Menü

Szellemi önvédelem

Ha egy gyermek kifejleszthetné az erőt, hogy magától gondolkodjon, akár iskolába járás nélkül is, messze intelligensebbé válna, mint azok akik ma a legjobb egyetemekre járnak

Ha egy gyermek kifejleszthetné az erőt, hogy magától gondolkodjon, akár iskolába járás nélkül is, messze intelligensebbé válna, mint azok akik ma a legjobb egyetemekre járnak
“Mikor megszületik egy gyermek, senki sem tanítja tudatosan járni vagy, hogy megetesse magát; inkább ösztönösen jönnek ezek a dolgok. Az emberi lények majdnem határtalan képességekkel és funkciókkal születnek, és tényleg nagyobb hasznukat kéne vennünk ezeknek.
Például, ha egy gyermek kifejleszthetné az erőt, hogy magától gondolkodjon, akár iskolába járás nélkül is, úgy, hogy számítógépekkel tanulna vagy a TV-ből, messze intelligensebbé válna, mint azok a diákok, akik ma a legjobb egyetemekre felvételt nyernek. Mért kéne mindenkinek ugyanúgy iskolába járnia? Nincsen kétségem afelől, hogy valamikor a jövőben az iskolák nélkülözhetővé válnak majd – azok amiket eddig építettek nem mások, mint pénzváltó-helyek.
A magunk számára való tanulás, s a felfedezések saját megtétele sokkal fontosabb mint a csoportos tanulás, s ez csakugyan így vontakozik a harcművészetekre is. Természetesen, semmi sem veri azt, ha az ember eljár egy Doujou-ba és keményen edz egy mester alatt, de még ha nem is jársz el egy Doujou-ba, s egyszerűen csak egyedül folytatod az edzést, feltéve, hogy ezt lelkesen és őszintén teszed, az a hely egy Doujou-vá fog válni. Ahogy gyakran mondani szoktam,
“Az élet semmi másról nem szól, mint egy egyszemélyes edzés.” Azért mondom ezt, mert szeretném, ha a komoly gyakorlók maguk fedeznék fel a szakma rejtelmeit.”
– Masaaki Hatsumi, A Ninja útja, Titkos technikák
. . .
“When a child is born, nobody consciously teaches it to walk or feed itself; rather these things occur instinctively. Human beings are born with almost limitless capabilities and functions, and we really should make greater use of them.
For example, if a child could develop the power to think for itself, even without attending school, and studied from computers or the TV, it would become far more intelligent than the students who nowadays gain entrance to the top universities. Why should everyone attend school in an identical fashion? I have no doubt that sometime in the future, schools will become superfluous – those that have been built so far are no more than money exchanges. Studying for oneself and making one’s own discoveries is much more important than group learning, and this applies equally well to the martial arts.
Of course, nothing beats attending a Doujou and rigorously training under a master, but even if you do not attend a Doujou and simply continoue training by yourself, provided you do this with high a sincere spirit, that place will become a Doujou. As I often say, “Life is all about solitary training.” This is because I want serious practitioners to discover the tricks of the trade for themselves.”
– Masaaki Hatsumi, The Way of the Ninja, Secret Techniques

Még több kép és idézet  Hatsumi senseitől, Katt ide.

, , , , , ,

Nincsenek hozzászólások

A Kávészemek tanítása

Egy leány panaszkodott az édesapjának, hogy rosszul mennek a dolgai. Belefáradt az állandó eredménytelen harcba. Nem tudta, hogyan menjen tovább az életében, mert kimerültnek érezte magát. Úgy tûnt számára, hogy valahányszor megold egy problémát, mindig új probléma jelenik meg életében.

a Kávészemek tanítása.

Édesapja szakács volt. Kézenfogta õt és elvitte a munkahelyére. Fogott három fazekat és vizet forralt bennük. Amikor forrni kezdett bennük a víz, az egyikbe sárgarépát, a másik fazékba tojást és a harmadikba kávészemeket rakott. Miközben fõttek ezek a dolgok a fazekakban, egyetlen szót sem szólt, csupán rámosolygott a leányára. A lány türelmetlenül várakozott, magában azt kérdezve, vajon mit akar tenni az édesapja.

20 perc elteltével, apja eloltotta a tüzet, majd egy tálba rakta a tojásokat, egy tányérba a sárgarépát és kitöltötte a kávét egy csészébe. Ezután megkérdezte lányától: -Kedvesem, mit látsz itt? -Tojást, sárgarépát és kávét – válaszolta õ. Ekkor arra biztatta, hogy tapinsta meg a sárgarépát. A lány megtapintotta és érezte, hogy puha. Ekkor arra kérte, hogy hántsa le a tojás héját és a lány, érezte, hogy a tojás nagyon kemény. Ekkor arra kérte õt, hogy kóstolja meg a kávét. A lány nevetve kortyintott az illatos nedûbõl, majd megkérdezte: -Mit jelentenek mindezek, apám?

