Menü

Gyakran ismételt kérdések


Hol és mikor van az edzés?

A kezdő edzések Budapesten az Iskola Művelődési és Kultúrális Központban vannak Cím: 1061 Budapest, Hegedű utca 3.  Ha BKV-vel jössz, A Király  utcánál kell leszállni, és ott bejönni a nagy sárga templom felé. a Hegedű utca a második jobbra. könnyen ide találsz. (Az Oktogon megállótól is ugyan olyan messze van, kb 2 perc.)

Itt találod a címes, térképes, egyéb infós pontos választ.

Jó, ha 10 perccel az edzés előtt ide érsz, hogy legyen időd átöltözni és lélekben is ráhangolódni a tréningre, valamint ha lehet 2 órával edzés előtt már ne egyél.

Milyen ruhában jöjjek?

Eleinte megfelel bármilyen hosszú ujjú melegítő alsó-felső, amit nem sajnálsz (Lehetőleg fekete színű) . Cipőt nem nagyon használunk érdemes valami strapabíró zoknit hoznod, amit már szintén nem sajnálsz. Ha jártál valamilyen más irányzat edzéseire és van oda ruhád, akkor jöhetsz abban is. Ha lány vagy, sima pólóban gyere, semmiképpen ne legyen kivágás, dekoltázs, vagy vállkivágás, esetleg pántos.

A 4. hónaptól az edzéseken való részvételhez fekete edző gi-re és az övfokozatnak megfelelő színű övre van szükség.

Ezen kívül még nem árt beszerezned,  térdvédőt, esetleg csukló, vagy alkar védőt.

Mikor jöhet­nek kezdők?

Bármikor el kezdheted, mivel mindig mindenkinek a saját képességei szerint oktatjuk a Ninjutsut. Mindannyian különálló személyiségek vagyunk, különféle tulajdonságokkal, így mind más és más szinten vagyunk a tudás terén is. Ninjutsuban ezért igazából nincsenek kezdők és haladók. Az egészséges szemlélet az, ha mindenki kezdőnek tekinti magát, mert így nyitott tud maradni az új még nem ismert dolgokra.

Szóval egész évben bármikor jöhetsz, sok szeretettel várjunk!

Minden kezdő, egy hétig ingyen járhat edzésre, vagyis nem kockáztatsz semmit. Ha nem tetszik, legfeljebb nem jössz többet, és még mindig el tudsz járni máshová edzésre. Mi pedig megköszönjük, hogy adtál magadnak, meg nekünk a Bujinkan Bhima Dojonak egy esélyt.

Van Korhatár?

Az edzéseken bárki részt vehet, kortól, nemtől függetlenül. De ajánlott a 14.életév betöltése. Megfelelő szellemi érettséggel kell  rendelkezni. A fiatalabbaknak 5-7-éves kortól gyerek edzéseket tartunk.

18 év alatt szülői írásos engedély, illetve hozzájárulás szükséges.

Milyen felszerelés kell?

Ninjutsuban használunk mindenféle fegyvert, hiszen az élet bármilyen szituációt szülhet, ezért idővel érdemes beszerezni edző fegyvereket, mint bo, (bot) Hambo (rövid bot), Boken (Fakard), Tanto (fakés) stb. Ezek szintén a 4. hónaptól aktuálisak.

Testalkat, testsúly, tehetség?

Természetesen teljesen mindegy, hogy milyen testi adottságokkal rendelkezel, hiszen bárki gyakorolhatja a Ninjutsut. Mindegy, hogy vékony, vastag, dundi, kövér-e valaki, hiszen a test úgy is átalakul a folyamatos tréningeken. Csak egy fontos dolog van, a kitartás. Nem baj, ha nem vagy izmos, nem baj, ha gyenge vagy, mert ezek csak olyan adottságok, amik fejleszthetőek, de nem mérvadó a meglétük, mivel Ninjutsuban mindig az intelligenciánkat és a szívünket használjuk. “A kard az élével, a ninja a szívével harcol”.

Ezenkívül elveket gyakorlunk és nem technikákat, vagyis úgy is szembe kerülhetsz egy kisebb, vagy egy sokkal nagyobb ellenféllel is és akkor mind a kettő ellen egészen másképp kell harcolnod, hiszen ami jó az egyik ellen, az nem biztos, hogy működik a másik ellen. Sun Ce azt mondta, soha nem használd kétszer ugyan azt a stratégiát.

Milyen gyakran kell gyakorolnom, hogy fejlődjek?

