Menü

Szellemi önvédelem

Harcművészet és Jellem

Harcművészet és Jellem

“Az olyan emberek, akik pörlekedők, romlásba zuhannak. Törekedj a harmóniára, a békére. Az igazságosság szívével a Bu harcos útja kifejleszt egy józan karaktert, s képessé tesz bármilyen akadály áthidalására, így válva az önvédelem művészetévé.”

– Masaaki Hatsumi, A budo esszenciája

“People who are contentious fall to ruin. Strive for harmony, for peace. With the heart of justice, the martial ways of Bu cultivate a commonsense character and are able to overcome all obstacles, thereby becoming the art of self-defense.”

– Masaaki Hatsumi, The Essence of Budo

Még több kép és idézet  Hatsumi senseitől, Katt ide.

, , , , , , , , , , ,

Nincsenek hozzászólások

A ninjutsu nem csak technika

A ninjutsu nem csak technika
Átfogóbb értelmezésben a bujutsu az egyén országának a védelmezését, szűkebb értelemben pedig a közösségének, családjának és önmagának a megvédését jelenti. A bujutsu nem csak egy kard-technika, hanem egy technika az elméddel is. Az, hogy hogyan vágj, az kenjutsu, hogy hogyan csapjál, az meg a fa felvágása. [A technika tudatosság nélkül csak egy semmitmondó, ritmikus dolog.] Ugyan a jutsu technikát jelent, s tartalmaznia kell waza-t (ügyesség/képesség), ezen kívül a szívnek is benne kell lennie.
Ha a szíved nem tiszta, a technikád nem lesz megbízható. Ha jó szíved van, a technikád is jó lesz. Az ok egyenlő a technikával, s ha nincs ok, nincs technika sem. Az igazi győzelem nem rajtad múlik, hanem az ellenfeleden. Ezért, a győzelem természetesen érkezik meg hozzád. Csak várnod kell, hogy megtörténjen. Ne keresd a győzelmet, vagy a hasznot, hagyd, hogy természetesen történjenek: akárcsak, ahogy a kova és acél találkozik, hogy természetes úton tüzet teremtsenek.”
– Masaaki Hatsumi, Ninpo: Az élet bölcsessége
“In a broad sense bujutsu means to protect one’s country and to a narrower extent, it means to protect your community, your family and yourself. Bujutsu is not only a technique with a sword, but also a technique with your mind. To learn how to strike is kenjutsu, to learn how to chop is chopping wood. [Techniques without conscious awareness are bland and rhythmical]. While jutsu means technique and must contain waza [skills], jutsu must also have heart.
If your heart is not pure, your technique will not be reliable. If you have a good heart, your technique will be good. Purpose is the same as jutsu and if there is non purpose, there is no jutsu. True victory relies not upon you, but on your enemy. Thus, victory comes naturally to you. You have only to wait for it to happen. Do not search for victory or seek gain, allow it to happen naturally: just as flint and steel come together naturally to make fire.”
– Masaaki Hatsumi, Ninpo: Wisdom for Life

Még több kép és idézet  Hatsumi senseitől, Katt ide.

, , , , , , , , ,

Nincsenek hozzászólások

Harcművészet és az akadályok

Harcművészet és az akadályok

“Az emberek az összes gátukat maguk hozzák létre. Ez egy igencsak nagy ostobaság. Maguk csinálunk akadályokat, s ezáltal elveszítjük az utunkat az igazság keresésében. […] Az, amit olyankor tenni kell, ha az ember egy akadállyal kerül szembe, az mindössze annyi, hogy haladunk tovább, anélkül, hogy tudomást vennénk róla. Csak menj előre, járj tovább és az akadályok eltűnnek! Az én esetemben, ha én úgy érzem, hogy bajban vagyok és nem fog sikerülni, akkor csak megyek tovább. És így megy ez tovább, még ma is.”

– Masaaki Hatsumi, A Ninja edzés nagymester-könyve

“People create all their barriers for themselves. It’s really such a foolish thing to do. We create our own obstacles and lose our own way in the search for truth. […] All that it’s necessary to do when one faces a barrier is just keep walking, paying it no attention. Just keep going, keep walking, and the obstacles disappear! In my case, when I seem to be in trouble and I think I won’t make it, I just keep walking. And so it continues, even today.”

