and uncommon sense possess a hidden sense.”
– Masaaki Hatsumi, The Essence of Budo

, , , , , , , , ,

Nincsenek hozzászólások

Tiszta Szív

Tiszta Szív
“Kon Toko (1898-1977), a karizmatikus író, fő apátja a Hirazumi Chuson templomnak, s az egyszeri tagja a “Japán Nemzeti Étke”-nek, írta ezen szavaka: “a tiszta szív az edzés helye” (magokoro kore dojo).
Ezek a szavak valóban igazak: a magokoro az, ami lehetővé teszi, hogy felül emelkedjünk jón, rosszon, életen, s halálon, győzelmen vagy veszteségen, jó szerencsén és balsorson. Ez a bölcs mondás kapcsolódik a Budo gokui-jához.”
– Masaaki Hatsumi – Japán Kardvívás, A Samurai titka
“Kon Toko (1898-1977), the charismatic author, chief abbot of the Hiraizumi Chuson temple, and a one-time member of the National Diet of Japan, wrote the words: “pure heart is the training hall” (magokoro kore dojo).
These words are indeed true; it is magokoro that enables transcendence from good and evil, life and death, victory and defeat, good fortune and bad fortune. This wise saying relates to the gokui of Budo.”
– Masaaki Hatsumi, Japanese Sword Fighting, Secret of the Samurai

Még több kép és idézet  Hatsumi senseitől, Katt ide.

, , , , , , , ,

Nincsenek hozzászólások

Senki se képzelje, hogy az ötödik dan megszerzésével valamiféle varázslóvá válik

Senki se képzelje, hogy az ötödik dan megszerzésével valamiféle varázslóvá válik

“Az üresség létezik, de nem tudatja a jelenlétét – az ellenfél egy sugallatot sem kap. A harcművészetekben, ez a legfontosabb dolog az életbenmaradáshoz. Ezt jelenti öt danosnak lenni. Elmenekülni egy csapás elől, ami hátulról jön – ez olyasmi amire az állatok képesek, nem? – anélkül, hogy évekig gyakorolnák.

Ígyhát, az ötödik dan-teszten való megfelelés magában foglal egyfajta veszteséget, valami elhagyását, ami lényegében emberi, de rongálja az érzékenységünket és elválaszt minket a saját tudatalattinktól. De senki se képzelje, hogy az ötödik dan megszerzésével valamiféle varázslóvá válik, vagy valami. Akkor aztán tényleg bajban lenne!”

– Masaaki Hatsumi, A Ninja edzés nagymester-könyve

“Emptiness exists, but it does not make its presence known—the opponent is not given any hint. In the martial arts, this is the most important thing for staying alive. That’s what being fifth dan means. To escape from a blow from behind—it’s something that animals can do, right?—without having years of practice.

So passing the fifth dan test involves a kind of loss, a dropping of something that is essentially human but which impairs our sensitivity and separates us from our own subconscious. But nobody must imagine that by passing the fifth dan test he has become some kind of magician or something. Then he would really be in trouble!”

– Masaaki Hatsumi, The Grandmaster Book of Ninja Training

Még több kép és idézet  Hatsumi senseitől, Katt ide.

, , , , , , , , , ,

Nincsenek hozzászólások

A Budo az irány az élethez, s a készenlét a tudatosság ismeretére

A Budo az irány az élethez, s a készenlét a tudatosság ismeretére
“A Budo az irány az élethez, s a készenlét a tudatosság ismeretére (shiki, 識). A tudatosság magára ölti a négy évszak formáját (shiki, 四季), a parancsokét (shiki, 指揮), a halál szívdobbanásaiét (shiki, 死悸 ), a katonák moráljáét (shiki, 士気), a költészet ritmusáét (shiki, 詩悸) és az ember kapacitásáét is (shiki, 士器).
Ha a könyvek és a történelem átlagos véleményére próbálsz hagyatkozni, akkor képtelen leszel a történelem valóságát meglátni. Továbbá, a történelemben, sokféle vélemény és excentrikus(különc) nézet keveredik össze, s gyakran bukkannak fel új teóriák. Ezért nagyon nehézzé válik megkülönböztetni a valósat a hamistól.
…Ennek a fajta átlag, józan észnek és véleménynek egy pillanatra való elhagyásának, s a dolgok valódi formájára való tekintésének fontosságát próbálom kifejezni. Mindazonáltal, ha valaki nem részesül igazi edzésben, akkor ennek a művelése nem ér majd semmit.”
– Masaaki Hatsumi, Japán kardvívás-A samurai titka
“Budo is the direction to live and the readiness to know consciousness (shiki, 識). Consciousness also takes the form of the four seasons (shiki, 四季), commands (shiki, 指揮), palpitations of death (shiki, 死悸 ), morale of the troops (shiki, 士気), rhythm of poetry (shiki, 詩悸) and the capacity of man (shiki, 士器).
If you try to rely on the common opinion of history and books, then you will not be able to see the reality of history.   Furthermore, in history, many varying opinions and eccentric views are mixed together, and new theories frequently emerge. Therefore, it becomes very difficult to distinguish truth from falsehood.
…I seek to express the importance of abandoning this kind of general common sense and opinion for a moment, and instead looking at the true form of things. Nonetheless, if one does not have real training, then doing this will amount to nothing.”
– Masaaki Hatsumi, Japanese Sword Fighting-Secret of The Samurai