Ninjutsu nem küzdősport, hanem egy harcművészet. Ilyen formán inkább egy életszemléletnek, egy életmódnak éljük meg mi akik gyakoroljuk. Ez azt jelenti, hogy mindig minden pillanatban edzés van. Hiszen mindig minden pillanatban történhet valami. Ez persze nem azt jelenti, hogy paranoiásak vagyunk, hanem sokkal inkább azt, hogy az egyéni gyakorló minden pillanatban készen álljon a harcra, vagyis ne lepődjél meg, ha arra kerül a sor. Sokkal inkább fontos, hogy az ellenfél lepődjön meg. De ehhez mindig minden pillanatban készen kell állni. Mikor állsz a zebrán, vagy fogmosás közben, vagy a boltban a bevásárlószatyorral stb…

Eleinte ez persze sok erőfeszítést igényel, hiszen alapvetően nem ezt tanultuk eddigi életünkben. De egy kis gyakorlással könnyen elsajátítható a folyamatos jelenlét, a folyamatos tudatosság állapota, amiből könnyű reagálni a körülöttünk történő különféle eseményekre…

Ahhoz, hogy fejlődj, meg kell értened, hogy neked kell fejlődnöd, neked kell edzésre járnod és gyakorolnod, hiszen senki más nem fogja ezt megtenni helyetted. Ugyan úgy mint mikor az élet egy olyan szituációba hoz ahol helyt kell állnod, akkor sem fog senki sem ott lenni helyetted, hanem akkor dől el, hogy mi az amit megtanultál magadévá tettél.

Fejlődnöd mindig saját magadhoz képest kell, nem másokhoz képest. Saját magadat kell legyőznöd, vagyis azt, akit magadnak gondolsz.

Heti két-három edzést tartunk, amin ajánlott részt venni, de eleinte a legtöbbet akkor fejlődsz, ha egyedül gyakorlod otthon azt, amit az edzések során tanultál.

Eddig még semmilyen harcmű­vé­sze­tet nem gya­ko­rol­tam, így is elkezd­he­tem?

Ter­mé­sze­te­sen, nem jelent hát­rányt, ha nincs sem­mi­lyen „elő­kép­zett­sé­ged”. A ninjutsuhoz nem szük­sé­ges sem­mi­lyen elő­ze­tes gya­kor­lás, vagy külön­le­ges tudás.

Mi tör­té­nik az első edzé­se­ken?

Az első edzéseken meg­ta­nulsz állni, járni, léle­gezni, lépni, gurulni, ütni, rúgni stb vala­mint alap­vető táma­dá­so­kat és véde­ke­zé­se­ket, illetve a támadások és védekezések elveit. Meg fogsz tanulni különböző talajokon mozogni  tata­min, betonon, füvön, meg még sokféle máson, hiszen az élet bármit hozhat.

Aztán ezzel párhuzamosan meg­ta­nulod  az udva­ri­as­sági és visel­ke­dési sza­bá­lyo­kat a Dojoban, hogy később biz­ton­sá­go­san edz­hess. A kezdő­khöz mindig nagy odafigyeléssel és türelemmel fordulunk.

Milyen egy edzés?

Minden edzés más és más. Hiszen az élet is mindig más és más. Általában minden tréningen bemelegítéssel kezdünk, aztán gyakoroljuk az eséseket, gurulásokat, majd pedig különféle technikákon keresztül a harcművészet elveit tanuljuk a gyakorlatba átültetni. A szisztematikusság a lényeg, meg az, hogy senkitől nincs elvárva, hogy olyan dolgot kelljen megtennie amire nem képes. De Hatsumi sensei oktatási szisztémájának hála úgy van felépítve a Ninjutsu, hogy szépen lépésről lépésre mégis folyamatosan egyre többre legyél képes.

Olvass el egy pár véleményt azoktól akik már járnak edzésre egy ideje.

Milyen fegyverekkel edzetek Ninjutsu edzésen?

Ninjutsuban minden játszik. Vagyis tényleg mindennel. A tradicionális szamuráj és ninja fegyverektől egészen a pisztolyok puskákon át a napjaink mindennapi használati tárgyaiig mindent használunk.

Mert nem külön szedjük, hogy ez egy bot, az meg egy kard, az meg egy fakanál, hanem a fegyverek elveit tanuljuk meg és utána azokat gyakoroljuk, majd az alkalmazásukat sajátítjuk el, hogy nem legyen gond hely idő és körülmény szerint cselekedni egy az élet által könnyen kreált szituációban.