– Masaaki Hatsumi, The Grandmaster Book of Ninja Training

Még több kép és idézet  Hatsumi senseitől, Katt ide.

, , , , , , , , ,

Nincsenek hozzászólások

Jó és Rossz a ninjutsuban

Jó és Rossz a ninjutsuban

“…fontos, hogy ne fogadjuk olyan rosszul az árulást, még akkor sem, ha ezt egy közeli barát teszi. Ez tényleg olyan mint az 5. dan teszt: tudod, japánul a szó az árulásra annyi mint “hátulról levágni”, és még egy deshi általi árulás sem kéne, hogy rossz dologként legyen elkönyvelve, csakúgy, mint hogy az 5. dan teszt során sem szabad a hátbatámadást “rossznak” venni.

A “jó” és “rossz”, végül is, csak ugyanannak a kontinuumnak(folytonosságnak) a részei; ezért a mi dolgunk, hogy a jót válasszuk a hozzáállásunkon és szemléletünkön keresztül. Az árulás nekem nem számít. Képes voltam felülkerekedni rajta, és ez is az edzésem fontos részévé vált. Ez nem egy akadály számomra.”

– Masaaki Hatsumi, A Ninja edzés nagymester-könyve

“…it’s necessary not to take a betrayal like that badly, even if it’s perpetrated by an intimate friend. It’s really like the fifth dan test: you know, in  japanese, the word for betray is “to cut down from behind,” and even to be betrayed by a deshi should not be judged as a bad thing, any more than being attacked from behind in the fifth dan test should be judged as “bad.”

“Good” and “bad” are, after all, only parts of the same continuum, but it is up to us to choose the good through our attitude and through our perception. The betrayal doesn’t matter to me. I was able to overcome it, and that too became a highlight of my training. It is no obstacle for me.”

– Masaaki Hatsumi, The Grandmaster Book of Ninja Training

Még több kép és idézet  Hatsumi senseitől, Katt ide.

, , , , , , , , , , , , ,

Nincsenek hozzászólások

A ninja-nak élnie kell, végülis, önsajnálat és megbánás nélkül

A ninja-nak élnie kell, végülis, önsajnálat és megbánás nélkül

És ezidő allatt, az egyik legközelebbi barátom elárult engem, azzal, hogy megszegte a nekem tett ígéretét. De, mint kiderült, ez egy nagyon jó lecke volt nekem. Megtanultam a függetlenség szükségességét, és sok belső erőt is adott. Nem útáltam őt, s ami azt illeti realizáltam is – olyan volt ez nekem mint egy satori -, hogy a tettének értéke egy lehetőség volt számomra a növekedésre. Olyan volt ez nekem, mint egy ajándék az istenektől. A ninja-nak élnie kell, végülis, önsajnálat és megbánás nélkül. Ezalatt a tanulási folyamat alatt az egészségem visszatért. Eleget kellett tennem a felelősségeimnek. Eztán a testem könnyedebb lett, és sok más változás is végbe ment.

– Masaaki Hatsumi – A Ninja edzés nagymester-könyve

Satori: 悟り
megvilágosodás, megértés
悟: a felismerés, megvilágosodás kanji-ja

And during that time, one of the closest friends I had betrayed me by breaking a promise to me. But, as it turned out, it was a very good lesson for me. I learned the need for independence, and it gave me a lot of inner strength. I did not feel hate for him, and in fact realized—it was like a satori for me—the value of his action was an opportunity for my growth. It was like a gift from the gods for me. The ninja must live, after all, without self-pity, without regret. Through this learning process, my health returned. I had to carry out my responsibilities. My body then became lighter, and many other changes took place.

– Masaaki Hatsumi – The Grandmaster’s Book of Ninja Training

Még több kép és idézet  Hatsumi senseitől, Katt ide.