, , , , , , ,

Nincsenek hozzászólások

“Tudod-e milyen tea ez? …Ha méreg lenne, mit tennél?”

"Tudod-e milyen tea ez? ...Ha méreg lenne, mit tennél?"

“A régi időkben, gyakran látogattam Takamatsu Sensei otthonát, s a felesége mindíg felszolgált némi teát. Minden alkalommal, mikor így tett, elmondta, honnan valósi: “Ez a tea Uji-ban nőtt”, vagy “Ez a Shizuokai tea”, az ő régimódi módján. Bizonyos napokon, 15 vagy 20 alkalommal is készített teát, s mindíg másfajta volt. Igazán szerettem inni a teáit.

Egynapon, hírtelen, Takamatsu Sensei próbára tett engem; “Tudod-e milyen tea ez?”. Eléggé meglepődtem ezen. “Ha méreg lenne, mit tennél?” folytatta. Valóban, nem védheted meg magad minden mérgező anyagtól csupán ízleléssel, s az ízre való emlékezéssel. Ez inkább az ízlelő-bimbók érzékenységének a kérdése, érzékelés/felfogás kérdése. S ahogy kifejleszted ezt az érzékenységet, elkezded felismerni, hogy mit nem szabad megenni vagy meginni.”

– Masaaki Hatsumi, A Ninja edzés nagymester-könyve

“In the old days, I often used to visit Takamatsu Sensei’s home, and his wife would always serve tea. Each time she did so, she would say where it came from: “This tea is one grown in Uji,” or “This is the tea of Shizuoka,” in her old-fashioned way. On some days, she would make tea fifteen or twenty times, and every time it would be a different kind. I really used to enjoy it, drinking her teas.

One day, all of a sudden, Takamatsu Sensei challenged me, “Do you know what kind of tea this is?” I was quite taken aback by this. “If it were poison, what would you do?” he went on. Indeed, you can’t protect yourself against every poisonous substance by tasting it and remembering the taste. It’s a matter of the sensitivity of your taste buds, a matter of perception. And as you develop this sensitivity, you get to realize what should not be eaten or drunk.”

– Masaaki Hatsumi, The Grandmaster Book of Ninja Training

, , , , , , , ,

Nincsenek hozzászólások

“Egy ember élete olyan, mint nehéz rakománnyal, egy hosszú úton utazni. Ne siess.”

"Egy ember élete olyan, mint nehéz rakománnyal, egy hosszú úton utazni. Ne siess."

“A világ körül, a történelmen át, a harcolók tudata úgy játszódott le, mint egy dráma az adott korban. Az idő koptatta és változtatta. Ez a “tudat” olyan volt mint egy szél által beporzott virág, és úgy alakult, hogy a Bushido felvirágzott japánban. Ahogy az ember halad az edzéssel, azonban, a Bushido olyanná válik mint egy jegy csak oda, ami lehet kegyetlen, s hibákhoz vezethet az élettel kapcsolatos ítéletekben.

A kortól(történelmi) függően, fennáll a veszélye annak is, hogy az embert elkapja egy hullám, egy roham, amivel kapcsolatban semmit sem lehet tenni. Egy ilyen helyzetben megtapasztaltam, hogy hogyan lehet igaz módon élni a Budo és Bugei kyojitsu-án keresztül.

Ha nem birtoklod a kyojitsu két útját – átformálva az irodalmit (tudományos) és harcit (bunburyodo 文武両道), harcivá és művészivé (bugeiryodo 武芸両道) – , akkor nem érheted el az igazi értelmét a gokui-nak. A két út (nido ニ道) nehéz út (nido 荷道). Tokugawa Ieyasu híres, bölcs szavai közül való ez: “Egy ember élete olyan, mint nehéz rakománnyal, egy hosszú úton utazni. Ne siess.” Ez legyen figyelmeztetés azoknak, akik vakmerően törnek előre.”

