Menü

Szellemi önvédelem

Annyi áldás van, ami a semmiségből bújik elő… nem csak a Ninjutsu-ban

Annyi áldás van, ami a semmiségből bújik elő... nem csak a Ninjutsu-ban

“Annyi áldás van, ami a semmiségből bújik elő… Okamoto Taro-ra, a festőre emlékeztet ez engem; aki azt mondta, hogy a művei a semmiből jelentek meg, robbanás szerűen. És tudod, hogy mit mondtak mindíg az öreg remetékről, hogy a hegyek ködjét ették, hogy csak űrön(téren?) éltek?

Nos, “ködöt enni és űrön élni” nem arra utal, hogy az ember mindenfélét lenyom a torkán: a tér érzékelésére a bőrödön. Tudod, úgy kell itt értelmezni az “evést” mint egy másféle “táplálék” magunkhoz vételét, nem fizikai, hanem tudati vagy spirituális ételét.”

– Masaaki Hatsumi – A Ninja edzés nagymester-könyve

“There are so many blessings that come out of that emptiness…. It reminds me of the painter Okamoto Taro, who says that his creations appear like explosions out of nowhere. And you know what they used to say about the wise old hermits, that they ate the mists of the mountains, that they lived on space alone?

Well, “eating mist, living on space” doesn’t refer to swallowing stuff down one’s throat: it’s about feeling the space, with your skin. You see, we have to interpret the word “eat” here to mean taking another kind of “food” into oneself, not physical, but mental or spiritual food.”

– Masaaki Hatsumi – The Grandmaster’s Book of Ninja Training

Még több kép és idézet  Hatsumi senseitől, Katt ide.

, , , , , , , , , ,

Nincsenek hozzászólások

Alapvető, hogy az ember megszabaduljon a félelemtől – nem csak a harcművészeknek

Alapvető, hogy az ember megszabaduljon a félelemtől - nem csak a harcművészeknek

“Az emberek túlzottan is félnek ahhoz, hogy mindenféle dolgokat megtegyenek az életükben. Féltik az egészségüket; félelmeik vannak, hogy milyen erősek; félnek a biztosnáguk miatt, s így tovább. A másik oldalon, mikor Tokyo-ban mentem és az emberek azt mondogatták nekem, hogy milyen hajmeresztő, hogy hagyom, hogy a fiatal Muramatsu a sofőröm, itt, egyáltalán nem ijedtem meg! (nevetés)

Komolyan, amúgy, alapvető, hogy az ember megszabaduljon a félelemtől. A félelem megakadájozza az embereket, hogy annyi mindent megtegyenek. Messze túlságosan vigyáznak magukra. Ha az emberek nem figyelnének ennyire magukra, s lenne egy kis önbizalmuk,  egy kis bátorság – a tanárom mindíg mondta, hogy ha valakinek nincs bátorsága, akkor az eset teljesen reménytelen – bátorsággal, bármit véghez lehet vinni. Továbbá a bizalom és hit úgyszint lényeges.”

– Masaaki Hatsumi – A Ninja edzés nagymester-könyve

“People are far too afraid of all sorts of things in their lives. They fear for their health; they have fears about how strong they are; they fear for their safety, and so on. On the other hand, when I go to Tokyo and people tell me how hair-raising it is to be driven by young Muramatsu here, it doesn’t scare me at all! (Laughter)

Seriously, though, it’s essential to rid oneself of fear. Fear prevents people from doing so many things. They look after themselves far too well. If people would only not take so much care of themselves and have a little more confidence in themselves, a bit of courage—my teacher used to say that if one had no courage, there was no hope—with courage, anything can be accomplished. Also, faith and belief are essential.”

– Masaaki Hatsumi – The Grandmaster’s Book of Ninja Training

Még több kép és idézet  Hatsumi senseitől, Katt ide.

