Menü

Szellemi önvédelem

“A gazdagoknak nem jár harc”

"A gazdagoknak nem jár harc"

“Van egy régi mondás, hogy “A gazdagoknak nem jár harc”, azaz, azok az emberek, akiknek van elég pénzük nem keverednek harcba. És ugyanezen alapon, amikor valaki jártasságot ér el számos harcművészetben, úgy gondolom, már nem fontos, hogy továbbra is olyan keményen csinálja.

Tudod, már ötven éve gyakorlom a harcművészeteket, és valóban voltak periódusok, mikor kemény edzésre volt szükség. Most azonban, az ok, amiért ilyen fajta kemény edzés nem fontos, az az, hogy a Bujinkan jókorára növekedett, s sok ember edz benne, úgyhogy nagyon sok sérülésünk lenne, ha mindenki durván és keményen csinálná, mint ahogy mi tettük régen, nem de? Az embereknek baja esne.

Úgyhogy, hogy lehetővé tegyük sok ember számára, hogy sebesülés nélkül tanulhasson, s hogy lehetővé tegyük azoknak, akik már rendelkeznek valamilyen rálátással arról, hogy mit tanítok, hogy jókorát haladhassanak anélkül, hogy sérülések tartanák őket vissza – Ez az oka, hogy az edzés ilyen irányban változott. Meg azt hiszem, hogy fokozatosan, én is elértem egy bizonyos érettségi szintet.”

– Masaaki Hatsumi, A ninja edzés nagymester-könyve

“There’s an old proverb, “No fights for the wealthy,” meaning that people who have plenty of money don’t get into fights. And by the same token, when one attains mastery of many martial arts, it’s no longer necessary, I think, to go hard at it anymore.

You see, I’ve been practicing martial arts for fifty years now, and indeed there were periods when hard training was needed. At the present moment, though, the reason why such hard training is not required is that the Bujinkan has expanded a great deal, and a lot of people are training, so we could have a lot of injuries happening if people went at it hammer-and-tongs as we used to, right? People would get hurt.

So, in order to allow many people to learn without injuring themselves, and to enable those who already have some understanding of what I’m teaching to make plenty of progress without being held back by injuries—that’s why the training has changed like this. Gradually, I think I myself have come to a certain level of maturity, too.”

– Masaaki Hatsumi, Grandmasterbook of Ninja Training

Még több kép és idézet  Hatsumi senseitől, Katt ide.

, , , , , , ,

Nincsenek hozzászólások

A hal nem él meg a forrásban, ha a víz túl tiszta

A hal nem él meg a forrásban, ha a víz túl tiszta
“Egyszer, Takamatsu sensei harcos neve “Chosui” volt (tiszta víz), s nagy gondot fordított rá, hogy a szíve, s lelke olyan legyen mint a tiszta víz. Ez a harcos név összecseng a gondolattal ami ebben a japán közmondásban rejlik “Mizu kiyokereba uo sumazu”, ami annyit tesz: “a hal nem él meg a forrásban, ha a víz túl tiszta”.
A mesterem nagyon jól gondját viselte a természet szent patakjának, azaz; a tiszta víz folyásának. A hal, mely nem hajlandó ebben a szent forrásban élni, avagy az emberek, akik elveszítették a budouka tudatosságát, elvesztik a Budou útját is. Van egy másik mondás is Japánban: “San jyaku sagatte shi no kage wo fumazu”, ami azt jelenti, “három lépéssel maradj le, s ne lépj a tanítód árnyékára”.
Úgy tűnik, hogy az átlag ember csak azt az értelmezést fogadja el, mely a tanonc hozzáállására vonatkozik a tanár/mester kapcsolatban. Azonban, hányan realizálják azt, hogy valójában a mester az, aki három lépéssel a tanítvány előtt áll, védelmezve azt a támadásoktól, saját árnyékát használva fel pajzsként? Továbbá, a tanár egy olyasvalaki, aki egyidőben őrzi a tradíciót, s elöl is áll a jövőbe tekintve.”
– Masaaki Hatsumi, Japán kardvívás, A samurai titka
“At one time Takamatsu Sensei’s martial name was ‘Chosui’ (clear water) and he took great care that his heart and mind were like clear water. This martial name overlaps with the idea in the Japanese proverb “Mizu kiyokereba uo sumazu,” meaning, “fish will not live in a stream if the water is too clean.”
My master took very good care of the divine spring of nature, that is, the flow of clear water. Fish that oppose living in this divine spring, or you might say people who have lost the awareness as Budoka, lose the way of Budo. There is another proverb in Japanese: “San jyaku sagatte shi no kage wo fumazu,” meaning “walk three feet behind and do not step on the shadow of your teacher.”
It would seem that the average person would only accept that this relates to the attitude of the student within the student/teacher relationship. However, how many people realize that it is the master that stands three feet in front of the student protecting the student from an attack from the enemy by using his own shadow as a shield? Furthermore, a teacher is someone that defends tradition. They stand in front, and also look into the future.”
– Masaaki Hatsumi, Japanese Sword Fighting-Secret of The Samurai

