Menü

Posts Tagged walking

Az igazság keresése a harcművészetben

Az igazság keresése a harcművészetben

“Az én keresésem mindíg a “nem-igazság” keresésére irányul; s egy dolog, amit ez magában hordoz az egy bizonyos adag áldozat “Ha nincs kockázat, nincs nyereség” – de egy személynek elkötelezettnek kell ahhoz lennie, hogy leljen valami igazat. Olyan ez, mint a régi japán harcművészeti epigramma, mely így szól: “A Pokol tátong a felemelt kard alatt… Lépj be! És a Menyország lesz a jutalmad!” Mikor az igazság pillanata eljő, mindannyiunknak egyetlen választása van: hogy előre lépjünk, vagy hogy elfussunk. Számomra mindíg a korábbi alternatíva kell, hogy legyen.

És ez a Buddhista papok Sennichi Kaihogyo(ezernapos séta) gyakorlatához hasonlatos, melyben óvatos járást gyakorolnak nap napután, mint a satori, a megvilágosodás elérésének egy módját. Ugyanakkor, persze, a “séta”, a keresés, a tanulás belsőleg folyik, a szívben, s folytatódhat tovább még akkor is, ha a lábak elvesztik használhatóságukat. Ez is az egyik oka annak, hogy mindennap sétálok. És igazából, tudod, a szó “járás” az ember életének minden aspektusában való megfelelő viseltetést is sejtet.”

– Masaaki Hatsumi – A Ninja edzés nagymester-könyve

“My search is always directed toward finding Untruth; and one thing that that involves is a certain amount of sacrifice “Nothing ventured, nothing gained”—but a person has to be wholehearted in order to gain something true. It’s like the old Japanese martial art epigram, which goes, Hell gapes beneath the upraised sword. . . . Step in! And Heaven is your reward! When the moment of truth comes, we each have a single choice: to step ahead or to run away. For me, it must constantly be the former alternative.

And it’s like the Sennichi Kaihogyo practice of the Buddhist priests, in which they practice careful walking day after day as a method of achieving satori, enlightenment. At the same time, of course, the “walking,” the searching, the learning, proceeds internally, in the heart, and can continue even if the use of the legs is lost. This is one reason why I walk every day, too. And in fact, you know, the word “walking” implies right conduct in all aspects of one’s life.”

– Masaaki Hatsumi – The Grandmaster’s Book of Ninja Training

Még több kép és idézet  Hatsumi senseitől, Katt ide.

, , , , , , , , , , ,

Nincsenek hozzászólások

Amire a nyugatiaknak koncentrálniuk kell, az a járásuk; hogy ezt fejlesszék

Amire a nyugatiaknak koncentrálniuk kell, az a járásuk; hogy ezt fejlesszék

“Hát, tudod, a japánok gyakran mondják, hogy a nyugatiak gyengék csípőben. Az életmódunk eléggé különböző, igaz? A nyugatiak székeket használnak, míg a japánok a földön ülnek; ezért gondolják az itteniek, hogy a csípőtök gyenge – harcművészek, judo-sok, mindenki szerint.

Ez egy klisévé vált errefelé. De nem túl igaz: a nyugati emberek elég erős csípővel rendelkeznek. A gyengeségük területe valójában a térdük. Mindenkinek, akinek hosszú lába van, gyenge a térde egy kicsit. A csípőjük erős. Úgyhogy, ha a japánok erősíeni akarják a saját csípőjüket, akkor a térdük az, amin dolgoznak. Amire a nyugatiaknak koncentrálniuk kell, az a járásuk; hogy ezt fejlesszék.

Pont most mondtam nem? Úgy állsz, hogy a térdeid teljesen ki vannak nyújtva; meg kéne próbálnod egy kicsit behajlítani őket. És minden nap, mikor sétálsz, hajlítva kéne tartanod a térdeidet és csak kicsiket lépni. Nem is annyira az egészség szempontjából van rá szükséged, hanem inkább az edzés miatt.

Továbbá, mikor ülök, így, hmm? Én behajlított lábbal ülök. Azok az izmok, amik egymáshoz közelítik a térdeket, nyújtva vannak, érted? Ez jó arra, hogy erősítsük a rúgásokat, s hogy kilazítsuk az ízületeket.”

– Masaaki Hatsumi, A Ninja edzés nagymester-könyve

“Well, you know, in Japan people often say that Westerners are weak in the hip area. Our ways of life are quite different, right? Because Westerners use chairs, whereas the Japanese sit down on the floor, their hips are weak, according to Japanese people—martial arts people, judo people, everyone.

It’s become a cliche here. But it’s quite untrue: people from the West have very strong hips. Their area of weakness is actually the knees. For anyone with long legs, the knees are bound to be a bit weak. The hips are strong. So when Japanese want to strengthen their own hips, it’s their knees that they work on. What Westerners need to concentrate on is their way of walking, to improve that.

I told you just before, when we were standing up, didn’t I? You’re standing with your knees locked; you should try keeping them a little bent. And every day, when you walk, you should keep your knees bent and take only small steps. It’s not so much for health that you need that, but for your training.

Also, when I am sitting, like this—hmm?—I sit with my legs folded. The adductor muscles, which bring the knees together, are kept stretched, you see? This is good for strengthening kicks and for loosening up the hip joints.”

– Masaaki Hatsumi, The Grandmaster Book of Ninja Training

Még több kép és idézet  Hatsumi senseitől, Katt ide.

, , , , , , , , , ,

Nincsenek hozzászólások