Az édesapja elmagyarázta ekkor neki, hogy mind a három elemet ugyanolyan körülmények közé helyezték: forró vízbe. Csakhogy mindhárom elem különbözõképpen reagált erre: A sárgarépa megpuhult és törékennyé vált. A tojások erõsen megkeményedtek. Ellenben a kávé, megváltoztatta a vizet. Mit gondolsz, te melyikhez hasonlítasz ezek közül? – kérdezte lányától az apa.

Amikor a mostoha körülmények kopognak ajtódon, te hogyan válaszolsz erre? Egy látszólag kemény sárgarépa vagy-e, akit megérint a fájdalom és elveszíti keménységét? A tojáshoz hasonlítasz, aki képlékeny szívvel és folyékony szellemmel indul, azonban egy kegyetlen esemény után, keménnyé és rugalmatlanná válik? Te kívül ugyanolyan maradtál, azonban belül megkeseredett a szíved? Vagy, egy kávészem vagy? A kávé megváltoztatja a forró vizet, a neki fájdalmat okozó elemet. Amikor a víz eljut a maximális forráspontra, a kávé kiengedi legjobb aromáját és zamatát.

Tanulság: Ne hagyd magad legyőzni! Emelkedj sorsod fölé és az élet kegyetlenségei csupán megfelelõ alkalmat jelentsenek számodra ahhoz, hogy kiengedd “édes kávé zamatodat”, mely sajátod, amit kizárólag csak te sugározhatsz.

, ,

Nincsenek hozzászólások

Menny és Pokol

samurai, menny és pokol, ninjutsu önvédelem, ninjutsubudapest.com

Egy Nobusige nevezetű katona felkereste Hakuin mestert, s megkérdezte tőle:
-Mondd meg: valóban létezik a Menny és a Pokol?
-Ki vagy te?- kérdezte Hakuin.
-Szamuráj vagyok- felelte a harcos.
… -Tehát katona!- kiáltott fel Hakuin. – S mondd miféle urat szolgálsz? Az arcod akár egy koldusé.
Nobusige e szavak hallatán úgy feldühödött, hogy a kardjához kapott. Hakuin azonban folytatta:
– Tehát kardod is van? Úgy látom, csorba ez a penge, még a fejemet se vághatnád le vele!
A szamuráj ekkor kardot rántott. Hakuin felkiáltott:
-Itt nyílik a Pokol kapuja!
Nobusige hirtelen megértette a mester szavainak jelentését. Visszadugta a kardját a hüvelyébe, és mélyen meghajolt.
-Itt nyílik a Mennyország kapuja- mondta Hakuin halkan.”

(zen tanmese)

, ,

Nincsenek hozzászólások

“Annak az egynek, annak számított” Tengeri csillag és a bölcs.

"Annak az egynek, annak számított" Tengeri csillag és a bölcs.

Volt egyszer egy bölcs, aki az óceán partjára járt írni. Nagyon különleges ember volt, ugyanis a kultúra két legjavát kapcsolta össze: egyszerre volt költő és tudós. Eme két szemszögből éleslátással és gyönyörűen írt a világról és a benne betöltött szerepünkről.

Az volt a szokása, hogy a parton sétált, mielőtt munkához látott volna. Egy nap épp a part mentén andalgott, amikor észrevett egy embert, aki úgy mozgott, mint egy táncos.

Magában mosolygott, ahogy arra gondolt, hogy valaki tánccal üdvözli a nap kezdetét, és meggyorsította lépteit, hogy utolérje őt. Ahogy közelebb ért, látta, hogy egy fiatalember volt az, és nem táncolt, hanem lenyúlt a homokba, felemelt valamit, és óvatosan az óceánba dobta.

Ahogy odaért hozzá, megkérdezte:
– Mit művelsz? – A fiatalember megállt, felnézett és így válaszolt:
– Az óceánba dobom a tengeri csillagokat.
– Azt hiszem inkább azt kellett volna firtatnom, hogy minek dobod a tengeri csillagokat az óceánba.
– A nap már felkelt, és hamarosan apály lesz, és ha nem dobom őket a vízbe, elpusztulnak
– De, fiatalember, nem látod, hogy több kilométernyi partszakaszon hevernek a tengeri csillagok? Nem sokat számít ami teszel.

A fiatalember udvariasan meghallgatta, majd lehajolt, felvett még egy tengeri csillagot, és a vízbe dobta a hullámok közé.
– Annak az egynek, annak számított.

Válasza felbőszítette a bölcset, ezért azt sem tudta, hogy válaszoljon. Ezért inkább vissza fordult és visszavonult a kis kunyhójához, és elkezdett írni.

Egész nap, miközben írt, annak a fiatalembernek a képe üldözte őt. Megpróbált szabadulni tőle, azonban nem sikerült. Végül késő este ráeszmélt arra, hogy ő, a tudós poéta nem értette meg a fiatalember tetteinek lényegét.