Természetesen eleinte pusztakézzel gyakorlunk, hogy a test irányítása és kontrollálását elsajátítsd és mikor már meg van egy két mozdulat, akkor utána térünk rá a fegyverekre.

Megsé­rül­he­tek a Ninjutsu gya­kor­lása köz­ben?

A Ninjutsuban keve­sebb sérü­lés tör­té­nik, mint egy átla­gos kosárlabda-, vagy foci­meccsen a bará­ta­id­dal. A Ninjutsu  alap­elve a túlélés, aminek minden alá van rendelve. Ez azt jelenti, hogy nincsenek szabályok, ezért nagyon fontos, hogy megtanulják a gyakorlók kontrollálni a mozdulataikat, tetteiket. Ennek pedig az lesz a következménye, hogy minimális sérüléssel meg lehet úszni a dolgot. Természetesen apró horzsolások előfordulhatnak, hiszen mégis csak harcművészetet tanulunk. de nem cél, hogy megsérülj. Sőt pont az a cél, hogy elkerüljük a sérülést.

A gya­kor­la­tok álta­lá­ban páro­san, az oktató köz­vet­len irá­nyí­tása alatt foly­nak, ahol mind­két fél vigyáz a másikra. A  sérü­lés álta­lá­ban kap­ko­dás­ból, vagy figyel­met­len­ség­ből, fölös­le­ges erő­sza­kos­ság­ból tör­té­nik, ám ez nem jel­lemző a Ninjutsu-edzésekre.

Meg fogom tudni védeni magam, ha Ninjutsuzom?

Az Ninjutsu egy harcművészet. Az edzések elve az, hogy ha már valaki csak egyetlen egy edzésre is el jön, akkor is tanuljon valamit, amit hatékonyan alkalmazni tud az életében. Általában azt gyakoroljuk, hogy miként legyünk nyitottak a körülöttünk lévő világra, és hogyan kerüljük el az erőszakot. És mivel a valóságban leggyakrabban nem csak  egy támadóval találod magad szemben, így felkészülünk a több ellenféllel szembe kerülés lehetőségére is. A gya­kor­lott harcmű­vész fel­is­meri azo­kat a hely­ze­te­ket, ame­lyek­ben muszáj meg­vé­de­nie magát, de önmaga sosem idézi elő és lehető­leg min­dig elke­rüli az erő­sza­kot.

“Vere­kedni, bunyózni” nem fogsz meg ­ta­nulni (bár az ismerőseid azt fogják látni és mondani, hogy jól verekszel és bunyózol), ha Ninjutsuzol. De túlélni bármi áron, azt igen. Ez nem azt jelenti, hogy agyon fognak verni, és túléled, hanem azt, hogy képes leszel minél gyorsabban, minél kevesebb energia befektetéssel megoldani egy szituációt, ahogy azt a körülmények megkövetelik. A nyitott és kreatív gondolkodás nagyban javítja a túlélési esélyeket

Önmegvalósítás? Filozófia?

A harcmű­vé­sze­tek között az Ninjutsu ren­del­ke­zik a leg­át­fo­góbb filo­zó­fiai hát­tér­rel, mely közép­pont­jába a tudatosságot állítja. Az edzé­se­ken biztos fogsz filozofikus esz­me­fut­ta­tá­so­kat  hal­lani, hiszen legjobban hallás útján tanul az ember. Ezt viszont nem visszük túlzásba, mert min­den­nek meg­van a magya­rá­zata és a helye. A filozófiát leginkább edzéseken kívül gyakoroljuk tanuljuk, illetve a különféle táborokba, leckéken.

Ha eljössz egy edzésre, békés és erő­szak­men­tes filo­zó­fia vár, természetesen a mai világban reális valóságképpel összhangban, amely elő­se­gíti saját magad legyő­zé­sét, a túl­lé­pést saját korlátaidon.

Kik jár­nak az edzé­sekre? Lányok-fiúk? Idősek-fiatalok?

Általában sok a fiatal, 16-20 év közötti fiú, de van idősebbek, pl 40 év körül is előfordulnak  Na meg persze kedvet kapó nagypapák. Ninjutsu harcművészet, szóval 5 éves kortól a halál pillanatáig bárki elsajátathatja, a saját testfelépítésének és adottságainak megfelelően. Néha-néha hébe-hóba megfordul egy-egy lány is.  A Ninjutsu olyan harcmű­vé­szet, amely idővel hozzá ­ idomul az ember alka­tá­hoz, mindenki el sajátítja, megvalósítja a saját Ninjutsuját. Ezért igazából teljesen mindegy, hogy ki milyen alkatú, vagy fizikai erővel rendelkezik. Azt mondják, ha erőt kell alkalmaznod, az már nem Ninjutsu. Sokkal inkább fontos az intelligencia, illetve az alkalmazott intelligencia használata.

