Menü

Posts Tagged üresség

A “Soke” jelentése a Ninjutsu-ban

A "Soke" jelentése a Ninjutsu-ban

“A “Soke” annyit jelent, mint semmi, nulla, üresség, űr. Valami ami létezik, de ugyanakkor mégsem. A Soke az egyszerűen csak egy átlagos személy, azonban, valahogy egy olyas valaki is, aki valamiféle láthatatlan, Isteni irányításnak megfelelően éli az életét.

Tudod, én nem a tudatos elmém szerint élek, egyáltalán nem; úgyhogy bármi, amit egészen idáig kigondoltam a fejemben az hírtelen megváltozhat – habár ez nem egy tudatosan előidézett változás. A Bujinkan is megváltozott, nem igaz? Sokféle dolog történt az évek során, s ezek mind leckék voltak mindannyiunk számára, engemet is beleértve. Ezért van, hogy a fejlődés töretlenül folytatódik.”

– Masaaki Hatsumi, A Ninja edzés nagymester-könyve

“”Soke” signifies nothingness, zero, emptiness, void. Something that exists, and yet does not. The Soke is just an ordinary person, and yet, somehow, he is someone who is living his life according to some invisible divine command.

You see, I do not live by my conscious mind, not at all, so that whatever I have thought up till now can just suddenly change in my mind, though it is not a consciously engineered change. The Bujinkan has changed, too, right? And because it can change, it can improve—as I think it does with every change—right? All sorts of things have happened over the years, and all of these have been lessons for all of us, including myself. That’s why progress continues constantly.”

– Masaaki Hatsumi, The Grandmaster Book of Ninja Training

Még több kép és idézet  Hatsumi senseitől, Katt ide.

, , , , , , , , , , , , , ,

Nincsenek hozzászólások

Annyi áldás van, ami a semmiségből bújik elő… nem csak a Ninjutsu-ban

Annyi áldás van, ami a semmiségből bújik elő... nem csak a Ninjutsu-ban

“Annyi áldás van, ami a semmiségből bújik elő… Okamoto Taro-ra, a festőre emlékeztet ez engem; aki azt mondta, hogy a művei a semmiből jelentek meg, robbanás szerűen. És tudod, hogy mit mondtak mindíg az öreg remetékről, hogy a hegyek ködjét ették, hogy csak űrön(téren?) éltek?

Nos, “ködöt enni és űrön élni” nem arra utal, hogy az ember mindenfélét lenyom a torkán: a tér érzékelésére a bőrödön. Tudod, úgy kell itt értelmezni az “evést” mint egy másféle “táplálék” magunkhoz vételét, nem fizikai, hanem tudati vagy spirituális ételét.”

– Masaaki Hatsumi – A Ninja edzés nagymester-könyve

“There are so many blessings that come out of that emptiness…. It reminds me of the painter Okamoto Taro, who says that his creations appear like explosions out of nowhere. And you know what they used to say about the wise old hermits, that they ate the mists of the mountains, that they lived on space alone?

Well, “eating mist, living on space” doesn’t refer to swallowing stuff down one’s throat: it’s about feeling the space, with your skin. You see, we have to interpret the word “eat” here to mean taking another kind of “food” into oneself, not physical, but mental or spiritual food.”

– Masaaki Hatsumi – The Grandmaster’s Book of Ninja Training

Még több kép és idézet  Hatsumi senseitől, Katt ide.

, , , , , , , , , ,

Nincsenek hozzászólások

A harcművészet területén az üresség a legfontosabb dolog

A harcművészet területén az üresség a legfontosabb dolog

“A budo területén az üresség a legfontosabb dolog. Elvégre, ha ürességet mutatsz, ha úgy teszel, mintha üres lennél, ha ürességre gondolsz, és ha te magad vagy az üresség, nem lesz hatása az ellenfeled támadásának. Sőt úgy fogsz tudni mozogni, hogy riválisod számára kiszámíthatatlanná válnak cselekedeteid.”

-Soke

“In the field of budo, it is nothingness that is the most important thing. After all, if you show nothing, pretend nothing, think nothing, are nothing, there is no way for you to be caught by the opponent’s attack. Moreover, you can move without letting the opponent know what you are going to do.”

-Soke

Még több kép és idézet  Hatsumi senseitől, Katt ide.