, , , , , , , ,

Nincsenek hozzászólások

Minden harcművészet lehet kreatív vagy pusztító

Minden harcművészet lehet kreatív vagy pusztító

“Minden harcművészet lehet kreatív vagy pusztító. Aggresszióra használva idővel elpusztítják a személyt, aki ily módon visszaél velük. Megfelelően használva, ösztönző és praktikus edzést tudnak biztosítani, és ugyan akkor a fegyelem és oktatás eszközei is lehetnek.

Mindezen dolgokat észben kell tartanunk, mikor fegyvert választunk önvédelem céljából. Olyannak kell lennie, amely átfogó technikákba foglaltatott, edzési gyakorlatokkal együtt.

Képessé kell, hogy tegyen minket az ellenfél lefegyverzésére és kontrollálására, s ha a körülmények úgy hozzák, fájdalom okozására anélkül, hogy attól kéne közben tartanunk, hogy megsebesítjük vagy megöljük őt. Ezen felül, jó, ha a fegyver általánosan elérhető, vagy hozzá hasonlatos tárgyak gyakran vannak kéznél. A bot teljesíti mindezen követelményeket…”

-Masaaki Hatsumi, Bot harc

“All martial arts can be both creative and destructive. Used as a means of aggression, they will eventually destroy the person who thus misuses them. Used correctly, they can provide a stimulating and practical training, and at the same time they can be a means of education and discipline.

All these things we must bear in mind when we come to choose a weapon to defend ourselves with. It must be one that is incorporated into comprehensive technique with training excercises.

It must allow us to disarm and control an assailant and, if the circumstances require it, to inflict pain on him without running the risk of permanently injuring or killing him. In addition it is preferable that the weapon be commonly availble or that objects similar to it are often at hand. The stick fulfills all these requirements…”

-Masaaki Hatsumi, Stick Fighting

Még több kép és idézet  Hatsumi senseitől, Katt ide.

, , , , , ,

Nincsenek hozzászólások

A harcművészetben a technika tudatosság nélkül csak egy semmitmondó, ritmikus dolog.

A technika tudatosság nélkül csak egy semmitmondó, ritmikus dolog.

“Átfogóbb értelmezésben a bujutsu az egyén országának a védelmezését, szűkebb értelemben pedig a közösségének, családjának és önmagának a megvédését jelenti. A bujutsu nem csak egy kard-technika, hanem egy technika az elméddel is. Az, hogy hogyan vágj, az kenjutsu, hogy hogyan csapjál, az meg a favágás. [A technika tudatosság nélkül csak egy semmitmondó, ritmikus dolog.]

Ugyan a jutsu technikát jelent, s tartalmaznia kell waza-t (ügyesség/képesség), ezen kívül a szívnek is benne kell lennie. Ha a szíved nem tiszta, a technikád nem lesz megbízható. Ha jó szíved van, a technikád is jó lesz. Az ok egyenlő a technikával, s ha nincs ok, nincs technika sem. Az igazi győzelem nem rajtad múlik, hanem az ellenfeleden.

Ezért, a győzelem természetesen érkezik meg hozzád. Csak várnod kell, hogy megtörténjen. Ne keresd a győzelmet, vagy a hasznot, hagyd, hogy természetesen történjenek: akárcsak, ahogy a kova és acél találkozik, hogy természetes úton tüzet teremtsenek.”

