Menü

idézetek

A boltosoknak, sőt a táncosoknak is meg van a saját taijutsu-juk, ezért én a mi taijutsu-nkat “ninpou taijutsu”-nak nevezem

A boltosoknak, sőt a táncosoknak is meg van a saját taijutsu-juk, ezért én a mi taijutsu-nkat "ninpou taijutsu"-nak nevezem

“A rendszer, mely az embereket a már kifejlesztett képességeik szerint rangsorolja, az egy olyan dolog, ami a sportokoz kötődik. Olyan mint a vonal, amit át kell lépni, például, vagy a szalag amit el kell szakítani, hogy az atlétát győztesként fogadják el – de ilyen dolgok nem léteznek mikor valódi harcra kerül a sor. S az én osztályzásom szabad az ilyen megszabott jegyek a gondolatától.

Szóval, ha megnézünk egy másik budou-t, mondjuk a karate – a karaténak is megvan a maga taijutsu-ja. Nem mintha a taijutsu csak a ninjutsu része lenne. A tanárom gyakran mondta, hogy egy boltosnak is megvan a saját taijutsu-ja – ahogy meghajol, dörzsöli a kezét, köszönti a vásárlóit, s így tovább.

S természetesen, a táncosoknak is megvannak a jellegzetes mozgásaik, a taijutsu-juk nekik is, ezért én a mi taijutsu-nkat “ninpou taijutsu”-nak nevezem, hogy elkülönítsem a boltos tajutsu-jától – és, ami azt illeti, egy nightclub striptízeséjének a taijutsu-jától. És a dan osztályzásomat a ninpou taijutsu követelményeire alapozom.”

– Masaaki Hatsumi, A Nagyomesterek ninja-edzés könyve

“The system of ranking people according to the skill that they have already developed is something that’s tied up with sports. It’s like the line that has to be crossed, for example, or the tape that must be broken, for an athlete to be acknowledged as winner, but such things do not exist when it comes to actual fighting. And the way I regard grading is free of this idea of a fixed mark.

So if you take other budo like, say, karate—now, karate has its own taijutsu. It’s not as if taijutsu is part of ninjutsu alone. My teacher often used to say that even a shopkeeper has his taijutsu—the way he bows, rubs his hands, greets his customers, and so on.

And of course, dancers have their characteristic movements, their taijutsu, too, so I call our taijutsu “ninpo taijutsu,” in order to distinguish it from shop keeper’s taijutsu—and, for that matter, from nightclub stripper’s taijutsu. And I base my dan gradings on the criteria of ninpo taijutsu.”

– Masaaki Hatsumi, Grandmaster Book of Ninja Training

Még több kép és idézet  Hatsumi senseitől, Katt ide.

, , , , , ,

Nincsenek hozzászólások

A harcművészetek esszenciája

A harcművészetek esszenciája

A harcművészetek esszenciája az önvédelem. Azonban, az önvédelem esszenciája a ninjutsuban rejlik, mivel a ninjutsu az ember szellemét is megvédi. A megfelelő szellemiség nélkül, a harcművészet gyakorlása által az ember könnyen romlásba eshet.

– Masaaki Hatsumi – Ninpo: Bölcsesség az élethez

The essence of martial arts is self-defense. However, the essence of self-protection lies in ninjutsu because ninjutsu also protects one’s spirit. Without the proper spirit in martial training, one can be lead to ruin.

– Masaaki Hatsumi Ninpo: Wisdom for Life

Még több kép és idézet  Hatsumi senseitől, Katt ide.

, , , , , ,

Nincsenek hozzászólások

Egy igaz szív: ez a Doujou

Egy igaz szív: ez a Doujou

“Kon Toukou (1898-1977), egy regény-író, aki a Chuusonji templom apátjává is vált, egyszer adott nekem egy kalligráfiát, a szavakkal “Egy igaz szív: ez a Doujou.” Nekem is van egy szeretett mottóm, “Ninpou Ikkan, Magokoro ni Masare” (kitartás a Ninpou-ban: egy igaz[ságos] szellem az igaz[i] szívben).

Az erőssé, hatalmassá, vagy híressé válásban igazán nincsen semmi különleges. Azok az emberek, akik komolyan egy tisztességes harcművészetet keresnek, s megtalálván sosem hagyják el, a védelmezői az igazi Ninjutsu-nak és a Ninpou Taijutsu-nak. Azok az emberek, akik igazán képesek egy hiteles harcművészetnek szentelni magukat, megbízható tagjai a társadalomnak is. Rendelkeznek egyfajta önkritikával, hálával és őszinteséggel.”