, , , , , , , , , , ,

Nincsenek hozzászólások

A harcművészet területén az üresség a legfontosabb dolog

A harcművészet területén az üresség a legfontosabb dolog

“A budo területén az üresség a legfontosabb dolog. Elvégre, ha ürességet mutatsz, ha úgy teszel, mintha üres lennél, ha ürességre gondolsz, és ha te magad vagy az üresség, nem lesz hatása az ellenfeled támadásának. Sőt úgy fogsz tudni mozogni, hogy riválisod számára kiszámíthatatlanná válnak cselekedeteid.”

-Soke

“In the field of budo, it is nothingness that is the most important thing. After all, if you show nothing, pretend nothing, think nothing, are nothing, there is no way for you to be caught by the opponent’s attack. Moreover, you can move without letting the opponent know what you are going to do.”

-Soke

Még több kép és idézet  Hatsumi senseitől, Katt ide.

, , , , , , , , ,

Nincsenek hozzászólások

Harcművészet – agymosás, vagy szívmosás?

Harcművészet - agymosás, vagy szívmosás?
Egy személynek tisztában kell lennie azzal, hogy  egyedül van a világon, és ismernie kell képességeinek szintjét egy harc vagy konfliktus esetén. Sokan, azaz a legtöbb harcművészetet gyakorló, nem érti ezt. A tanítók agymosás alá vonják őket, hogy elhitessék velük a saját Budo-juk a legerősebb.
És vannak iskolák, ahol a diákok, de még a tanárok is, nagyon boldogok ettől az agymosástól! Ez egy szörnyű dolog. Agymosottnak lenni épp olyan, mint vaknak lenni, és én egyáltalán nem kívánok csinálni ilyesmit senkivel. Amit én mindig is akartam, hogy tisztítsátok meg szíveteket (szívmosás!), és ajándékul ezért ezt kapjátok tőlem. Shikin haramitsu daikomyo.”
– Masaaki Hatsumi
A man must realize that he is alone in the world, and he needs to know his level of ability as far as fighting and conflict are concerned. Many, many martial arts people don’t understand this—they’re brainwashed by their teachers to think that their own budo is the strongest.
And there are even schools where the students—even the teachers— are quite happy to be brainwashed in this way! This is a terrible thing to happen. Being brainwashed is just like being blind, and so I have absolutely no desire to do it to anybody. What I always want is for you to purify your heart (heart washing!), and that’s why I give you this. Shikin haramitsu daikomyo.”
– Masaaki Hatsumi

Még több kép és idézet  Hatsumi senseitől, Katt ide.

, , , , , , , ,

Nincsenek hozzászólások

A Budo lényege – Egyszerű

A Budo lényege - Egyszerű
Azok, akik azt hiszik magukról, hogy kiválóak, azok valójában csak átlagosak. Csak a rendes ember az, aki valóban rendkívüli!
És a Satori (’megvilágosodás’) csak egy lépésre van… Én a budo lényegéről beszélek. És a lényege nagyon egyszerű.
Soke Masaaki Hatsumi
The Essence of Budo – Simple
Those who believe themselves to be outstanding are really very prosaic. It is only the ordinary man who is truly extraordinary!
And satori is only a step away… I am talking about the essence of budo. And the essence is really very simple.
Soke Masaaki Hatsumi

Még több kép és idézet  Hatsumi senseitől, Katt ide.

, , , , , , , , , ,

Nincsenek hozzászólások

Harcművészet minden pillanatban

Harcművészet minden pillanatban

“Nos, említettem már, hogy az időm jó részét sétákkal töltöm, nemde? – 2 óra körül egy nap, hmm? Hogy teljes rizst eszek meg tofut, s így tovább, ugye? De én elég szabálytalanul élek. A kegtöbb ember úgy tartja meg az egészségét, hogy szabájozott életet él. Megfelelően élnek, korán az ágyba, korán az ágyból, nem esznek túl sokat és így tovább, ugye?

De vannak azok is, akik úgy élnek mint én: Nem én vagyok az egyetlen. Azok, akiknek az élete egy folyamatos a-jelen-pillanatbani gyakorlati edzés, azok megoldják valahogy a megszokott megszoríások és irányítások nélkül az életüket: egy másik fajta ritmusba való átállás az egész.”

– Masaaki Hatsumi – A Ninja edzés nagymester-könyve

“Well, I’ve mentioned that I spend a lot of my time taking walks, OK?—something like two hours a day, hmm? Eating whole rice and tofu, and so on, right? But I live quite immoderately. Most people maintain their health by living a life of moderation. They live correctly, early to bed, early to rise, not eating too much, and so on, right?

But there are others who live the way I live, too: I’m not the only one. People whose way of life is a constant in-the-moment practical training manage to carry on without the usual restraints and controls in their lives: it’s a matter of getting into another kind of rhythm.”

– Masaaki Hatsumi – The Grandmaster’s Book of Ninja Training

Még több kép és idézet  Hatsumi senseitől, Katt ide.

, , , , , , , , ,

Nincsenek hozzászólások

A Bujinkan küldetése, hogy megvédje a jót

A Bujinkan küldetése, hogy megvédje a jót
A japánban, a seirobyoshi-ról beszélünk, az élet elkerülhetetlen négy fázisáról – születés, öregedés, betegség és halál. És, mint az életben, az egyén edzése során egyaránt megismerkedik a “rossz”, és „jó” dolgokkal. És ennek így kell lennie. Ellenkező esetben nem lenne lehetséges megmenteni illetve megvédeni egy személyt.
Nem mintha más emberek megmentéséhez bármi közünk lenne a harcművészetben: ez a feladat a vallásos embereké. A budoka óvja és védi az embereket. De ugyanakkor, nem védünk olyan embereket, akik nem érdemlik meg a védelmet – bajkeverők, bűnözők és hasonlók. A Bujinkan küldetése, hogy megvédje a jót.
– Masaaki Hatsumi
“In Japanese, we speak of the seirobyoshi, the four inevitable phases of living—birth, aging, illness, and death. And, like life itself, a person’s training inevitably involves “bad” things as well as “good.” And that’s just as it should be. Otherwise, one could not save a person, one could not protect a person.
Not that we in martial arts are involved in “saving” people: that’s the job of the religious people. Budoka protect and defend people. But still, we don’t protect people who don’t deserve protection—troublemakers, criminals, and the like. The mission of the Bujinkan is to protect the good.”
– Masaaki Hatsumi

Még több kép és idézet  Hatsumi senseitől, Katt ide.

, , , , , , , , ,

Nincsenek hozzászólások

Harcművészet és Bufu Ikkan

Harcművészet és Bufu Ikkan
“A Bufu Ikkan (a háború útja a túlélés) fenntartása a legnagyobb titka a Budonak. Ez a yang titok. Annak érdekében, hogy legyőzz egy erős ellenfelet yang-gal, yin-ként kell irányítanod; a keménységet lágysággal kell legyőznöd.
Nem a te erőd veri meg az ellenfeled, hanem inkább a saját ereje által szenved vereséget, melyet felhasználtál ellene. Ne feltételezd, hogy a saját erőd majd önmagában legyőzi.”
– Soke Masaaki Hatsumi
“The greatest secret of Budo is to maintain Bufu Ikkan (the way of war is survival). This is the yang secret. In order to defeat a strong opponent by yang, control him by yin; defeat the hardness by using softness.
Your power does not beat the opponent, rather he is vanquished by his own power used against him. Do not assume your own power alone will beat him.”
– Soke Masaaki Hatsumi

Még több kép és idézet  Hatsumi senseitől, Katt ide.

, , , , , , , , , , ,

Nincsenek hozzászólások

A Bujinkan dojo nem kizárólag a ninpo taijutsu-t jelenti

a Bujinkan dojo nem kizárólag a ninpo taijutsu-t jelenti

“Én ez egy új periódusnak látom a ninjutsu számára, amiben azok az emberek jelennek meg, akik igazán érdeklődnek a valódi ninjutsu iránt. Én, természetesen, tanítom a ninjutsu-t, de nekem kilenc iskola vezetőségét sikerült elérnem. A jegyek azonban, melyek világszerte kiosztásra kerülnek, azok kizórlag a ninpo taijutsu jegyei.

Taníthatnék még egy csomó más dolgot is, mint például a Shinden Fudoryu iskola daken taijutsu-ját, vagy jujutsu-t és így tovább, és szeretném is, hogy az emberek tudják a világ körül, hogy a Bujinkan dojo nem csak kizárólag a ninpo taijutsu-t jelenti. De a ninpo taijutsu nem kevesebb mint egy nagyszerű művészet: egy fönséges dolog… és még ha, a Bujinkan csak erre az egy művészetre is alapíttatott volna, még az sem lenne egy olyan szörnyű kár vagy veszteség, úgy gondolom.

Szóval úgy hiszem most, ahogy telik az idő, egyre több olyan ember fog megjelenni, akit az igazság keresése érdekel…”

– Masaaki Hatsumi – A Ninja edzés nagymester-könyve

“I see this as a new period for ninjutsu, in which people who are interested in genuine ninjutsu are appearing. I am, of course, teaching ninjutsu, but I succeeded to the leadership of nine schools. But the grades that are awarded all over the world are grades only in ninpo taijutsu.

I could also teach a whole lot of other things, like the daken taijutsu of the Shinden Fudoryu school, for example, or jujutsu, and so on, and I do want people all around the world to know that the Bujinkan dojo is not merely confined to ninpo taijutsu. But ninpo taijutsu is nothing less than a great art: it’s a magnificent thing… and even if the Bujinkan were founded only on this one art, it would not be such a terrible pity or loss, in my opinion.

So I believe that now, as time passes, more and more people will appear who are interested in the pursuit of truth…”

– Masaaki Hatsumi – The Grandmaster’s Book of Ninja Training

Még több kép és idézet  Hatsumi senseitől, Katt ide.

, , , , , , , , ,

Nincsenek hozzászólások

Harcművészet és az érzelmek

Harcművészet és az érzelmek

“Azonban, alkalmanként megesik, hogy belevonódsz a saját érzelmeidbe, s úgy érzed képtelen vagy föléjük emelkedni. Ilyenkor nincsen rá mód, hogy elérd a felülemelkedettség állapotát, hacsak nem el tudod engedni, s el tudsz távolodni önmagadtól.

Ez nem egy bonyolult vagy kifinomult dolog – szimplán nagyon, nagyon egyszerű. Ez az, amit én tettem – feladtam magamat és teljesen elejtettem azt, hogy én lennék a Nagymester. Távolságot kell tartanom a mindennapi cselekedetektől, jótól vagy rossztól, a mindennapi élettől, hogy egy ragaszkodás-, és korlátozások nélküli életet élhessek. Ez lényeges.”

– Masaaki Hatsumi – A Ninja edzés nagymester-könyve

“However, it happens occasionally that you get involved in your own feelings and you feel you’re unable to rise above them. At these times, there’s no way to achieve the state of transcendence unless you can let go and get away from yourself.

It’s nothing complex or sophisticated—just very, very simple. That’s what I have done—surrendered myself and dropped entirely the sense of being Grandmaster. I must distance myself from the ordinary actions, good or bad, of everyday life, in order to live an unattached, unconfined life. This is essential.”

– Masaaki Hatsumi – The Grandmaster’s Book of Ninja Training

Még több kép és idézet  Hatsumi senseitől, Katt ide.

, , , , , , , , ,

Nincsenek hozzászólások