Rájött arra, hogy amit a fiatalember úgy döntött, hogy nem marad az univerzum puszta szemlélője, és nézi, ahogy az elmúlik, hanem cselekszik és változtat a helyzeten.

A tetteinkkel mi is változtathatunk magunkon és a körülöttünk levő világon. A magam életében megpróbálok úgy eltölteni minden napot, hogy segítsek másoknak a tökéletességhez vezető lelki útjukon. Lehet, hogy nem okoz jelentős változást a világban, azonban valakinek mégis számít.

, ,

Nincsenek hozzászólások

A sziget

Szeretet Kanji, a szeretet jeleVolt egyszer nagyon régen egy sziget, ahol emberi érzések éltek: a Vidámság, a Bánat, a Tudás és még sok más, így a Szeretet is. Egy napon az érzések tudomására jutott, hogy a sziget süllyed. Ezért valamennyien előkészítették hajóikat és elhagyták a szigetet. Egyedül a Szeretet akart az utolsó pillanatig maradni.

Mielőtt a sziget elsüllyedt, a Szeretet segítségért imádkozott. A Gazdagság egy luxushajón úszott el a Szeretet mellett. Ő megkérdezte:

– Gazdagság, el tudnál vinni magaddal?

– Nem, nem tudlak! A hajómon sok aranyat, ezüstöt viszek, itt nincs már hely számodra!

Így hát megkérdezte a Szeretet a Büszkeséget, aki egy csodaszép hajóval közeledett:

– Büszkeség, kérlek! El tudnál engem is vinni?

– Nem, Szeretet, nem tudlak elvinni? – válaszolt a Büszkeség -, itt minden tökéletes, és Te esetleg árthatnál a hajómnak!

Hát, a Szeretet megkérte a Bánatot is, aki éppen előtte hajózott el:

– Bánat, kérlek, vigyél el magaddal!

– Óh, Szeretet – mondta a Bánat – én olyan szomorú vagyok, de egyedül kell maradnom a hajómon!

A Vidámság is elhúzott a Szeretet mellett, de olyan elégedett és boldog volt, hogy meg se hallotta a szeretet kérését. Hirtelen megszólalt egy hang:

– Gyere Szeretet, én elviszlek Téged!

Aki megszólalt, egy öregember volt.

Szeretet olyan hálás volt és olyan boldog, hogy elfelejtette megkérdezni az öreg nevét. Amikor földet értek, az öreg elment. A Szeretet úgy érezte, sokkal tartozik neki, ezért megkérdezte a Tudást:

– Tudás, meg tudod mondani, ki segített nekem?

– Az IDŐ volt, mondta a Tudás.

– Az IDŐ?- kérdezte a Szeretet. Miért segített rajtam az IDŐ?

A Tudás ezt válaszolta:

– Mert csak az IDŐ érti meg, hogy milyen fontos az életben a SZERETET!

Nincsenek hozzászólások

A fehér öv, avagy ahogy a legendák kezdődnek…

Egyszer régebben találtam egy nagyon jó kis írást a fekete övről, amit meg is osztottam veletek. Most magam szeretnék néhány gondolatot megosztani a fehérről. 🙂

Mostanában ismét egyre több olyan emberrel találkozom, akik gít-edző ruhát hordanak öv nélkül. Persze eleinte tudja az ember, hogy akkor biztos vett ruhát a srác edzésre és nem volt pénze övre, vagy épp nem volt fehér öv. De ez igazából nem igaz. Pedig ez szokott először lenni a fő érv, amit általában el is fogadunk magyarázatnak. Pedig a valóság egészen más.

Mit is jelent a fehér öv napjainkban?
A fehér öv általában minden harcművészeti rendszerben a kezdőt, vagyis a full kezdőt jelenti, aki épphogy elkezdte gyakorolni az adott irányzatot. Mivel a harcművészet nem küzdősport, ezért általában sokkal több van benne, mint ütések, rúgások halmaza, kombinációja. Vagyis a testi, fizikai kontaktuson túl valami olyanra is felkészíti gyakorlóját amire más nem. Olyan értékeket és olyan kulturális hozzáállást tanít, amit manapság nem tanítanak sem iskolákban, sem sehol. Főleg mióta már a katonaság sem kötelező hazánk fiainak. Ez a filozófia amit a harcművészet tanít általában különféle sok-sok évvel ezelőtti tradícióból ered, melynek fontos része az öltözet.