– Masaaki Hatsumi, A Ninja útja, Titkos technikák

“Kon Toukou (1898-1977), a novelist who also became the abbot of Chuusonji temple, once gave me some calligraphy with the words “A true heart: this is the Doujou.” I too have a cherished motto, “Ninpou Ikkan, Magokoro ni Masare” (persistence in Ninpou: a just spirit in a true heart).

To become strong, powerful, or famous is really nothing special. People who seek seriously for a martial art with integrity, and having found it never leave it, are the protectors of true Ninjutsu and Ninpou Taijutsu. People who can really devote themselves to genuine martial arts are trustworthy members of society too. They posess a sort of self-criticism, gratitude, and sincerity.”

– Masaaki Hatsumi, The Way of the Ninja, Secret Techniques

 Még több kép és idézet  Hatsumi senseitől, Katt ide.

, , , , , ,

Nincsenek hozzászólások

Ha egy gyermek kifejleszthetné az erőt, hogy magától gondolkodjon, akár iskolába járás nélkül is, messze intelligensebbé válna, mint azok akik ma a legjobb egyetemekre járnak

Ha egy gyermek kifejleszthetné az erőt, hogy magától gondolkodjon, akár iskolába járás nélkül is, messze intelligensebbé válna, mint azok akik ma a legjobb egyetemekre járnak
“Mikor megszületik egy gyermek, senki sem tanítja tudatosan járni vagy, hogy megetesse magát; inkább ösztönösen jönnek ezek a dolgok. Az emberi lények majdnem határtalan képességekkel és funkciókkal születnek, és tényleg nagyobb hasznukat kéne vennünk ezeknek.
Például, ha egy gyermek kifejleszthetné az erőt, hogy magától gondolkodjon, akár iskolába járás nélkül is, úgy, hogy számítógépekkel tanulna vagy a TV-ből, messze intelligensebbé válna, mint azok a diákok, akik ma a legjobb egyetemekre felvételt nyernek. Mért kéne mindenkinek ugyanúgy iskolába járnia? Nincsen kétségem afelől, hogy valamikor a jövőben az iskolák nélkülözhetővé válnak majd – azok amiket eddig építettek nem mások, mint pénzváltó-helyek.
A magunk számára való tanulás, s a felfedezések saját megtétele sokkal fontosabb mint a csoportos tanulás, s ez csakugyan így vontakozik a harcművészetekre is. Természetesen, semmi sem veri azt, ha az ember eljár egy Doujou-ba és keményen edz egy mester alatt, de még ha nem is jársz el egy Doujou-ba, s egyszerűen csak egyedül folytatod az edzést, feltéve, hogy ezt lelkesen és őszintén teszed, az a hely egy Doujou-vá fog válni. Ahogy gyakran mondani szoktam,
“Az élet semmi másról nem szól, mint egy egyszemélyes edzés.” Azért mondom ezt, mert szeretném, ha a komoly gyakorlók maguk fedeznék fel a szakma rejtelmeit.”
– Masaaki Hatsumi, A Ninja útja, Titkos technikák
. . .
“When a child is born, nobody consciously teaches it to walk or feed itself; rather these things occur instinctively. Human beings are born with almost limitless capabilities and functions, and we really should make greater use of them.
For example, if a child could develop the power to think for itself, even without attending school, and studied from computers or the TV, it would become far more intelligent than the students who nowadays gain entrance to the top universities. Why should everyone attend school in an identical fashion? I have no doubt that sometime in the future, schools will become superfluous – those that have been built so far are no more than money exchanges. Studying for oneself and making one’s own discoveries is much more important than group learning, and this applies equally well to the martial arts.
Of course, nothing beats attending a Doujou and rigorously training under a master, but even if you do not attend a Doujou and simply continoue training by yourself, provided you do this with high a sincere spirit, that place will become a Doujou. As I often say, “Life is all about solitary training.” This is because I want serious practitioners to discover the tricks of the trade for themselves.”
– Masaaki Hatsumi, The Way of the Ninja, Secret Techniques

Még több kép és idézet  Hatsumi senseitől, Katt ide.

