Menü

Posts Tagged void

A “Soke” jelentése a Ninjutsu-ban

A "Soke" jelentése a Ninjutsu-ban

“A “Soke” annyit jelent, mint semmi, nulla, üresség, űr. Valami ami létezik, de ugyanakkor mégsem. A Soke az egyszerűen csak egy átlagos személy, azonban, valahogy egy olyas valaki is, aki valamiféle láthatatlan, Isteni irányításnak megfelelően éli az életét.

Tudod, én nem a tudatos elmém szerint élek, egyáltalán nem; úgyhogy bármi, amit egészen idáig kigondoltam a fejemben az hírtelen megváltozhat – habár ez nem egy tudatosan előidézett változás. A Bujinkan is megváltozott, nem igaz? Sokféle dolog történt az évek során, s ezek mind leckék voltak mindannyiunk számára, engemet is beleértve. Ezért van, hogy a fejlődés töretlenül folytatódik.”

– Masaaki Hatsumi, A Ninja edzés nagymester-könyve

“”Soke” signifies nothingness, zero, emptiness, void. Something that exists, and yet does not. The Soke is just an ordinary person, and yet, somehow, he is someone who is living his life according to some invisible divine command.

You see, I do not live by my conscious mind, not at all, so that whatever I have thought up till now can just suddenly change in my mind, though it is not a consciously engineered change. The Bujinkan has changed, too, right? And because it can change, it can improve—as I think it does with every change—right? All sorts of things have happened over the years, and all of these have been lessons for all of us, including myself. That’s why progress continues constantly.”

– Masaaki Hatsumi, The Grandmaster Book of Ninja Training

Még több kép és idézet  Hatsumi senseitől, Katt ide.

, , , , , , , , , , , , , ,

Nincsenek hozzászólások

Az üresség létezik, de nem tudatja a jelenlétét

Az üresség létezik, de nem tudatja a jelenlétét

“A Budou területein belül a semmi a legfontosabb dolog. Végülis, ha nem mutatsz semmit, nem gondolsz semmire, nem vagy semmi, akkor nincsen annak módja, hogy az ellenfél támadása eltaláljon. Ezen felül, úgy mozoghatsz, hogy az ellenség nem tudja, hogy mit fogsz csinálni.

Ezt “üresség”-nek nevezzük. Az üresség létezik, de nem tudatja a jelenlétét – az ellenfél egy sugallatot sem kap. A harcművészetekben, ez a legfontosabb dolog az életbenmaradáshoz. Ezt jelenti öt danosnak lenni”

– Masaaki Hatsumi, A Ninja edzés nagymester-könyve

“In the field of budo, it is nothingness that is the most important thing. After all, if you show nothing, pretend nothing, think nothing, are nothing, there is no way for you to be caught by the opponent’s attack. Moreover, you can move without letting the opponent know what you are going to do.

We call that “emptiness.” Emptiness exists, but it does not make its presence known—the opponent is not given any hint. In the martial arts, this is the most important thing for staying alive. That’s what being fifth dan means.”

– Masaaki Hatsumi, The Grandmaster Book of Ninja Training

Még több kép és idézet  Hatsumi senseitől, Katt ide.

, , , , , , , , , ,

Nincsenek hozzászólások

Az ürességben élni (Ku)

Az ürességben élni (Ku)
A Budou-ban nagyon fontos fogalom a “jou” (végtelen/örök). Ebben az egy hangban felfedezhetsz számos más karaktert, mint például a következő tizet: 常-végtelen; 条-cikk; 状-forma; 情-érzelem; 冗-hasztalanság; 縄-kötél; 鎖-lánc; 丈-termet; 城-vár; 鍵-kulcs. Mikor külön válsz a Jou-tól, s feltéped a páncélját, akkor láthatod a Bufu-Shu Ha Ri-t.
Az emberekben, az extra-érzéki érzékelés… (ESP – extrasensory perception) csak szunnyad. Tudatában kell lenned a belső ESP-nek, felfedni azt, ami rejtve van, s elválasztani magadat az általános bölcsességektől.   A zanshin no Kamae nagyszerű példával szolgál erre. Azt mondják, ha egyszer befejezted a technikát az ellenfeleden, akkor a testednek sértetlennek, s egyfajta tudatosság állapotában kell maradnia.
A zanshin-t láthatjuk úgy is, mint az előre törő szív, a kegyetlen szív. Nevezetesen, a zanshin no kamae azt jelenti; sose felejtsd el, hogy az ember mindíg kegyetlenség nélkül kell, hogy kűzdjön az ellenféllel, s ez egy bizonyíték a tudati felkészültségre, mely a budou-hoz szükségeltetik.
– Masaaki Hatsumi, A budou esszenciája
LIVING IN EMPTINESS (KU)

Within Budo a very important concept is that of “Jyo” (eternity). In this one sound you can discover several other characters, such as the following ten: 常-eternity; 条-article; 状-shape; 情-emotion; 冗-uselessness; 縄- rope; 鎖-chain; 丈-stature; 城-castle; 鍵-key. When you separate from “Jyo,” and tear off its shell, you see Bufu-Shu Ha Ri.
Within people, extrasensory perception (ESP) lies dormant. You must be aware of inner ESP, uncover what is hidden, and separate yourself from common conventional wisdom.   Zanshin no Kamae provides a good example of this. It is said that once you have completed your technique on your opponents you must remain with your body intact and in a state of awareness.
Zanshin can also be seen as an advancing heart or a cruel heart. Namely, Zanshin no Kamae means never to forget that one must fight the enemy without cruelty, and this is evidence of the mental preparation needed of Budo.
– Masaaki Hatsumi, The Essence of Budo

, , , , , , ,

Nincsenek hozzászólások