Menü

“Egy ember élete olyan, mint nehéz rakománnyal, egy hosszú úton utazni. Ne siess.”


"Egy ember élete olyan, mint nehéz rakománnyal, egy hosszú úton utazni. Ne siess."

“A világ körül, a történelmen át, a harcolók tudata úgy játszódott le, mint egy dráma az adott korban. Az idő koptatta és változtatta. Ez a “tudat” olyan volt mint egy szél által beporzott virág, és úgy alakult, hogy a Bushido felvirágzott japánban. Ahogy az ember halad az edzéssel, azonban, a Bushido olyanná válik mint egy jegy csak oda, ami lehet kegyetlen, s hibákhoz vezethet az élettel kapcsolatos ítéletekben.

A kortól(történelmi) függően, fennáll a veszélye annak is, hogy az embert elkapja egy hullám, egy roham, amivel kapcsolatban semmit sem lehet tenni. Egy ilyen helyzetben megtapasztaltam, hogy hogyan lehet igaz módon élni a Budo és Bugei kyojitsu-án keresztül.

Ha nem birtoklod a kyojitsu két útját – átformálva az irodalmit (tudományos) és harcit (bunburyodo 文武両道), harcivá és művészivé (bugeiryodo 武芸両道) – , akkor nem érheted el az igazi értelmét a gokui-nak. A két út (nido ニ道) nehéz út (nido 荷道). Tokugawa Ieyasu híres, bölcs szavai közül való ez: “Egy ember élete olyan, mint nehéz rakománnyal, egy hosszú úton utazni. Ne siess.” Ez legyen figyelmeztetés azoknak, akik vakmerően törnek előre.”

– Masaaki Hatsumi, A Budo esszenciája

“Around the world, throughout history, the sense of those fighting played out like a drama of that particular period. It was weathered and changed by times. This “sense” was just like a wind-pollinated flower, and by chance Bushido flourished in Japan. As one continues in training, however, Bushido becomes like a one-way ticket that can be cruel and can lead to mistakes in judgment about life.

Depending on the period, there is also the danger of being swallowed by a wave, a type of surge about which nothing can be done. In this situation, I experienced how to live truthfully through the kyojitsu of Budo and Bugei.

Unless you have the kyojitsu of two ways—transforming the literary (academic) and martial (bunburyodo 文武両道) into artistic and martial (bugeiryodo 武芸両道)–you will not attain the meaning of the gokui. Two ways (nido ニ道) are a heavy road (nido 荷道). Amongst Tokugawa Ieyasu’s famous wise words were these: “The life of a person is like traveling a distant road carrying a heavy load. Do not hurry.” These words should be a warning to those who drive recklessly.”

– Masaaki Hatsumi, The Essence of Budo

Még több kép és idézet  Hatsumi senseitől, Katt ide.

, , , , , , , , , , , ,