A ruha tudatmódosító hatása
Bujinkan Ninjutsu tréningeken fekete gít használunk. Persze ez csak a Bujinkan létezése óta van így, hiszen Hatsumi sensei, a jelenlegi Soke még fehér Gíben gyakorolt Takamtsu senseijel. De nagyon fontos megjegyezni, hogy gí nem létezik öv nélkül. Mert a gínek a felső részét, azt egy övvel szokták össze kötni, hogy rendezett szép viseletnek látszódjon. A tiszta és rendezett ruházat igazából egy tudat módosítás. Szerintem már mindenkin volt zakó, meg öltöny nyakkendő és mindenki vágja, hogy szmokingban másként kell mozogni, lenni, mint sima utcai ruhában.  (hölgyeknek mondjuk kisestélyi)

De ugyan így mondhatnám azt is mikor valaki szórakozni megy, mondjuk egy diszkóba, vagy templomba  és oda is kirittyenti magát. Valószínűleg a legszebb ruháját veszi fel, ami valószínűleg tiszta is és rendezett. És valószínű, hogy egészen másként fog viselkedni ezeken a helyeken, mint otthon. Mert általában azért járunk ilyen helyekre, mert ott valami más van mint otthon.  És ehhez általában egy másik fajta öltözet is kell.

Kik nem kötik fel a fehér övet és miért?
Na de vissza térve a fehér övhöz, van egy bizonyos fajta embertípus, akik nem szeretik felkötni. Pontosan azért, mert az jelent valamit. Általában valami olyan magyarázatok szoktak lenni, hogy engem nem érdekelnek a fokozatok, vagy engem nem érdekelnek az öv színek, vagy én nem ezért járok ide, vagy a feljebb már említett nincs…

Pedig igazából egészen más oka van annak, hogy valaki nem köti fel a rangjához és tudásához illő övet. Általában az alázat és nyitottság hiánya. Természetesen vannak kivételek, de az eddigi harcművészeti tanulmányaim folyamán azokon a helyeken ahol edzhettem, mindig figyeltem azokat az embereket akik nem kötnek fel fehér övet.

Azok az emberek akik nem kötik fel a fehér övet, csak azért nem veszik fel, mert túl büszkék elfogadni, hogy valaminek a legalsó lépcsőfokán állnak, illetve inkább úgy mondanám, túl büszkék elfogadni azt, hogy ahhoz, hogy valóban elindulhassanak az úton, rá kell lépniük a legalsó lépcsőfokra is. Mert fehér övet hordani az egy érzés. Egy olyan érzés amit ha valaki nem tapasztal meg, hiányozni fog neki egész életében, míg ezen az úton akar járni és ez a hiány egy olyan akadályt fog az útjába gördíteni, amitől csak nagyon nehezen fog haladni a további tudás megszerzése irányába, mert nem ismeri meg az érzést, hogy milyen egy rangsorban legalul állni.

Pedig ahhoz, hogy egy házat, diszkót, templomot, palotát is felépítsünk, mindig először ásnunk kell. Vagyis le kell mennünk alulra, hogy jó alapokat készíthessünk, amire aztán felépítjük azt amit szeretnénk. Természetesen más alapokat kell készíteni mind a négyfajta épülethez, de ebbe most nem szeretnék belemenni, itt a hangsúly azon van, hogy alapok nélkül bizony össze fog borulni a felépítendő ház.

Mi történik hosszú távon azokkal akik nem kötnek fehér övet a derekukra?
Vagyis ezek az emberek egyből a zöld övre mennek. Nálunk a Ninjutsuban háromféle öv van. Fehér, zöld és fekete. Szerintem ez egy zseniális húzás volt a Sokétől, hiszen más rendszerekkel ellentétben  csak a 10kyu első szint jelöljük fehérrel, utána 9kyu-tól 1 Kyu-ig (a következő kilenc szinten) mindenki zöld övet hord. (Lányok pirosat. 🙂  És igazából tényleg nem nagy dolog megszerezni egy zöld övet, hiszen ha valaki azt szeretné elérni, akkor általában meg tudja tanulni az anyagot. De azt láttam, hogy azok akik nem kötik fel a fehér övet, azok mikor azt gondolják, hogy kész a ház, azt veszik észre, hogy mozognak a falak, nem tökéletesek az illesztések, a szigetelés sem, az ablakok sem zárnak jól, meg a tető is beázik. Ja, hogy nincs is tető?. 🙂

Vagyis az első lépcsőfok mindig az alázat és ehhez el kell jutni minimum oda, hogy az ember, ha már jár egy ideje edzésre és vesz is ruhát, akkor szerez egy fehér övet hozzá.

Mit lehet kezdeni azokkal az emberekkel akik mindezen dolgok ismerete ellenére sem szeretnének fehér övet kötni?
Nagyon egyszerű. Nálunk a Bhima Dojoban az a szabály, mint a legtöbb helyen a világban, hogy ha valaki 4-hónapot járt (Most négy lesz, mert az alapfokú Ninjutsu tanfolyam alatt senkit sem kötelezünk rá természetesen) akkor kötelező vennie egy Fekete gít, amihez ugye hozzá tartozik egy rangfokozatnak megfelelő öv is. Ha valaki nem akarja ezt a szabályt teljesíteni, akkor nem járhat hozzánk, nem tanítjuk Ninjutsuzni, mert Tradícionális Bujinkan Ninjutsut gyakorlunk, aminek a szabályzatába amit a Soke Masaaki Hatsumi lefektetett, meg van határozva az edzéseken viselendő öltözék.