, , , , , , , , , , ,

Nincsenek hozzászólások

A betegségnél sem ér véget a harcművészet

A betegségnél sem ér véget a harcművészet

Öt évig épp azután, hogy a tanárom Iemoto-vá avatott engem, csak körülbelül három órát tudtam aludni naponta, a sok munka miatt, ami a vállaimra zuhant a tömegmédiával kapcsolatos tevékenységek miatt. Emellett a mindennapi munkámat is végeztem, s a ninpou tanulmányaimat meg edzésemet is. Ahogy már korábban is mondtam, az Iemoto címet valamivel idő előtt kaptam, s egészen tavaly szeptember 21-ig, tizenöt évvel azutánig, hogy Takamatsu sensei elhunyt, nem realizáltam igazán, hogy én vagyok az igazi Iemoto.

Ebben nincs semmi furcsa: egyszerűen nem voltam rá képes akkoriban. De, mint egy férfi, be kellett töltenem a felelőségemet ami a pozicíómmal jár. Azonban, az az időszak egy kiemelkedő időszakká vált számomra, az öt évnyi periódus alatti, oly kevés alvás miatt, ami egy vegetatív idegrendszeri kibillenéshez vezetett, annyira, hogy alig láttam, a belsőségeim szörnyű állapotban voltak, még arra is képtelen voltam, hogy normálisan megálljak a lábamon, s így tovább. De még ekkor is szerettem az edzést. Még akkor is, ha néha képtelen voltam elkerülni, hogy eldobjanak vagy megüssenek a saját tanítványaim, sosem hagytam abba az edzést.”

– Masaaki Hatsumi – A Ninja edzés nagymester-könyve

Iemoto: 家=otthon 元=forrás/származás
iskola feje, iskola családjának feje
家元
a két kanji az otthon és a származás, forrás kanji-ja

“For five years just after my teacher made me Iemoto, I got only about three hours of sleep a day, because of the great amount of work that fell to me in activities for the mass media. I was also doing my daily work and my ninpo study and training. As I said before, I received the title of Iemoto somewhat ahead of time, and it was not until September 21 last year, fifteen years after Takamatsu Sensei passed away, and 30 years after he gave me the title, that I finally realized I was a real Iemoto.

This is nothing strange: I simply didn’t at the time have the capability. But, as a man, I had to fulfill the responsibilities of my position. However, that time became an outstanding time for me because of the continuous five-year period with so little sleep, which led to an autonomic nervous imbalance so that I could hardly see, my intestines were in a terrible state, I was unable even to stand properly, and so on. But I still loved the training. Even though I was sometimes unable to avoid being thrown and hit in practice by my own students, I still never stopped training.”

– Masaaki Hatsumi – The Grandmaster’s Book of Ninja Training

Még több kép és idézet  Hatsumi senseitől, Katt ide.

, , , , , , , , , , ,

Nincsenek hozzászólások

Az igazság keresése a harcművészetben

Az igazság keresése a harcművészetben

“Az én keresésem mindíg a “nem-igazság” keresésére irányul; s egy dolog, amit ez magában hordoz az egy bizonyos adag áldozat “Ha nincs kockázat, nincs nyereség” – de egy személynek elkötelezettnek kell ahhoz lennie, hogy leljen valami igazat. Olyan ez, mint a régi japán harcművészeti epigramma, mely így szól: “A Pokol tátong a felemelt kard alatt… Lépj be! És a Menyország lesz a jutalmad!” Mikor az igazság pillanata eljő, mindannyiunknak egyetlen választása van: hogy előre lépjünk, vagy hogy elfussunk. Számomra mindíg a korábbi alternatíva kell, hogy legyen.

És ez a Buddhista papok Sennichi Kaihogyo(ezernapos séta) gyakorlatához hasonlatos, melyben óvatos járást gyakorolnak nap napután, mint a satori, a megvilágosodás elérésének egy módját. Ugyanakkor, persze, a “séta”, a keresés, a tanulás belsőleg folyik, a szívben, s folytatódhat tovább még akkor is, ha a lábak elvesztik használhatóságukat. Ez is az egyik oka annak, hogy mindennap sétálok. És igazából, tudod, a szó “járás” az ember életének minden aspektusában való megfelelő viseltetést is sejtet.”

– Masaaki Hatsumi – A Ninja edzés nagymester-könyve

“My search is always directed toward finding Untruth; and one thing that that involves is a certain amount of sacrifice “Nothing ventured, nothing gained”—but a person has to be wholehearted in order to gain something true. It’s like the old Japanese martial art epigram, which goes, Hell gapes beneath the upraised sword. . . . Step in! And Heaven is your reward! When the moment of truth comes, we each have a single choice: to step ahead or to run away. For me, it must constantly be the former alternative.

And it’s like the Sennichi Kaihogyo practice of the Buddhist priests, in which they practice careful walking day after day as a method of achieving satori, enlightenment. At the same time, of course, the “walking,” the searching, the learning, proceeds internally, in the heart, and can continue even if the use of the legs is lost. This is one reason why I walk every day, too. And in fact, you know, the word “walking” implies right conduct in all aspects of one’s life.”

– Masaaki Hatsumi – The Grandmaster’s Book of Ninja Training

Még több kép és idézet  Hatsumi senseitől, Katt ide.

, , , , , , , , , , ,

Nincsenek hozzászólások

Megérteni a ninjutsu-t

Megérteni a ninjutsu-t

“Vannak is emberek, akik elejönnek hozzám, és nem látják mennyire valós és őszinte az amit tanítok, s elmennek. A tanítvány elidegeníti magát a tanártól: van aki azt hiszi tanul, vagy tetteti, hogy érti, de igazából nem tanul, nem ért sokat – sok ilyen ember van. És ők igazán szomorú helyzetben vannak szerintem. Ez a saját vágyaik és ambícióik eredménye. Kisiklik a saját “Utcai-autó nevezetű vágyuk”! De a tanítás maga nem egy olyan nehezen értelmezhető dolog – ameddig szereted.

Olyan, mint a mondás, az elkötelezett feleségről, aki bárhol hajlandó élni, vagy bármit hajlandó megtenni a szeretett férjéért. Valaki, vagy valami amit képes vagy szeretni egy egész életen át: az az ami igazi. Képesnek kell lenned bízni benne; a tiszteletnek és a nagyraértékelésnek ott kell lennie… A tisztelet és a hála soha nem szabad, hogy elfelejtődjön. De, ha valami olyannak kezded el adni a tiszteletedet, ami kitalált, hamis, nem őszinte, akkor aztán igazán bajban vagy. Ez az, amiről az igazi edzés szól. Nem valami komplex dolog.”

– Masaaki Hatsumi – A Ninja edzés nagymester-könyve

“Some of the people who have come to me, too, fail to see how real and genuine what I am teaching is, and they leave. The student alienates himself from the teacher: someone thinks he is learning, or pretends he understands, but really doesn’t learn much or understand at all—there are many people like this. And they’re really in a sad situation, I think. It’s a result of their own desires and ambitions. Their own “Streetcar Named Desire” becomes derailed! But the teaching itself is not such a difficult thing to comprehend—as long as you love it.

It’s like the proverb of the devoted wife who is willing to live anywhere, do anything, for her beloved. Someone, something you can love for an entire lifetime: that is what’s real. You must be able to trust it; the respect and the appreciation must be there.. .. The respect and the gratitude must never be forgotten. But if you start giving your respect to something that is contrived, false, not genuine, then you’re really in trouble. That’s what real training is all about. It’s not some complex concept.”

– Masaaki Hatsumi – The Grandmaster’s Book of Ninja Training

Még több kép és idézet  Hatsumi senseitől, Katt ide.

, , , , , , , , , , ,

Nincsenek hozzászólások

Minél többet gondolkodsz, annál távolabb jutsz a budo igazságától

Minél többet gondolkodsz, annál távolabb jutsz a budo igazságától

“Tudod, Takamatsu Sensei csak a legfontosabb dolgokról beszélt. Sosem válaszolt volna tisztán meg egy kérdést a tanítványnak, ha az még nem volt felkészülve rá, a későbbi összezavarodás elkerülése végett. Évekkel később, esetenként, ráeszméltünk, hogy ez volt a jó út a számunkra: hogy magunktól kellett megtanulnunk. Nagyon gyorsan tanított. Nem volt idő gondolkodni; az egyik technika jött a másik után.

Így tudtam felvenni az lényeget hatásosan, s így tanítok most is. Amit szeretném, hogy tegyetek az az, hogy mindent úgy vegyetek, ahogy van. Ne gondolkodjatok túl sokat. Ha belemerülsz a gondolkodásba, az egész dolog elveszik, vagy elveszti tisztaságát. Ne gondolkodj gyakorlás közben – cselekedj! Minél többet gondolkodsz, annál távolabb jutsz a budo igazságától: a budo nem egy akadémiai tárgy!”

– Masaaki Hatsumi – A Ninja edzés nagymester-könyve

“You know, Takamatsu Sensei only used to talk about the most important things. He would never answer questions clearly for a student who was not yet prepared, because of the confusion it might cause later. Years after, sometimes, we realized that this was the right way for us: that we had to learn for ourselves. He used to teach very quickly. There was no time to think; it was just one technique after another.

That’s how I was able to pick up the essence efficiently, and that’s how I teach now. What I want you to do is just take it as it is. Don’t think too much. If you get involved with thinking about it, the whole thing gets lost or loses its purity. Don’t think during practice—do! The more you think, the further from the truth of budo you get: budo is not an academic subject!”

– Masaaki Hatsumi – The Grandmaster’s Book of Ninja Training

Még több kép és idézet  Hatsumi senseitől, Katt ide.

, , , , , , , , ,

Nincsenek hozzászólások

Egészséges táplálkozás a budo-ban

Egészséges táplálkozás a budo-ban

“Sosem beszéltem még erről, de az “evés”, mikor azokra a remetékre vonatkoztatjuk, nem azt jelenti, amire általában gondolunk. Ők olyan emberek voltak, akik képesek voltak életben maradni a teljes testük érzékenysége által. A léleknek is megvan a maga étke, mi táplálja, s az elme is rendelkezik a táplálékával, akárcsak a test. Könyvek lehetnek étkek; egy jó emberrel való találkozás úgyszint táplálhat valakit – és minél finomabb és gyönyörűbb annak a személynek a jelleme, ez annál felemelőbb lehet. Aztán, mikor elégedett vagy, megoszthatod az ételedet, akár csak mikor ráeszmélsz valamire, megoszthatod ezt a felismerést.

Azt is megtanulod, hogy kizárd és felismerd a gondolatokat, melyekkel egy személy szolgálhat, hogy azok egészségtelen formái-e az éteknek. Folyamatosan kezded majd, a tréningen keresztül, csak a természetüknél fogva jó dolgokat elfogadni. Ez nagyon fontos. És az állatok a vadonban, természetesen, általában nem fogyasztanak olyan táplálékot, ami ártalmas lenne rájuk nézve. Csak az ember az, aki szinte bármit megeszik, bármilyen szinten, legyen az egészséges, vagy egészségtelen! Ezért kell az embernek edzésen keresztülmennie, ezért áldatott meg emberekkel, akik vezetik, intelligenciával, s így tovább.”

– Masaaki Hatsumi – A Ninja edzés nagymester-könyve

“I’ve never discussed this before, but “eating,” when it referred to those hermits, didn’t mean what we usually think. They were people who were able to stay alive through the sensitivity of their entire bodies. The soul has its own food that gives it nourishment, and the mind has its food, just as the body does. Books can be food; a meeting with a good person can also nourish one—and the finer and more beautiful that person’s character, the more uplifting it can be. And when you are satisfied, you can share your food, just as, once you have realized something, you can share that realization.

You also learn to discriminate and to recognize that the ideas one person has to offer are an unhealthy form of food. You begin gradually, through training, to accept only things that are naturally good. This is really very important. And animals in the wild, of course, won’t generally eat food that would be harmful to them. It’s only man that eats virtually anything at any level, healthy or unhealthy! That’s why man has to undergo training why he has been blessed with people to guide him, with intelligence, and so on.”

– Masaaki Hatsumi – The Grandmaster’s Book of Ninja Training

Még több kép és idézet  Hatsumi senseitől, Katt ide.

, , , , , , , , , ,

Nincsenek hozzászólások