Menü

Szellemi önvédelem

A harcművészet nem egy sport

A harcművészet nem egy sport
“Az edzés egy személyes dolog. A budo tanításának koncepciója olyasvalami, amit nem lehet könnyelműen kezelni. Nem lehet csak úgy gondolomra új koncepciót összeállítani és megváltoztatni az edzést, csak azért, hogy vágyainknak megfeleljen, vagy a korlátozott gondolkodásunknak. A budo nem egy sport. Mégis, az emberek a budo oktatását a fizikai munkához illetve a sporttudományhoz hasonlítják…
…Én személy szerint nem hiszem, hogy a Bujinkan Budo-t egy sporttudományi szempontból hatékonyan lehetne tanítani (minden területet beleértve). Ha valaki viszont azt gondolja, hogy lehet, akkor elveszíti azt az életet és emberi aspektust, ami az igazi fejlődéshez szükségeltetik…”
– Duncan Stewart
“Training is personal. The concept of teaching budo is something that cannot be thought of lightly. We cannot just decide to think of new concepts and change the training just to suit our own desires, or limited way of thinking. Budo is not a sport. Yet, people approach teaching budo in the way of a physical excercise or a sports science…
…I personally do not believe that Bujinkan Budo can be taught effectively ( in all realms ) from a sports science point of view. If one does, they lose the life and human aspect that is necessary for true development…”
– Duncan Stewart

, , , , , , ,

Nincsenek hozzászólások

Ez az, amit mi a ninjutsu-ban “shiki wo shinobu”-nak nevezünk

Ez az, amit mi a ninjutsu-ban "shiki wo shinobu"-nak nevezünk

“Szeretném kijelenteni, hogy C. Daniel az első az amerikai tanítványaim közül, aki átment az 5. dan teszten elsőre. Persze, te, Doron, ugyanúgy elsőre mentél át. De a régi időkben, muszály volt elsőre átmenni: túlélés kérdése volt, mert igazi kardot használtunk! Ha elsőre nem sikerült azokban a napokban, akkor egyértelmű volt, hogy nem érsz sokat. De mire az 5. dan tesztedet csinálod, a tanár már eléggé jól tudja, hogy át fogsz-e menni.

 És bárki, aki gyakran tesz fel sokat egy egyszeri alkalomra, általában tudja előre, hogy sikeredni fog-e neki, vagy sem. Igaz, van amikor nem tudhatod. De akkor is csak “csinálnod kell” , bármit is gondolj. Ez az, amit mi a ninjutsu-ban “shiki wo shinobu”-nak nevezünk. Anélkül, hogy győzelemre vagy vereségre gondolnál, egyszerűen csak mindent beleadsz, mindettől függetlenül. Hihetetlenül egyszerű, de végletesen nehéz.

Akárcsak, ahogy a tanárom mondta nekünk mindíg, ez a fajta felemelkedettség igencsak életbevágó. Az ötödik dan teszten, azt mondják, hogy az ember a mu, az űr/semmi állapotába kerül, és ez az állapot lényegében egy felemelkedett állapot. És szeretném, ha mindannyian megtapasztalnátok és nagyrabecsülnétek ezt az állapotot, ezt a felülemelkedésnek az érzetét.”

– Masaaki Hatsumi – A Ninja edzés nagymester-könyve

“I’d like to say that Charles Daniel is the first of my American students to pass the fifth dan test the first time he took it. Of course, you, Doron, also passed it first time around. But in the old days, you had to pass it the first time you did it: it was a matter of survival then, because a real sword was used! If you didn’t get it the first time in those days, it was clear that you didn’t amount to much. But by the time you do your fifth dan test, the teacher knows pretty well if you’re going to succeed.

And anyone who makes a practice of staking a great deal on a single endeavor generally knows beforehand whether he is going to make a success of it or not. It’s true that there are times when you can’t tell. But you’ve just got to “go for it,” whatever you think. That’s what we call in ninjutsu “shiki wo shinobu”. With no thought for either winning or losing, you just go all out, regardless. It’s utterly simple, but extremely difficult.

Just as my teacher used to tell us, this kind of transcendence is really vital. In the fifth dan test, it is said that you go into a state of mu, nothingness, and this state is intrinsically a transcendental one. And I want you all to experience and appreciate this state, this sense of transcending.”

– Masaaki Hatsumi – The Grandmaster’s Book of Ninja Training

Még több kép és idézet  Hatsumi senseitől, Katt ide.

, , , , , , , , , ,

Nincsenek hozzászólások

hamarosan szükségünk lesz harcművészet oktatókra.

Első dan

“Mostantól, mikor az oktatók tanítanak más országokban – oktatók, akik nem jártak még japánban – átlagosan három évig kéne, hogy tartson míg valaki eléri a shodan-t (első dan). Ez fontos. Ehelyett, azonban, ha valaki eljön hozzám Japánba, s van némi megértése a művészetem érzete iránt, gyorsan fogom előreléptetni.  Ez azért van, mert hamarosan szükségünk lesz oktatókra, az egész világ körül. De remélem, hogy egy része ezeknek az embereknek, mikor visszatérnek az országukba, felismerik majd, hogy egyedül nem juthatnak túl messzire.

Például, látják majd, hogy az érzés önmagában nem elég, és mikor ez megtörténik, azok akik tényleg komolyak és őszínték a dologgal kapcsolatban, s tisztában vannak a saját gyéngeségeikkel, akkor elmehetnek Jack-hez vagy Doron-hoz tanulni. Az idő ehhez is eljött. Az időzítés jó, és engem igazán boldoggá tesz. Azok, viszont, akik nem ismerik fel a saját gyengeségeiket, egyszerűen elvesztik majd a tanítványaikat, előbb vagy utóbb, mikor valami rosszul sül el. OK?”

– Masaaki Hatsumi – A Ninja edzés nagymester-könyve

“From now on, when instructors are teaching in other countries—instructors who have not come to Japan—it should generally take about three years to reach shodan. This is important. Instead, though, if someone comes to me in Japan and has some kind of understanding of the feeling of my art, I’ll promote him more quickly. This is because we will need instructors soon, all over the world. But I hope that some of these people, on returning to their own countries, will come to realize that they can’t go far on their own.

For example, they will see that the feeling alone is not enough, and when this happens, those who are really serious and genuine about it and are aware of their shortcomings can go to Jack’s place or to Doron’s to learn. The time has come now for this. The timing is good, and I’m very happy about it. But the ones who do not recognize their own inabilities will simply lose their own pupils, sooner or later, when something goes wrong. OK?”

– Masaaki Hatsumi – The Grandmaster’s Book of Ninja Training

Még több kép és idézet  Hatsumi senseitől, Katt ide.

, , , , , , , , , , ,

Nincsenek hozzászólások

A taijutsu tükre

A taijutsu tükre

“De, tudod, egy rosszindulatú ember esetében, az igazi természete megmutatkozik abban, ahogy mozog. Tényleg egy lenyűgöző dolog, ahogy megmutatkoznak az igazi színei a taijutsu-jában. De, ahogy már gyakran mondtam, egy személy szintjének igazi  érzete mindenki meggyőződésén keresztül, a tőlük kapott pozitív reakciókból, s elismerésből ered.

Sokkal jobb, ha mindenki elismeri, mintha csak én eldönteném, elkülönülten. Itt egy jó példa: Az 5. dan teszt a többi diák előtt zajlódik, nemde? S a jelölt elviszi magával mindenki másnak jókívánságait. Úgy érzem, hogy az nagyon fontos, hogy a diák elvigye magával a többiek áldását az új szintjére, s hogy érezze az örömüket és támogatásukat, mikor megkapja.”

– Masaaki Hatsumi – A Ninja edzés nagymester-könyve

“But, you know, with a person of ill will, his true nature shows itself in the way he moves. It’s really an amazing thing how he shows his true colors in his taijutsu. But as I’ve often said, the true sense of each person’s grade is confirmed by everyone’s positive response and recognition of the grade.

It is so much better for everyone to recognize it than for me just to decide in isolation. Here’s a good example: the fifth dan test is done in front of the other students, right? And the candidate carries the good wishes of all the others with him. I feel that it’s  really important that a student should carry the blessings of the others to his new grade and feel their support and joy when he gets it.”

– Masaaki Hatsumi – The Grandmaster’s Book of Ninja Training

Még több kép és idézet  Hatsumi senseitől, Katt ide.

, , , , , , , , , ,

Nincsenek hozzászólások

Harcművészet és a technika

Harcművészet és a technika

“Akimoto Sensei sok messze jobban kifejlesztett képességgel rendelkezett, mint én. Például, a Tone folyónál egyszer kardot viselt, s egy pacsirta hírtelen felénk repült. Egy villanással a kardja előtermett, s a madár a földre hullott. Ez példázza a képességeit, melyekkel rendelkezett. Sok mesét hallottam a harci tetteiről, s sok történetet ismerek a találkozásairól kiemelkedő budou-s férfiakkal, akiket legyőzött.

De az igazán fontos dolog, amit észre kell venni a budou-ban, hogy a technika önmagában fabatkát sem ér, ha az ember elveszíti a békéjét, a belső egyensúlyát. Ha az embernek nincsen valami más, jókora erőssége, akkor nem számít milyen messzire viszi a technikai tudását – végül megverik majd.

Szóval én úgy vélem, hogy Takamatsu Sensei valószínüleg úgy érezte, hogy egy személy valami más, nagy tehetséggel (is) kell, hogy szülessen, amivel egy ilyen szituáció megelőzhető lehet.”

– Masaaki Hatsumi – A Ninja edzés nagymester-könyve

“Akimoto Sensei had many far more developed skills than I did. For example, at the Tone River once, he was wearing a sword, and a skylark suddenly came flying past. In a flash, his sword was out, and the dead bird fell to the ground. That shows the level of skill he had. I have heard many tales of his martial exploits, and I know a lot of stories of his encounters with prominent budo men whom he defeated.

But the really important thing to realize in budo is that technique alone is worthless if the man loses his equilibrium, his inner balance. If a man does not have some other major strength, it does not matter how far he develops his technical skill—he will be beaten in the end.

So I reckon that Takamatsu Sensei probably felt that a person needs to be born with some other major talent whereby such a situation can be prevented.”

– Masaaki Hatsumi – The Grandmaster’s Book of Ninja Training

Még több kép és idézet  Hatsumi senseitől, Katt ide.

, , , , , , , , , , ,

Nincsenek hozzászólások

A Budo-nak, a harc útjának esszenciája

A Budo-nak, a harc útjának esszenciája“Mikor a samurai menetelésbe kezdett, eltakarta a kardja markolatát, s felvett egy olyan tartást, mely azt mutatta, hogy nem szereti a harcot. Azt hiszem, egyet fogsz érteni ezen szavakkal “A lőfegyverek és egyéb más, lövedékek gyávaságot tükröznek”.

A következő vers, ami a harci út esszenciáját tanítja, ez okból szállt reánk az elmúlt évek során. “Nyerj fegyver rántás nélkül; ha mégis rántasz, ne vágj. Légy türelmes. Tudd, hogy egy élet kioltása komoly dolog.” A szó, “A samurai útja, hogy megtalálja a halált”-ban, amely a Hagakure-ban megtalálható (írta Yamamoto Tsunemoto (1659-1719), eredetileg nem shinu 死ぬ (halál)-ként, hanem shinu 士貫 (samurai-ként fenntartani magát) formában szerepelt – “hogy folytassa a bushido-val”.

Ezért mondom a tanítványaimnak, hogy ne a “Haga”-kure-t olvassák, hanem inkább a “Toga”-kure titkos tekercseit. Így válhat meg az ember tisztátalan szívétől, s élhet egyidőben rendesen, megtisztítva a tisztátalan világot. Hogy ezt megtehesse, fontos, hogy a világra megbocsátóan tekintsen.”

– Masaaki Hatsumi, A Budo esszenciája

“When the samurai would form a procession they would cover the handle of their swords and was a stance taken to show that they did not like fighting. I think you will agree with the words, “Firearms and other projectile weapons are cowardly. ”

This is why the following poem, one teaching of the essence of the martial ways, has been passed down through the ages: “Win without drawing; if you draw don’t cut. Just forebear. Know that to take life is a serious matter.” The words, “The way of the samurai is to find death, “found within the book Hagakure written by Yamamoto Tsunetomo (1659-1719), but the original form was not shinu 死ぬ (death), but shinu 士貫 (to maintain oneself as a samurai); to continue with bushido.

This is why I tell my students—don’t read “Haga” kure, but rather read the hidden scrolls of “Toga” kure. This is the means to discard one’s impure heart and at the same time live life correctly while purifying the unclean world. In order to do this, it is important to look at the world forgivingly.”

– Masaaki Hatsumi, The Essence of Budo

Még több kép és idézet  Hatsumi senseitől, Katt ide.

, , , , , , , , , ,

Nincsenek hozzászólások

Egy ujj rándulása

Egy ujj rándulása

“Kérlek gondolkodj el ezen alaposan: fontos. Akármilyen erős legyen is egy ember – akár boxoló világbajnok is lehet – ezekben a napokban és korban, valakinek csak egy ravaszt kell meghúznia, s már halott is. Ha valaki nem gondolkozik ilyen egyszerű dolgokon, s nem tulajdonít neki jelentőséget, akkor, mikor az igazi helyzet megtörténik, elveszítheti az életét egy ujj rándulása alatt – bármilyen dan-ja is legyen.

Fontos, hogy erre emlékezzünk. Úgyhogy, senki se gondolja, hogy a harcművészet valahogy mindenható. Az embernek fel kell ismernie, hogy egyedül van a világban, s ismernie kell a képességei szintjét, ami a harcot és a konfliktust illeti.”

– Masaaki Hatsumi – A Ninja edzés nagymester-könyve

“Please think about this carefully: it’s important. However strong a man is—he might even be a world boxing champion—in this day and age, someone just has to pull a trigger, and he’s dead. If a person doesn’t think about such simple things and doesn’t attach any importance to them, when it comes to the real thing, he could lose his life at the twitch of a finger, whatever dan he might have.

It’s necessary to remember this. So nobody should imagine that martial arts are somehow almighty. A man must realize that he is alone in the world, and he needs to know his level of ability as far as fighting and conflict are concerned.”

– Masaaki Hatsumi – The Grandmaster’s Book of Ninja Training

Még több kép és idézet  Hatsumi senseitől, Katt ide.

, , , , , , , , , ,

Nincsenek hozzászólások

A macska hátborzongató képessége

A macska hátborzongató képessége
“Van egy titkos harcművészeti Dansho, a “Neko no Myojutsu” (“A macska hátborzongató képessége”), amit Issai Chozan írt, s a következő tanmesét tartalmazza: “Egy harcos megbetegedett a házában élő nagy patkánytól. Próbálta rávenni a házimacskáját, hogy fogja meg, de az vesztett az ütközetben, s tépetten tért vissza. Ezután a szomszédságból eresztett el néhány macskát, mind különösen marcona benyomást keltett, mégis, mind futva tértek vissza; farkukkal a lábaik közt.
Végül eszébe jutott, hogy hat vagy hét házzal odébb, élt egy szokatlan, vén macska, úgyhogy elment érte, hogy kölcsönkérje. Ez a macska igencsak lazán, nyugisan cammogott be, de mégis a kemény patkány megrettent tőle, s minden probléma nélkül el lett fogva.” Hogy megértsük ezt a történetet, fontos, hogy észrevegyük, hogy a macska nem egyszerűen csak könnyed volt: rendelkezett a Heijoshin-nal, tökéjre fejlesztette az élet és halál tanát, s tudta hol van a halál helye(eredetileg dying spot, azaz szószerint halálozó pont szerepel az angol szövegben).”
– Masaaki Hatsumi, A ninja útja, Titkos technikák
“There is a secret martial arts Densho called “Necko no Myōjutsu” (“The Cat’s Eerie Skill”), written by Issai Chozan, which contains the following fable. A certain swordsman was plagued by the presence of a large rat in his house. He tried to get his pet cat to catch it, but it lost the confrontation and returned in tears. Next he released some cats from the neighborhood, each of which gave the appearance of being exceptionally tough, but they all came running back with their tails between their legs.
Finally he recalled that some six or seven blocks away their lived an unusual, aged cat, and went to borrow it. This cat strolled in at quite a leisurely pace, yet the strong rat cowered and was caught without any difficulty. In order to understand this story, it is important to realize that the cat was not simply light on its feet: it had Heijōshin, it had mastered the principle of life and death, and it knew where the dying spot was.”
– Masaaki Hatsumi, The Way of the Ninja Secret Techniques

Még több kép és idézet  Hatsumi senseitől, Katt ide.

, , , , , , , , , ,

Nincsenek hozzászólások

Élni

Élni

“Elvégre, a ninjának élnie kell, önsajnálat nélkül, bánkódás nélkül.”

– Soke –

“The ninja must live, after all, without self-pity, without regret.”

– Soke –

Még több kép és idézet  Hatsumi senseitől, Katt ide.

, , , , , , ,

Nincsenek hozzászólások

Ez a Budou

Ez a budou

“A gyengeségedet mutatni” annyit tesz – ha általánosságban gyengeként jelensz meg, nem lesz gyakori, hogy az emberek harcolni akarnának veled. De aztán, ha mégis megtámadnak, de te a gyengeségedet mutattad, a támadó nem valószínű, hogy fel lesz készülve bármi ellenállásra. Közeljön, hogy megüssön, s a te részedről minden erőfeszítés nélkül, már megfelelő távolságba is került. Akkor esélyed van elég könnyen nyerni – s ez a fajta dolog tényeg megtörténik.

Úgyhogy ez a dolog eléggé különbözik egy sporttól, mert, ha a harc komoly és úgy érzed, hogy te vagy a gyengébb, akkor távol maradsz a veszélytől; onnan, ahol az ellenfél erős. Azonban, ha veszélyben találnád magadat, akkor képes vagy bármilyen eszközt használni, amivel rendelkezel – taijutsu-t, bármit, a szituációtól függően. Például, ha úgy gondolod gyengébb vagy, akkor lehet, hogy használsz egy pisztojt.

Ha egy személy nincs tisztában evvel az egyszerű formulával, s elkezd úgy gondolkodni, hogy “Hát, mivel ninjutsu-t tanultam, ezért már elég jó vagyok”, akkor könnyen megölhetik – engem is könnyen megölhetnének, ha ezt tenném. Hadd tegyem még tisztábbá: ez az, ami a budou – felismerni a saját képességeidet és gyengeségeidet, bármilyen erős is legyél. Vannak emberek akik tudják ezt, habár még sosem volt tapasztalatuk budou edzésben.”

– Masaaki Hatsumi, A Ninja edzés nagymester-könyve

“Displaying your weakness” means—if you generally appear weak, you don’t usually get people coming to fight you. But then, if you are attacked and you have been displaying your weakness, the attacker is unlikely to be prepared for any retaliation. He comes in to hit you, and without any effort on your part he is in range for you. Then you have the chance of winning quite easily, and this sort of thing really happens.

So it’s quite different from a sport, because if the fight is in earnest and you feel that you’re weaker, you’ll stay away from danger, from where the opponent is strong. But if you happen to find yourself in danger, then you use whatever means you can—taijutsu, whatever, depending on the situation. For example, if you think you are weaker, you might use a pistol.

If a person is unaware of this simple formula, and he starts thinking, “Well, I’ve been studying ninjutsu, and I’m pretty good now,” he might easily get killed—I might get killed myself, if I did that. Let me make it quite clear: this is what budo is—recognizing your own capabilities and your own weaknesses, however strong you may be. Some people do know this, though, even if they have had no experience of budo training.”

– Masaaki Hatsumi, The Grandmaster’s Book of Ninja Training

Még több kép és idézet  Hatsumi senseitől, Katt ide.

, , , , , , , , ,

Nincsenek hozzászólások