Mi van ha mégis fel köti valaki azt a fránya fehér övet?
Megnyílik előtte egy olyan kapu ami nélkül a valódi fejlődés, tanulás képessége elsajátíthatatlan. Természetesen nem a ruhától lesz senki sem az ami, de a Ruha és a rang segít abban, hogy a megfelelően tudjunk viselkedni a Dojoban. Ugyan úgy, mint mikor templomba, vagy diszkóba megy az ember.

sok szeretettel:

Horváth Ádám ninjutsu és jóga oktató.

Egy olyan ostoba személy, aki 6 évet pazarolt el az életéből azzal, hogy nem volt hajlandó fekete gít és fehér övet venni magának az edzésekre, mert ebben a cipőben járt. De egyszer imái meghallgatásra találtattak, és találkozott végtelen szerencséjében egy olyan mesterrel, aki útba igazította és megtanította arra, hogy miért fontos felkötni a fehér övet a derekára…

,

Nincsenek hozzászólások

Béke hídja

Almás patak fahíd. tanmese, okosság

Egy vidéki farmon élt két testvér egymás szomszédságában. Egy napon egy jelentéktelen félreértés kapcsán összevesztek. Eddig kölcsön adták egymásnak szerszámaikat, ameddig az egyik távol volt, a másik vigyázott a farmra, megbeszélték a problémáikat, de most egy csapásra minden megváltozott. Hiába a negyven éves szomszédság, most végül odáig fajult a dolog, hogy nem is álltak szóba eg…ymással.

Egy szép napos reggelen az idősebbik testvérhez bekopogott egy idegen férfi, aki munkát keresett egy-két napra. Először el akarta küldeni, de végül amikor meghallotta, hogy ácsmester, és jól bánik a fával, megmozgatta a fantáziáját. Azt a feladatot adta neki, hogy a testvére és az ő telke határába építsen egy kerítést. Olyat kért, amin még átlátni sem lehet, mert annyira haragudott a testvérére.

Miután kiadta a feladatot és minden faanyagot, szerszámot, szeget a rendelkezésére bocsátott a mesternek, elment a városba. Az ács neki is látott a munkának. Estefelé, amikor visszajött az idősebb testvér megdöbbenve látta, hogy a telek határában, a kis völgyben nem egy kerítés, hanem ellenkezőleg egy híd áll, mely összeköti az ő és testvére telkét. Pont akkor jött ki a fiatalabbik testvér, aki szintén megdöbbenve nézte a hidat, ezt mondta: “Drága testvérem! Te képes voltál egy hidat építtetni, azok után ami köztünk történt? Azok után, amiket tettem és mondtam?”

Erre mindketten nagyon elszégyellték magukat, és a híd közepén egymásba borulva kibékültek. Ennek örömére kérték az ácsmestert, hogy maradjon még pár napig, találnak még neki valami munkát.

Erre a mester így felelt: “Nagyon szívesen maradnék, de még sok olyan hely van, ahol hidat kell építenem!”

Nincsenek hozzászólások

Go dai

A Ninja Juhakkei a Togakure Ryu  a 18 alapvető művészet technikai csoportját tartalmazza. Ez a Ninja Juhakkei, a szamurájok tizennyolc alap ismeretanyagának, a Bugei Juhappan megfelelője (ami pedig a kínai 18 alap wushu fegyver mintáját követi), nagyjából meg is egyezik azzal, de vannak különbségek is. Összességében a ninjutsu számtalan kisebb-nagyobb jutsu-ból, művészetből, technikai csoportból áll, de ez a 18 kiemelt fontosságú.

Ezek közül most következzék a szellemi megtisztulás művészetének első fele, az 5 elem szerinti tulajdonságok  és gyarlóságok felosztása, melyeken felül kell emelkedni:

Seishin teki kyoyo

Önmagunk, személyes erőnk, erősségeink, gyengeségeink ismerete. Szellemi állóképességi gyakorlatok, a dolgok szemléletének útja, helyes látásmód.

Két fő részből tevődik össze. Az egyik a Go dai, az öt természeti elem, a másik a Kuji, a meditációs gyakorlatok.

Go dai: Az öt elem a nindzsa életének, gondolkodásának mozgatója. A harcban, a küzdelemben is ezt testesíti meg. A helyzetnek megfelelő legalkalmasabb motivációnak kell előtérbe kerülnie. Az emberi létezést is az öt elem határozza meg, a gyarlóságokat is így osztották fel.

öt elem

Go dai

Chi: A Föld, az első és legfontosabb. Minden más kiindulópontja. A stabilizáció, a nyugodtság, a méltóság és az időtállóság jelképe. Maga az emberi test. A kéz kisujja jeleníti meg. Lélektani szempontból ez a lustaság, a változás és mozgás elvetése. A lusta embert könnyebb becsapni, megtéveszteni vagy akár megvesztegetni, mint az ébert. Könnyű elosonni mellette, mögötte, könnyen el lehet bújni és persze könnyen meg lehet ölni. A lustaság kihasználása a rakusha.

Sui: A Víz. Az érzékek, érzések jele. Tapintás, hallás, látás, ingerek érzékelése. A víz az élet tápláló ereje. A gyűrűsujj jeleníti meg. A düh megfelelője. A víz az emberi tudat megfelelője, ami pedig a változékony és érzelmi reakciói vannak. “A harag rossz tanácsadó.” – mondja a régi közmondás. Ez valóban így van, tudták ezt a nindzsák is. Van akit a gúnyolódás, van akit a sértegetés, másokat a tehetetlenség dühít fel. A feldühített ember kapkod, elhamarkodottan cselekszik, hanyag, így könnyű préda az ellenfélnek. Több harcművészeti stílus is alkalmazza a feldühítés taktikáját az ellenféllel szemben, pontosan ebből az okból kifolyólag. Az első kitörés hatalmas erejű, ezért veszélyes lehet, hacsak nem direkt erre számítunk. A kitörés után az ellenfél kifullad, erejét veszti, így pedig már könnyen el lehet bánni vele. A düh kihasználása a dosha.

Ka: A Tűz. A tűz az értelem, kreativitás, alkotóképesség, lobbanékonyság, erő jele. Vannak olyan pillanatok amikor habozás nélkül támadni kell,amikor is az ösztönöknek nagy szerepe van. Jele a középső ujj. A félelem, jámborság, jólelkűség eleme. Az ilyen embereket agresszivitással, durvasággal lehet befolyásolni. Ez az eszköze a rablóknak, a nemi erőszak elkövetőinek, a vagányoknak, az átnevelőtáboroknak, szigorított fegyintézeteknek, munkatáboroknak, de az elit katonai egységek kiképzésében is fontos szerepe van. Csak a legszilárdabb szellemmel lehet ellenállni a hosszabb időn át tartó progresszív lelki erőszaknak. Mindenki fél valamitől. Ha magunkba mélyedünk és megvizsgáljuk félelmeink okait, akkor már egy kicsit kevésbé félünk tőle. A félelmek csökkenthetőek, csak foglalkozni kell velük. Ha valaki nem foglalkozik a félelmeivel, akkor egész életén keresztül félni fog azoktól a bizonyos dolgoktól. Az ezzel való visszaélés a kyos.

Fu: A Szél. A vidámság, a jólelkűség, az emberek szeretete, az irántuk való jóindulat jele. Mindenhol mindig jelen van. A nindzsánál is mindig jelen kell, hogy legyen. A lágy szél mindent körbevesz, mindent kikerül, de nem pusztít. Jele a mutatóujj. Intellektuális beállítottság, szeretetre való képesség és igény. Koldusnak vagy nyomoréknak álcázva próbálták meg a nindzsák az emberek sajnálatát, együttérzését kihasználni. A megsajnált embert viszont általában le is becsülik mint ellenfelet, és ezt várta a nindzsa. A legtöbb jólelkű ember a hatékony támadási módokat túlságosan brutálisnak tartja, így azoktól kevésbé ismeri, így ezekkel könnyen elintézhetőel. Ezen tulajdonságok kihasználása az aisha.

Ku: Az Űr. A bennünket körülvevő világmindenség, az egyetemesség szimbóluma, a másik négy elem hordozója. A köztük lévő összeköttetés, az őket alkotó elemi részecskék jele. Jele a hüvelykujj. Lélektani szempontból ez a hiúság, mohóság és korlátlan lehetőségek utáni vágy eleme. A hiú ember ritkán ismeri fel az ellenségeit. Önteltségében nem törődik másokkal, észre sem veszi, amikor megbántja őket. Sőt, később sem veszi észre őket. Előbb-utóbb emiatt sebezhetővé válik. Az “ismeretlen” ellenség könnyen a bizalmába hízelegheti magát színlelt barátsággal, csodálattal. Könnyen zsarolható, becsapható és megtéveszthető.

Ide tartozik a kéjvágy is. Ahol kéjvágyó az ellenfél, ott a helye a kunoichi-nek, a női nindzsáknak. Rengeteg történet van, ahol férfiak estek áldozatul a kontrollálatlan nemi vágyaiknak.  Ennek a tulajdonságnak a kihasználása a kosha.