– Masaaki Hatsumi, A Budo esszenciája

“Around the world, throughout history, the sense of those fighting played out like a drama of that particular period. It was weathered and changed by times. This “sense” was just like a wind-pollinated flower, and by chance Bushido flourished in Japan. As one continues in training, however, Bushido becomes like a one-way ticket that can be cruel and can lead to mistakes in judgment about life.

Depending on the period, there is also the danger of being swallowed by a wave, a type of surge about which nothing can be done. In this situation, I experienced how to live truthfully through the kyojitsu of Budo and Bugei.

Unless you have the kyojitsu of two ways—transforming the literary (academic) and martial (bunburyodo 文武両道) into artistic and martial (bugeiryodo 武芸両道)–you will not attain the meaning of the gokui. Two ways (nido ニ道) are a heavy road (nido 荷道). Amongst Tokugawa Ieyasu’s famous wise words were these: “The life of a person is like traveling a distant road carrying a heavy load. Do not hurry.” These words should be a warning to those who drive recklessly.”

– Masaaki Hatsumi, The Essence of Budo

Még több kép és idézet  Hatsumi senseitől, Katt ide.

, , , , , , , , , , , ,

Nincsenek hozzászólások

Amit fontos tudni; hogy mekkora hatással van az étrend az ember jellemére és egészségére

Amit fontos tudni; hogy mekkora hatással van az étrend az ember jellemére és egészségére

“Úgy gondolom, hogy egyértelmű, hogy az étkezési szokások országonként különbözőek. De egy valami van, amit fontos tudni; hogy mekkora hatással van az étrend az ember jellemére és egészségére. Sokszor mondják, hogy ha a gyerekek sok szemetet esznek, az hajlamos őket keménnyé és erőszakossá tenni.

És, ha csak húst esznek, például, akkor nagyon vaddá válhatnak, majdnem mint az állatok. Persze nem biztos, hogy mindíg így van. De úgy tűnik, ha isznak tejet és sok húst is esznek, akkor valamilyen fokú egyensúlyt el lehet érni, hogy a viselkedésük kontrolláltabb legyen, különösképp, ha sok zöldséget is fogyasztanak, s így tovább”

– Masaaki Hatsumi, A Ninja edzés nagymester-könyve

“I think it’s obvious that dietary habits differ from country to country. But one thing that is important is to know what a great effect diet has on a person’s character and on health. Food and health, food and character. It’s often said that if children eat a lot of junk food, it tends to make them rough and violent.

And if they eat only meat, for example, they can become very wild, almost like animals. That may not always be so, of course. But it seems that if they drink milk, as well as eat a lot of meat, some degree of balance may be achieved, so that their behavior is more controlled, especially if they also have plenty of vegetables, and so on.”

– Masaaki Hatsumi, The Grandmaster Book of Ninja Training

, , , , , , , , , ,

Nincsenek hozzászólások

Minden világi dolog állandótlan; élet és halál, kivéve egyet…

Minden világi dolog állandótlan; élet és halál, kivéve egyet...
“A Bushi és a Ninja mindíg készen állnak felajánlani életüket az urukért vagy falujukért, s meghalni békében. Ez egy csodálatos módja az életnek. Minden világi dolog állandótlan; élet és halál, kivéve egyet. A Bushidou az, ami keresztül folyik a természet Wabi és Sabi-án (örök szépség).
Ugyanakkor úgy érzem hozzá kell tennem, hogy kitartani a végsőkig, bármi is történjen, kitartani az élet mellett, azon felül, hogy készen állunk a halálra bármikor, valójában a Bushidou titka. Ez jeletni a Ninja életstílus őrzését, az igazi szándékaink árnyékaként való életet, s minden megtételét a túlélésért.”
– Masaaki Hatsumi, A ninja útja, Titkos technikák
“Bushi and Ninja are always prepared to offer their lives for the sake of their lord or village, and die serenely. It is a wonderful way to live. All worldly things are impermanent; life and death are but one. Bushidō is what runs through the Wabi and Sabi (transient beauty) of nature.
Yet I feel compelled to say that enduring to the end no matter what happens, persevering with life despite being prepared for death at any time, is actually the secret of Bushidō. This means treasuring the lifestyle of the Ninja, living as a shadow of your true purpose, and doing your utmost to survive.”
– Masaaki Hatsumi, The Way of the Ninja Secret Techniques

, , , , , , , , , , ,

Nincsenek hozzászólások