, , , , , , , , ,

Nincsenek hozzászólások

Senki se képzelje, hogy az ötödik dan megszerzésével valamiféle varázslóvá válik

Senki se képzelje, hogy az ötödik dan megszerzésével valamiféle varázslóvá válik

“Az üresség létezik, de nem tudatja a jelenlétét – az ellenfél egy sugallatot sem kap. A harcművészetekben, ez a legfontosabb dolog az életbenmaradáshoz. Ezt jelenti öt danosnak lenni. Elmenekülni egy csapás elől, ami hátulról jön – ez olyasmi amire az állatok képesek, nem? – anélkül, hogy évekig gyakorolnák.

Ígyhát, az ötödik dan-teszten való megfelelés magában foglal egyfajta veszteséget, valami elhagyását, ami lényegében emberi, de rongálja az érzékenységünket és elválaszt minket a saját tudatalattinktól. De senki se képzelje, hogy az ötödik dan megszerzésével valamiféle varázslóvá válik, vagy valami. Akkor aztán tényleg bajban lenne!”

– Masaaki Hatsumi, A Ninja edzés nagymester-könyve

“Emptiness exists, but it does not make its presence known—the opponent is not given any hint. In the martial arts, this is the most important thing for staying alive. That’s what being fifth dan means. To escape from a blow from behind—it’s something that animals can do, right?—without having years of practice.

So passing the fifth dan test involves a kind of loss, a dropping of something that is essentially human but which impairs our sensitivity and separates us from our own subconscious. But nobody must imagine that by passing the fifth dan test he has become some kind of magician or something. Then he would really be in trouble!”

– Masaaki Hatsumi, The Grandmaster Book of Ninja Training

Még több kép és idézet  Hatsumi senseitől, Katt ide.

, , , , , , , , , ,

Nincsenek hozzászólások

Az ürességben élni (Ku)

Az ürességben élni (Ku)
A Budou-ban nagyon fontos fogalom a “jou” (végtelen/örök). Ebben az egy hangban felfedezhetsz számos más karaktert, mint például a következő tizet: 常-végtelen; 条-cikk; 状-forma; 情-érzelem; 冗-hasztalanság; 縄-kötél; 鎖-lánc; 丈-termet; 城-vár; 鍵-kulcs. Mikor külön válsz a Jou-tól, s feltéped a páncélját, akkor láthatod a Bufu-Shu Ha Ri-t.
Az emberekben, az extra-érzéki érzékelés… (ESP – extrasensory perception) csak szunnyad. Tudatában kell lenned a belső ESP-nek, felfedni azt, ami rejtve van, s elválasztani magadat az általános bölcsességektől.   A zanshin no Kamae nagyszerű példával szolgál erre. Azt mondják, ha egyszer befejezted a technikát az ellenfeleden, akkor a testednek sértetlennek, s egyfajta tudatosság állapotában kell maradnia.
A zanshin-t láthatjuk úgy is, mint az előre törő szív, a kegyetlen szív. Nevezetesen, a zanshin no kamae azt jelenti; sose felejtsd el, hogy az ember mindíg kegyetlenség nélkül kell, hogy kűzdjön az ellenféllel, s ez egy bizonyíték a tudati felkészültségre, mely a budou-hoz szükségeltetik.
– Masaaki Hatsumi, A budou esszenciája
LIVING IN EMPTINESS (KU)

Within Budo a very important concept is that of “Jyo” (eternity). In this one sound you can discover several other characters, such as the following ten: 常-eternity; 条-article; 状-shape; 情-emotion; 冗-uselessness; 縄- rope; 鎖-chain; 丈-stature; 城-castle; 鍵-key. When you separate from “Jyo,” and tear off its shell, you see Bufu-Shu Ha Ri.
Within people, extrasensory perception (ESP) lies dormant. You must be aware of inner ESP, uncover what is hidden, and separate yourself from common conventional wisdom.   Zanshin no Kamae provides a good example of this. It is said that once you have completed your technique on your opponents you must remain with your body intact and in a state of awareness.
Zanshin can also be seen as an advancing heart or a cruel heart. Namely, Zanshin no Kamae means never to forget that one must fight the enemy without cruelty, and this is evidence of the mental preparation needed of Budo.
– Masaaki Hatsumi, The Essence of Budo

, , , , , , ,

Nincsenek hozzászólások