Láthatjuk, hogy az érzékek kontrollálása nem csak egy amolyan vallási fanatizmus, hanem a harcművészetek komoly gyakorlóinak is egy alap dolog. Az önmegtartóztatás az élet minden területén hasznos dolog, hátha még az élet után is képesek vagyunk nézni. Az ösztönösen létező ember, aki úgy él mint egy állat és igyekszik minden érzékének mindig eleget tenni, nos neki nem sok köze van harcművészet, vagy bármilyen más önmegvalósítással kapcsolatos út  gyakorlásához…

Egy állatnak négyféle dologról szól az élete: evés-ivás, alvás, párzás, védekezés… Ha csak azért gyakoroljuk a Harcművészetet, mert védekezni szeretnénk, akkor igazából mi magunk is csak állatok vagyunk és nem is harcművészet az amit gyakorlunk, hanem csak bunyó, ami az elismerés, hírnév, gazdagság, vagy követők, tanítványok szerzése iránti vágyból fakad.

Le kell győznünk az állatias ösztöneinket, amiket az érzékkielégítés utáni vágy táplál és át kell alakítanunk őket lelki ösztönökké, amik az egész emberiség fejlődését szolgálják.

A lélek sat-cit-ánanda, vagyis örök-tudással-boldogsággal teli ezt kell megértenünk és akkor egy komoly lépést tettünk az úton, amin járni szeretnénk. (Már ha valóban szeretnénk járni rajta) ;D

eredeticikk: Bujinkan Fudoshin Dojo Szeged

Nincsenek hozzászólások

A harcművészet tikos elvei

Önvédelem, küzdősport, harcművészet ősi elvei

  • Mik a harcművészet fő elvei?
  • Miért vesztek tűntek el  a harcművészet elvei és változott sok rendszer küzdősporttá?
  • Melyek azok a gondolatok, alap elvek, melyek minden harcművészeti rendszerben benne voltak valaha?
  • Miért más a valóság mint a filmek? 

Ezekre a kérdésekre adja meg a választ az alapelvekről szóló “A Harcművészet Titkos elvei” alap tanfolyam, mely 13 hetes, és semmilyen kötelezettséggel nem jár…

Az Ingyenes ajándékok a tanfolyam mellé:

  • KÖNYV: Sun-Ce a háború művészete, avagy más néven a Ninják Bibliája. (Nyomtatható pdf)
  • KÖNYV: 100 Idézet Masaaki Hatsumi Senseitől, aki a Sokéja (feje) egy az egész világot behálózó Ninja szervezetnek, a Bujinkannak. (Nyomtatható pdf)
  • TANULMÁNY: A Harcművészet Titkos Elvei Online Tanfolyam, ahol nem csak megismerheted, hanem magad is gyakorolhatod hétről-hétre azokat az Ősi Elveket, melyeknek a hírnevüket és legendáikat köszönhetik a Ninjutsu harcosok, a Ninják.Ez egy lehetőség Neked, hogy megismerd mélyebben a Budo, a harcművészet útját és nem kerül semmibe, TELJESEN INGYENES!

Vélemények a harcművészet titkos elvei tanfolyamról:

“Csak meg akartam köszönni, azt a rengeteg pluszt, amit eddig a Bhima Clan-tól kaptam. A harcművészet titkos elvei tanfolyam és a tanmesék rengeteg ablakot nyitottak meg nekem a BUDO-ra, s azt hiszem, hogy hatalmas lökést adtak fejlődésemben is.”      -Gyimesi Kristóf-

“Erre a hírlevélre feliratkozva nem gondoltam, hogy ennyi sok ismeretet és hasznos tanácsot kapok.Nagyon tetszik a hozzáállása az edzésekhez a tanítványokhoz még az ismeretlen “hírleveles” tanítványokhoz is. Sok pozitív példát és rengeteg ösztönzést nyerek írásaikból. Más lett a szemléletem a harcról és a harcművészetekről.”      -Mészáros Krisztina-

“Lehetőségem volt megismerni egy olyan világot, egy olyan harcművészeti ágat, ahol számomra végre egyesül az elv a gyakorlattal és így olvasva természetesen egészítik ki egymást. Régebben alkalmam volt belekóstolni egy másik irányzatba. Voltam pár edzésen és ott pontosan ezt hiányoltam, hogy az erősítésen, a gyakorlatok tökéletesítésén  volt a hangsúly, így az edzés mellett, mögött, nem éreztem az elvi alapokat, hogy jelen lennének… a szellemisége az egésznek valahogy háttérbe szorult. Ezért ha a kettő ötvöződik úgy mint a ninjutsu edzéseken, ahogy olvastam, az mindenképp ad egy biztonságot, egy erőt, magabiztosságot a gyakorlónak.
Mindenképp hasznos volt megismernem, de nyilván ha ezt átültetném a gyakorlatba,még többet adhatna számomra.Azt hiszem kicsit magabiztosabban indulnék neki, és kevésbé tartanék az elvárásoktól,  hogy átolvastam a tanulmányt és kicsit közelebb kerültem a lényeghez 🙂
Egyszóval szívesen ajánlanám másoknak is, sőt szeretnék eljutni magam is végre egy ilyen edzésre, remélem hamarosan meg is teszem :)”     -Dobai Timi-
“Amikor elolvasom (mikor van rá időm) mindig valami számomra érdekeset tanulok, olvasok. Szívem szerint ha Budapest környékén laknék akkor nagy valószínűséggel gyakran látogatnám az edzéseidet, szemináriumaidat stb.”      -Domonkos Márk- 
“Szeretném megköszönni a leveleidet igen érdekesnek találtam az összeset, és elég sok leveledből ragadt rám pár jó dolog… ”    -Bakos József- 
“Figyelemmel kísértem az elméleti tanfolyamon “előadott” valamennyi leckét (tananyagrészt), és nagyon érdekesnek (tanulságosnak) tartom a leírt téziseket, bölcseleteket.”   -Asztalos Sándor-
“Szorgalmasan végigolvastam a nekem küldött leveleidet, megtisztelő számomra, hogy megosztod velem ezen gondolataidat, melyek stílusa eleven, nyílt, konkrét, könnyen érthető a tartalmi mélység sérülése nélkül, vagyis ezek nem felszínes információk.  Hasznos volt elolvasnom a leveleidet. Miért? Eddigi életem folyamán mind gyakorlatban, mind elméletben ismerkedtem már többféle keleti harci és önvédelmi stílussal, de igazán egyikbe sem ástam bele magamat, kaptam egy képet az élet ezen részéről, amit az életemben ért egyéb hatásokkal elegyítve értelmezek, próbálom életemet jól irányítani megszerzett tudásommal. A tőled kapott plusz információ a katák valódi értelmezése volt, ezt sem tudtam. Érdekes az alázatosság elve, a hozzáállás konkrét helyetekhez, hogy nem félelemből vagyok alázatos, hanem az egyensúly megőrzése végett és valahol a tisztelet megadását is jelenti, szerintem. Számomra az szűrődik le végső igazságnak az általad írt elvekből, hogy mindig tudjunk egyensúlyban maradni, ez a győzelem egyik nélkülözhetetlen feltétele, és talán nem is a győzelem a legfontosabb – ha mélyebbre megyünk -, hanem hogy meg tudjuk érteni, az adott átélt dologgal mire akar minket az élet tanítani,mi ebből számunkra a végső tanulság. Lépésről lépésre haladni a saját utunkon jó irányba, ebben is segítettek engem pozitív töltésű gondolataid. Minden tisztességes embernek ajánlható ez a stílus ebben a megközelítésben.”    -Kovács Tibor-

Mit kell Tennem?

Add meg a neved és az emilcímed (Soha senkinek nem adjuk oda) és elküldjük a Mailfiókodba. Ha feliratkoztál, akkor át dob egy Sikeres feliratkozás oldalra. Ha nem így történik, írj légyszíves egy levelet a ninjutsubudapest@gmail.com címre, mert a technika ördöge állt közénk!


Név:*
Email:*

  • Ha bármikor úgy érzed, hogy nem tetszik, egy kattintással le tudsz iratkozni a tanfolyamról.
  • Az adataidat Soha semmilyen körülmények között nem szolgáltatjuk ki 3. félnek…

Itt tudod elolvasni azoknak a véleményét az edzésekről, akik hozzánk járnak

 

, ,

Nincsenek hozzászólások

A Harcművészetről

A harc a maga kegyetlen valóságában törvények bírák és szabályok nélkül a maga brutális teljességében, nem a filmekben látható mese történet, hanem az óvatlan és felkészületlen egyén szomorú valósága mikor azt gondolta, hogy vele ez úgy sem történhet meg…

“Az ki tudja mi a harc, az mindent megtesz, hogy elkerülje.”

“Nincs legjobb stílus, nincs legjobb harcos, csak emberek vannak. Mindig a gyakorló, az egyéni lélek számít, nem a rendszer, amelyet tanulmányoz. Egy konfliktus esetén az ember – fizikailag, szellemileg, lelkileg – kifejlesztett egyénisége, szabadsága dönt.

Az emberek beszélnek a harcművészetről, különböző vicceket gyártanak róla, esetleg megpróbálják utánozni a mozdulatokat. Azonban csak az igazán kitartók és aktív tanulmányozók értik meg a harcművészet valódi jelentését.

Alapja: Fölé emelkedni az erőszaknak és az erőszakosságnak. Ez a fajta gyakorlás képes arra, hogy a bennünk rejlő hatalmas energiákat alkotó, építő jellegű tréningeken használjuk fel. Segítve ezzel önmagunk fizikai, szellemi és lelki fejlődését.”

Ninjutsuban alapelveket tanulunk, gyakorlunk, nem pedig technikákat, és gyakorlatsorokat. Olyan elveket, melyek az életet is működtetik. Ezen elvek megértése, megvalósítása, a hely idő és körülmény szerinti megfelelő alkalmazása maga a harcművészet.

“Az elvek ismerete az a tudás, vagyis intellektus. Az elvek alkalmazása az pedig  a művészet…”

,

Nincsenek hozzászólások