– Masaaki Hatsumi, Ninpo: Az élet bölcsessége

“In a broad sense bujutsu means to protect one’s country and to a narrower extent, it means to protect your community, your family and yourself. Bujutsu is not only a technique with a sword, but also a technique with your mind. To learn how to strike is kenjutsu, to learn how to chop is chopping wood. [Techniques without conscious awareness are bland and rhythmical].

While jutsu means technique and must contain waza [skills], jutsu must also have heart. If your heart is not pure, your technique will not be reliable. If you have a good heart, your technique will be good. Purpose is the same as jutsu and if there is non purpose, there is no jutsu. True victory relies not upon you, but on your enemy.

Thus, victory comes naturally to you. You have only to wait for it to happen. Do not search for victory or seek gain, allow it to happen naturally: just as flint and steel come together naturally to make fire.”

– Masaaki Hatsumi, Ninpo: Wisdom for Life

Még több kép és idézet  Hatsumi senseitől, Katt ide.

, , , , , , ,

Nincsenek hozzászólások

“Tigris”-ként lehet, hogy megölték volna, de a macska az egy olyan állat, amihez hozzá bújhat egy kislány is

"tigris"-ként lehet, hogy megölték volna, de a macska az egy olyan állat, amihez hozzá bújhat egy kislány is

“Elmondom neked, hogy mit mondott egyszer a tanárom. Tudod, Takamtsu Sensei rendelkezett a leglenyűgözőbb képességekkel. A ninpou-ja olyan erős volt, hogy az emberek azt mondták, hogy olyan vad és félelmetes mint egy öreg tigris! Hát, akárhogyis, mikor hazatért Japánba a háború után, Yamato-ban kezdett el tevékenykedni.

Egy régi barátja, aki eljött meglátogatni, úgy néz ki, hogy ezt mondta neki: “Hát, Takamatsu, öreg tigrisnek hívtak, de úgytűnik mostanra pont olyanná váltál, mint egy cicus.” Takamatsu Sensei nevetett és így felelt: “Nos, legalább a cicus elég biztos lehet benne, hogy életben marad!”

Ilyen volt az a stabilitás, egyensúly amivel rendelkezett. Az élete múlt rajta: “tigris”-ként azokban a napokban lehet, hogy megölték volna, de a macska az egy olyan állat, amihez hozzá bújhat egy kislány, vagy tarthatja, vigyázhat rá bárki. Ez a képesség, hogy az ember képes legyen váltani erő és lágyság között, s ezenfelül is képes legyen megtartani egyensúlyát, úgy gondolom, hogy életbevágó.”

– Masaaki Hatsumi, A Nagymesterek ninja-edzés könyve

“I’ll tell you what my teacher once said. You know, Takamatsu Sensei had the most amazing skill. His ninpo was so strong that people used to say he was as fearsome and ferocious as an old tiger! Well, anyway, when he came back to Japan after the war he went into business in Yamato.

An old friend who came to see him there apparently once told him, “Well, Takamatsu, they used to call you the old tiger, but now you seem to have become just like a pussycat!” Takamatsu Sensei laughed and replied, “Well, at least a cat can be pretty sure of staying alive!”

That was the kind of balance and stability he had. It was a matter of life: as a “tiger” in those days he might have been killed, but a cat is an animal that can be cuddled by any little girl or might be petted and looked after by anyone. This ability to switch between power and gentleness and still retain one’s stability, this balance, this control—it’s really vital, I think.”

– Masaaki Hatsumi, Grandmaster book of Ninja training

Még több kép és idézet  Hatsumi senseitől, Katt ide.

, , , , , , ,

Nincsenek hozzászólások

“A taijutsu az, ami belesüpped az erogénzónába, majd eltűnik…”

"A taijutsu az, ami belesüpped az erogénzónába, majd eltűnik..."

“Az edzéseim témálya 2008-ban a “Ku” (“űr”) volt, azaz a Ninpou Taijutsu. Sokszor tanítottam Takamatsu sensei mondását: “Neked, magadnak kell a “Ku”-vá válnod” – az eltűnés taijutsu-ja, a taijutsu, amit nem lehet látni, a taijutsu, mely átlátszóvá válik. Ezt először így tanították nekem: “A taijutsu az, ami belesüpped az erogénzónába, majd eltűnik…”

– Masaaki Hatsumi, a Budou esszenciája

“My training theme of 2008 was “Ku;” that is to say, Ninpo Taijutsu. I frequently taught Takamatsu Sensei’s proverb: “You yourself must become Ku”–vanishing taijutsu, taijutsu that cannot be seen, taijutsu that becomes transparent. I was first taught this in the following way: “Taijutsu is that which sinks into the erogenous zone and disappears. . .”