Egyszerűen mondva, a felnőtt edzésekre felnőttek járnak, fiúk lányok vegyesen. A Női önvédelem tanfolyamra hölgyek járnak, a gyerek edzésekre meg gyerekek.

Mi az ami garantálja, hogy folyamatosan, érezhetően sikerrel fejlődjek a harcművészetben?

Mivel sokféle harcművészetet kipróbáltam és tanulmányoztam én is, meg belekeveredtem életem folyamán néhány szituációba, ezért látom, hogy mik azok a dolgok amik működnek és mik azok amik nem.

Nagyon szerencsés voltam, hogy 1998-ban megismerkedhettem a Ninjutsuval, ami egy olyan harcművészet ahol elveket gyakorlunk és nem technikákat. Olyan elveket tanulunk és alkalmazunk, melyek az élet minden területén megállják a helyüket. Ezekről az elvekről olvashatsz a “Ne higgy nekem, próbáld ki magad!-tanfolyamon, mely a HARCMŰVÉSZET TITKOS ALAPELVEIRŐL  szól, És még ajándékba megkapod mellé Sun Ce a Háború művészete c. könyvet is.

Továbbá folyamatosan járunk szemináriumokra, tréningekre, nagy tudású oktatókhoz (külföldön, Magyarországon egyaránt.), valamint a Dojoban is rendezünk speciális fegyveres képzéseket, ahol kifejezetten ezekre specializálódva fejlődünk.

Mi is igazából az a Ninjutsu?

Ninjutsu egy ősi, tradicionális harcművészet. Ha nagyon gyorsan szeretném neked elmondani, akkor azt mondanám csak, hogy A Ninják harcművészete.

De nem akarok gyors lenni. Mert sokkal több annál mint amit a filmeken láthatsz. A Nyugati mozi világ megfogott egy részt a ninjutsuból és eladhatóvá tette, filmek, rajzfilmek és még ki tudja miféle módokon csinált pénzt ebből a különleges rendszerből.

Ninjutsu egy tradicionális japán harcművészet. Eredetileg egy mitikus nép, a Tenguk tanították a harcművészet alapjait a hegyekben élő szerzeteseknek és így szállt alá ez a tudás, másik verziók szerint pedig különféle más országok harcművészeteiből állt össze. Igazából úgy gondolom, hogy mindenki elfogadhatja azt a történetet ami neki a legszimpatikusabb, vagy amit a gyomra leginkább bevenni képes. Mert ez nem egy fontos kérdés.

Azért nem mert a lényeg az, hogy mi most ez a harcművészet? Ninjutsu mindig az elvekről szólt. Az összes többi harcművészet is így épült fel valaha, de manapság sokuk verseny, vagy küzdő sporttá alakult. Ami nem jó vagy rossz, csupán egész egyszerűen egy olyan átalakulás mint ahogyan a filmesek is próbálták kivenni a Ninjutsuból a látványos és megkapó részeket a szellemiség és filozófia nélkül.

Ninjutsu elvekre épül és elveket tanít. A harcművészet alap elveit, melyeket a tréningeken igyekszünk megismerni, elsajátítani, hogy aztán a való életben, vagy igazi küzdelmekben hely idő és körülmények között tudjuk alkalmazni őket. Az első számú alap elv az a túlélés…

Ki lehet-e pró­bálni ingyen? Mennyibe kerül­nek az edzé­sek?

Ez egy manapság általános kérdés, mivel minden a pénz körül forog a világban. Szerencsére Ninjutsuban ezt igyekezzük elkerülni. Ezért azt mondom, hogy gyere el egy edzésre, próbáld ki, lásd meg, nézd meg, tapasztald meg, éld át, milyen egy edzés, és utána kérdezd ezt meg. Az első hét , ingyen van. Ennyi idő alatt bőven rá tudsz jönni, hogy ez kell-e neked.

Ha ez eddig tetszett,  akkor jelentkezz:

“Ne higgy nekem, próbáld ki magad!-tanfolyamon,mely a

HARCMŰVÉSZET TITKOS ALAPELVEIRŐL szól,

És még ajándékba megkapod mellé Sun Ce a Háború művészete c. könyvet is.

 


Válaszd ki a neked megfelelő tanfolyamot: