Menü

A hosszú, egészséges életről


A hosszú, egészséges életről

“Tudod, még azok az emberek is végeznek ilyen gyakorlatokat, akik nem gyakorolják a budou-t – mindenki csinál, az egészségéért. Nem csak a budouka. Sokan alszanak ruha nélkül – mint Marilyn Monroe! Sok öregebb ember fröcsköl magára hideg vizet minden reggel, s 80 évnél is tovább él, még mindíg élettel telve!

Nem próbálom azt mondani, hogy másold le őket, érted – csak mert én felkelek az éjszaka közepén és elmegyek sétálni, az nem azt jelenti, hogy azt akarom, hogy ti mind csináljátok ezt. Egyszerűen csak, vészhelyzetekben, néha fontos az éjszakában mozogni. Nem mintha azt akarnám, hogy ez most valamiféle ön-dicsóítésnek hasson, de én úgy edzek, hogy mindíg a helyzetnek megfelelően tudjak változni, amikor csak szükséges.

Mikor nemrég San Francisco-ba mentem, habár két hétig csak napi két órát tudtam aludni, képes voltam kielégítően végrehajtani mindent amit ott meg kellett tennem! Sok edzést adtam az embereknek, s nem hagytam őket túlsokat aludni, így hát persze, hogy én sem aludtam valami sokat. Átlagosan kb. 2 órát aludtam 14 napig. Ugyanígy, mikor hazatértem, nem találtam magam fáradtnak. Ez csak egyszerű edzés volt.

Ez az én – az átlagos értékrend szerint – rendszertelen és egészségtelen életmódomnak volt köszönhető, hogy képes voltam megtenni. […] Természetesen, ez az akaraterőn múlik, vagy spirituális erőn. De ez mind a része annak az erő, s gyengeség folytonosságának, amit mindenki tapasztal.”

– Masaaki Hatsumi, A Ninja edzés nagymester-könyve

About a long and healthy life

“You see, even people who don’t practice budo also do such exercises—everybody does, for their health. It’s not just the budoka. Many people sleep without clothes on—like Marilyn Monroe! Many older people in Japan throw cold water over themselves every morning and live to be over eighty, still brimming with health!

I’m not trying to tell you to copy them, you know—just because I wake up in the middle of the night and go for walks doesn’t mean that I want you all to do the same thing. Just that, in emergency situations, it’s sometimes necessary to move around at night. Not that I want this to sound like some kind of self-glorification, but I train so that I’ll be able to change according to the situation whenever it is required.

When I went to San Francisco a little while ago, although I had only two hours of sleep a day for two weeks, I was able to complete satisfactorily all the things I had to do over there! I gave people a lot of training and didn’t let them sleep much, so of course I wasn’t sleeping, either. I got an average of only about two hours a day for 14 days. All the same, when I returned I found that I wasn’t tired. This was just ordinary training.

It was thanks to my—by ordinary standards—irregular and unhealthy way of living that I was able to do this. […] Of course, it has to do with the force of will, or spiritual strength. But this is all part of the same continuum of strength and weakness that everyone is on.”

– Masaaki Hatsumi, The Grandmaster Book of Ninja Training

Még több kép és idézet  Hatsumi senseitől, Katt ide.

, , , , , , , ,