, , , , , ,

Nincsenek hozzászólások

Idézetek IV.

tavasz


“Ha ellep a víz, nem mindegy, hogy egy öllel vagy százzal?”
(Perzsa közmondás)

“Ha erőd kevés, akkor félúton kidőlsz, de ne feküdj le, már az út elején.”
(Kung Fu-Ce)


“A tévedés híd a tapasztalatlanság és a tudás között.”
(Phyllis Theroux)


“Elvárni a világtól, hogy igazságos legyen veled, mert jó vagy, ugyanolyan, mintha azt várod egy bikától, hogy ne támadjon meg, mert vegetáriánus vagy.”
(Dennis Wholey)


“Arra kell törekednünk, hogy semmi se érjen minket váratlanul.”
(Seneca)


“Ha nem tehetjük, amit akarunk, hadd tegyük, amit tudunk.”
(Tibeti bölcsesség)“Sose dicsekedj, jöhet valaki, aki ismert, mint gyereket.”
(Kínai közmondás)


“Az isten akként formázta kezünket, hogy a lelkünk ne legyen süket.
(Tibeti bölcsesség)


“A víz mindig megtalálja a maga utját.”
(Távol-keleti közmondás)


“Tanulni és nem gondolkodni: hiábavaló fáradtság; gondolkodni és nem tanulni pedig: veszedelmes.”
(Konfuciusz)


“A bölcs nem az, aki soha nem szenvedett, hanem, aki átélte és legyőzte a kétségbeesést!”
(Indiai tanítás)


“Ha hallom, elfelejtem Ha látom, megjegyzem Ha csinálom, megértem.”
(Kínai bölcsesség)


“A kutya töri magát, de a sólyom viszi el a zsákmányt.”
(Japán közmondás)

“Egy jó idézet gyémánt a bölcs ember ujján, de kavics a bolond kezében.”

“Győzelmet az képes aratni, aki először győz és csak azután keresi a harcot; aki először harcolni próbál: az veszít.

(Szun-Ce)


“A gyorsaság szükséges, a sietség káros.”
(Szuvorov)

, ,

Nincsenek hozzászólások

Idézetek III.

tavasz

“A tanítók csak az ajtót nyitják ki, belépned neked kell.”

(Kínai közmondás)


“Ha egy zöld ágat tartasz a szívedben, előbb-utóbb rászáll egy énekesmadár.”

(Kínai közmondás)


“Az egészség a korona az ember fején, de csak a beteg láthatja meg azt.”

(Egyiptomi közmondás)


“Panaszkodtam, hogy nincs cipőm, amíg nem találkoztam olyannal, akinek nincs lába.”

(Perzsa közmondás)


“Élvezd a kis dolgokat, egy nap vissza fogsz tekinteni és rájössz, hogy azok voltak a nagy dolgok.”

(Robert Brault)


“Ne kívánj semmit gyorsan érni el,

És ne a kicsiny haszonra figyelj!

Mert aki gyorsan akar valamit elérni,

Az messzire nem juthat,

És mert aki a kicsiny haszonra figyel,

Az nem visz végbe nagy dolgokat.”

(Konfuciusz)


“Az íjon egy hajszálnyi eltérés, egy mérföldet jelent a céltábla mellett.”

(Kínai bölcsesség)


“A körte- és szilvafának nem kell szólnia, az ösvény magától odavisz alá.”

(Japán közmondás)


“- Így érvel az ostoba: ez a föld, ez az otthon az enyém, ezek itt a gyermekeim. Íme minden együtt van, hogy teljes legyen a boldogságom – mondta Buddha a tanítványainak.

Hallgatói megkérdezték: Miért ostoba az efféle gondolkodás?

– Mert aki ezt mondja, az azt sem érti, hogy még ő maga sem a saját tulajdona. Valóban semmit sem birtoklunk, csak őrizzük egy ideig. Aki képtelen a dolgokat továbbadni, azt a dolgok birtokolják. Bármi legyen a kincsed, úgy tartsd a kezedben, mintha vizet markolnál. Ha nem így teszel, és ha tenyeredbe zárod, összenyomod. Ha magadhoz láncolod, a lényegétől fosztod meg. Tartsd szabadon, és örökre a tiéd marad. Ez az igazi boldogság!”

(Buddha)

“Tégy jót, s gondold meg, hogy miden óra lehet az utolsó.”

(Talmud)


“Azok, akik lóháton utaznak semmit sem tudnak arról, milyen nehéz ugyanaz gyalogszerrel.”

(Japán közmondás)


“Nem csak a szerencse vak, többnyire azokat is elvakítja, akiket kegyeibe fogad.”

(Cicero)


“Mikor a majom nem éri el kezével az érett banánt, azt mondja, savanyú.”

(Arab bölcsesség)


Aki a háromfajta szenvedés ellenére háborítatlan marad, akit a boldogság nem mámorít, s aki mentes a ragaszkodástól, a félelemtől és a dühtől, azt rendíthetetlen elméjű bölcsnek hívják.


(Bhagavad-Gita)

, ,

Nincsenek hozzászólások

Idézetek II.

tavasz

“Csak kétféleképpen élheted az életed. Vagy abban hiszel, a világon semmi sem varázslat. Vagy pedig abban, hogy a világon minden varázslat.”

(Albert Einstein)


“Aggódj kevesebbet, reménykedj többet; egyél kevesebbet, rágj többet; panaszkodj kevesebbet, lélegezz többet; beszélj kevesebbet, mondj többet; utálkozz kevesebbet, szeress többet.”

“Talán szerencse, hogy ilyen lassan haladok, mert lehet, hogy rossz irányba megyek.”

(Graffiti)


“A kialakult betegséget kezelni olyan, mintha az ember akkor kezdene forrást építeni, amikor már megszomjazott.”

(Kínai szólás)


“Általában a -majd holnap- a hét legzsúfoltabb napja.”

(Spanyol közmondás)


“Az emberek következetesen elfelejtik, hogy a boldogság a gondolkodásmódunkban, nem pedig a körülményekben gyökerezik. Az egyik leggyakoribb tévedés, hogy a boldogságot, mint célt összekeverik a cél elérésének eszközeivel.”

(Alexander Dakwood)


“Ki tudja, melyik jön előbb: a következő élet vagy a holnapi nap.”

(Tibeti közmondás)


“A bölcsesség nem állomás, ahová egyszer megérkezel. A bölcsesség maga az út; a te bölcsességed az, ahogyan utazol rajta. Aki túl sebesen vágtat, nem látja a tájat.”

(Tatiosz)


“A világ olyan mint egy tükör, látod? Mosolyogsz, és a barátaid visszamosolyognak.”

(Zen mondás)


“Aki mosolyog, az mindig erősebb annál, aki haragszik.”

(Japán bölcsesség)


“Jól kérdezni annyi, mint sokat tudni.”

(Arab közmondás)


“A legvégén nem az fog számítani, hogy mennyi év volt életedben, hanem hogy mennyi élet volt éveidben.”

(Abraham Lincoln)


“Úgy élj, ahogy gondolkodsz, mert előbb-utóbb úgy fogsz gondolkodni, ahogy élsz.”


“Ha az igazság az utadba áll, akkor az azt jelenti, hogy rossz úton jársz!”

(J. Billings)


, ,

Nincsenek hozzászólások

Idézetek I

tavasz

“Aki nem mutogatja magát – ragyogni kezd. Aki nem dicsekszik – sikeres lesz. Aki nem követel tiszteletet, azt elfogadják vezetőnek. Aki nem küzd senkivel, azzal senki sem képes megküzdeni.”


“Az életben minden csata azt a célt szolgálja, hogy tanuljunk belőle valamit, még az is, amelyiket elveszítjük.”

(Paulo Coelho)


“Minél kevesebb szabályt állítasz fel arra, hogy milyennek kellene lennie az életnek, és hogy másoknak hogyan kellene viselkedni, annál könnyebb boldognak lenned.”

(Andrew Matthews)


“Az ember időnként belebotlik az igazságba, de legtöbbször feltápászkodik, és tovább megy.”

(Winston Churchill)


“Nem könnyű az embereket meggyőzni, hogy szemük helyett az eszükkel nézzék a világot.”

(Fontaneille)


“A bölcs maga elé néz, a balga vaktában megy. De egy és ugyanaz a sorsa mind a kettőnek.”

(Prédikátorok könyve 2,13-14)


“Ha egyszerűségre szoktattad a tested, ne hencegj vele, s ha vizet iszol, ne mondd el minden alkalommal, hogy te csak vizet iszol. Ha edzeni akarod magad a küzdelmekre, magadban csináld, ne a kívülállók előtt.”

(Epiktétosz)


“Igazságot hirdetni, vagy hasznos dolgokat javasolni az embereknek, biztos módja annak, hogy üldözzenek minket.”

(Voltaire)


“Minél nehezebb a lépted, annál mélyebbre szúr a tüske.”

(Japán közmondás)


„Ha valakit tanítani akarsz valamire, az sohasem tanulja meg.”

(Bernard Shaw)


“Aki vezető egyéniségnek hiszi magát, de nincsenek követői, az nem más csupán, mint egy gyalogos.”

(Kínai közmondás)


“Az élet olyan, mint egy kártyajáték. A kiosztott lapok adottak, de ahogy játszod őket, az szabad akarat.”

(Jawaharlal Nehru)


“Aki három napra előrelát, az háromezer évvel gazdagabb.”

(Japán közmondás)


Ha igazad van, megengedheted magadnak, hogy megőrizd nyugalmad. Ha nincs igazad, nem engedheted meg, hogy elveszítsd.

(Mahatma Gandhi)


,

Nincsenek hozzászólások