– Masaaki Hatsumi, The Essence of Budo

Még több kép és idézet  Hatsumi senseitől, Katt ide.

, , , , ,

Nincsenek hozzászólások

Az ember taijutsu-ja egyszerűen csak tisztán látszik a viselkedéséből

Az ember taijutsu-ja egyszerűen tisztán látszik a viselkedéséből

“Az ember megítélheti egy személy jártasságát a taijutsu-ban, pusztán abból, ahogyan viselkedik miközben a kezében tart valamit. Nem kell, hogy fegyver legyen. Az ember még a minősítést/jegyet is megállapíthatja abból, ha valaki tanítványt (deshi) fogad, vagy ha valaki megváltoztatja az életét valamilyen módon. Egyszerűen csak tisztán látszik abból, ahogyan az ember viselkedik.

Szóval, ha adsz egy nem-megfelelő embernek egy botot, előbb vagy utóbb lehet, hogy elkezd majd vele csapkodni valakit. Szóval nem csak a taijutsu-n keresztül, de akár a bojutsu-n (“bot technika/művészet”) keresztül is megítélhető egy személy jártassága a taijutsu-ban.


Másik fajta fegyverek, amiket a ninja használt, hajításra voltak használatosak, s ahogyan egy személy ezeket kezeli, ugyanennyire árulkodóak a taijutsu-járól. […] Voltak még az ember “akaratának eldobására” használatos ezoterikus technikák is: hatást elérni egy ellenfelen távolról, akaraterőn és pszihikus erőn keresztül, például, a kiai használatával.”

– Masaaki Hatsumi, A Nagymesterek ninja-edzés könyve

“…one can judge a person’s proficiency in taijutsu from the way he or she acts when holding something. It needn’t be a weapon. One can even assess a grade from what happens when somebody takes a deshi, or when somebody changes his or her way of life in some way. It just shows so clearly from the way a person acts.

So if you give an undesirable person a stick, sooner or later he or she may well start hitting someone with it. A person’s character shows itself even through a weapon. So not only taijutsu, but also bojutsu for instance, can be used to judge a person’s proficiency in taijutsu.


Other kinds of weapons used by the ninja were those for throwing, and a person’s handling of these is equally revealing of his or her ability in taijutsu. […] There were even esoteric techniques of “throwing one’s will”: achieving an effect on an opponent at a distance through willpower and psychic force, for example, by the use of kiai.”

– Masaaki Hatsumi, Grandmaster Book of Ninja Training

Még több kép és idézet  Hatsumi senseitől, Katt ide.

, , , , , , ,

Nincsenek hozzászólások

A boltosoknak, sőt a táncosoknak is meg van a saját taijutsu-juk, ezért én a mi taijutsu-nkat “ninpou taijutsu”-nak nevezem

A boltosoknak, sőt a táncosoknak is meg van a saját taijutsu-juk, ezért én a mi taijutsu-nkat "ninpou taijutsu"-nak nevezem

“A rendszer, mely az embereket a már kifejlesztett képességeik szerint rangsorolja, az egy olyan dolog, ami a sportokoz kötődik. Olyan mint a vonal, amit át kell lépni, például, vagy a szalag amit el kell szakítani, hogy az atlétát győztesként fogadják el – de ilyen dolgok nem léteznek mikor valódi harcra kerül a sor. S az én osztályzásom szabad az ilyen megszabott jegyek a gondolatától.

Szóval, ha megnézünk egy másik budou-t, mondjuk a karate – a karaténak is megvan a maga taijutsu-ja. Nem mintha a taijutsu csak a ninjutsu része lenne. A tanárom gyakran mondta, hogy egy boltosnak is megvan a saját taijutsu-ja – ahogy meghajol, dörzsöli a kezét, köszönti a vásárlóit, s így tovább.

S természetesen, a táncosoknak is megvannak a jellegzetes mozgásaik, a taijutsu-juk nekik is, ezért én a mi taijutsu-nkat “ninpou taijutsu”-nak nevezem, hogy elkülönítsem a boltos tajutsu-jától – és, ami azt illeti, egy nightclub striptízeséjének a taijutsu-jától. És a dan osztályzásomat a ninpou taijutsu követelményeire alapozom.”

– Masaaki Hatsumi, A Nagyomesterek ninja-edzés könyve

“The system of ranking people according to the skill that they have already developed is something that’s tied up with sports. It’s like the line that has to be crossed, for example, or the tape that must be broken, for an athlete to be acknowledged as winner, but such things do not exist when it comes to actual fighting. And the way I regard grading is free of this idea of a fixed mark.

So if you take other budo like, say, karate—now, karate has its own taijutsu. It’s not as if taijutsu is part of ninjutsu alone. My teacher often used to say that even a shopkeeper has his taijutsu—the way he bows, rubs his hands, greets his customers, and so on.

And of course, dancers have their characteristic movements, their taijutsu, too, so I call our taijutsu “ninpo taijutsu,” in order to distinguish it from shop keeper’s taijutsu—and, for that matter, from nightclub stripper’s taijutsu. And I base my dan gradings on the criteria of ninpo taijutsu.”

– Masaaki Hatsumi, Grandmaster Book of Ninja Training

Még több kép és idézet  Hatsumi senseitől, Katt ide.

, , , , , ,

Nincsenek hozzászólások

A harcművészetek esszenciája

A harcművészetek esszenciája

A harcművészetek esszenciája az önvédelem. Azonban, az önvédelem esszenciája a ninjutsuban rejlik, mivel a ninjutsu az ember szellemét is megvédi. A megfelelő szellemiség nélkül, a harcművészet gyakorlása által az ember könnyen romlásba eshet.

– Masaaki Hatsumi – Ninpo: Bölcsesség az élethez

The essence of martial arts is self-defense. However, the essence of self-protection lies in ninjutsu because ninjutsu also protects one’s spirit. Without the proper spirit in martial training, one can be lead to ruin.

– Masaaki Hatsumi Ninpo: Wisdom for Life

Még több kép és idézet  Hatsumi senseitől, Katt ide.

, , , , , ,

Nincsenek hozzászólások

Egy igaz szív: ez a Doujou

Egy igaz szív: ez a Doujou

“Kon Toukou (1898-1977), egy regény-író, aki a Chuusonji templom apátjává is vált, egyszer adott nekem egy kalligráfiát, a szavakkal “Egy igaz szív: ez a Doujou.” Nekem is van egy szeretett mottóm, “Ninpou Ikkan, Magokoro ni Masare” (kitartás a Ninpou-ban: egy igaz[ságos] szellem az igaz[i] szívben).

Az erőssé, hatalmassá, vagy híressé válásban igazán nincsen semmi különleges. Azok az emberek, akik komolyan egy tisztességes harcművészetet keresnek, s megtalálván sosem hagyják el, a védelmezői az igazi Ninjutsu-nak és a Ninpou Taijutsu-nak. Azok az emberek, akik igazán képesek egy hiteles harcművészetnek szentelni magukat, megbízható tagjai a társadalomnak is. Rendelkeznek egyfajta önkritikával, hálával és őszinteséggel.”

– Masaaki Hatsumi, A Ninja útja, Titkos technikák

“Kon Toukou (1898-1977), a novelist who also became the abbot of Chuusonji temple, once gave me some calligraphy with the words “A true heart: this is the Doujou.” I too have a cherished motto, “Ninpou Ikkan, Magokoro ni Masare” (persistence in Ninpou: a just spirit in a true heart).

To become strong, powerful, or famous is really nothing special. People who seek seriously for a martial art with integrity, and having found it never leave it, are the protectors of true Ninjutsu and Ninpou Taijutsu. People who can really devote themselves to genuine martial arts are trustworthy members of society too. They posess a sort of self-criticism, gratitude, and sincerity.”

– Masaaki Hatsumi, The Way of the Ninja, Secret Techniques

 Még több kép és idézet  Hatsumi senseitől, Katt ide.

, , , , , ,

Nincsenek hozzászólások