Menü

Posts Tagged Masaaki Hatsumi

Ninjutsu és vallás

Ninjutsu és vallás

Úgy gondolom, hogy a Zen-nek a rejtélyesebb, kézzelfoghatatlanabb részei szószerint csodálatosak. De nem kell sokat aggódnod ezekmiatt a vallások miatt; s én magam nem érzem, hogy a Zen vagy Mikkyo például, túl sok figyelmet érdemelne. Könnyedén láthatod a rosszpontjaikat. Végülis, a budouka egyik jellemvonása, hogy rögtön a gyengeségre céloz, a nyitásokra.

Meghívtak a múltkor, hogy tartsak egy beszédet valamiféle Buddhista papok előtt. Az egyik dolog, amit mondtam nekik az az volt, hogy meg tudom érteni Oda Nobunaga érzéseit. Most (már) elhiszem, hogy világszerte megromlottak a vallások. Senki se gondolja, hogy a Zen vagy a Mikkyo a szégyenen felül állnak. Az embernek a saját szemével kéne a világra tekintenie. Senki sem képes tisztán látni, vagy ítélni, ha meghajtja a fejét és a kezdetektől fogva abban hisz, amit valaki más mond.

Hogy párhuzamot vonjak; úgy gondolom, hogy a nyugati kézfogás szokásának a pszichológiája kiváló – egymás szemébe nézni, s összekötni a tekintetet. A japánok meghajolnak, s a szemeiket is leszegik, kiváltképp, ha a személyt felsőbbrendűként/elöljáróként üdvözölnek, így hát a látásuk korlátozásra kerül. Ez ott is igaz, ahol vallásról van szó, mind szószerint, mind metaforikusan, pszichologikusan.

– Masaaki Hatsumi, A Ninja edzés nagymester-könyve

“I happen to think that the more mysterious side of Zen, the intangible aspects of it, are really wonderful. But you don’t need to worry much about these religions; and I myself don’t feel that Zen or Mikkyo, for example, deserve much attention. You can easily see their bad points. After all, it is one characteristic of the budoka to home in immediately on the weaknesses, the openings.

I was invited to make a speech before some Buddhist priests at Mount Hiei the other day. One thing that I told them was that I could understand the feelings of Oda Nobunaga. Now, I believe that there is corruption in religion all over the world. Nobody should consider that Zen and Mikkyo are beyond reproach. A man should look at the world with his own eyes. No one can see or judge clearly if he bows his head down and believes what somebody else says right from the start.

To make an analogy, I think that the psychology of the Western custom of shaking hands is excellent—looking into each other’s eyes and linking hands. The Japanese bow and lower their eyes, especially when the person being greeted has seniority or authority, so that their vision is limited. This is true where religion is concerned, also, both literally and metaphorically, or psychologically.”

– Masaaki Hatsumi, The Grandmaster Book of Ninja Training

Még több kép és idézet  Hatsumi senseitől, Katt ide.

, , , , , , , , , , ,

Nincsenek hozzászólások

A “Soke” jelentése a Ninjutsu-ban

A "Soke" jelentése a Ninjutsu-ban

“A “Soke” annyit jelent, mint semmi, nulla, üresség, űr. Valami ami létezik, de ugyanakkor mégsem. A Soke az egyszerűen csak egy átlagos személy, azonban, valahogy egy olyas valaki is, aki valamiféle láthatatlan, Isteni irányításnak megfelelően éli az életét.

Tudod, én nem a tudatos elmém szerint élek, egyáltalán nem; úgyhogy bármi, amit egészen idáig kigondoltam a fejemben az hírtelen megváltozhat – habár ez nem egy tudatosan előidézett változás. A Bujinkan is megváltozott, nem igaz? Sokféle dolog történt az évek során, s ezek mind leckék voltak mindannyiunk számára, engemet is beleértve. Ezért van, hogy a fejlődés töretlenül folytatódik.”

– Masaaki Hatsumi, A Ninja edzés nagymester-könyve

“”Soke” signifies nothingness, zero, emptiness, void. Something that exists, and yet does not. The Soke is just an ordinary person, and yet, somehow, he is someone who is living his life according to some invisible divine command.

You see, I do not live by my conscious mind, not at all, so that whatever I have thought up till now can just suddenly change in my mind, though it is not a consciously engineered change. The Bujinkan has changed, too, right? And because it can change, it can improve—as I think it does with every change—right? All sorts of things have happened over the years, and all of these have been lessons for all of us, including myself. That’s why progress continues constantly.”

– Masaaki Hatsumi, The Grandmaster Book of Ninja Training

Még több kép és idézet  Hatsumi senseitől, Katt ide.

, , , , , , , , , , , , , ,

Nincsenek hozzászólások

A ninjutsu-ban nincs helye kétségnek

A ninjutsu-ban nincs helye kétségnek

“Ha kételkedsz a technikádban vagy képességedben, akkor jobb lenne, ha egyszerűen csak távoznál.”

– Noguchi Shihan

Az önbizalom az egyik legfontosabb aspektusa a harcművészetnek és a harcnak. A “Shin Gi Tai” az elme, test és lélek 3 aspetusára utal, illetve közvetlenebb fordításban elmére, technikára és testre. Mind 3-nak összhangban kell lennie. Az önbizalom nélküli tudatot a másik kettő sem fogja követni.

Ha egy igazi konfliktusban vagy, akkor 100%-osan biztosnak kell lenned benne, hogy győzni fogsz, máskülönben hátráltatod magadat, egy potenciális élet-halál helyzetben. A shinkengata-ban(közelharc) nincs helye a kétségeknek. Győzni kell, ez ilyen egyszerű.

“If you doubt your technique or ability, then you should just leave.”

– Noguchi Shihan –
Confidence is one of the most important aspect of martial arts and combat. “Shin Gi Tai” refers to the 3 aspects of mind, body and spirit or a more direct translation of Mind, technique and body. All 3 must be in alignment. Without the confidence of mind then the other two will not follow.
If you are in a real conflict, you have to be 100% sure that you will succeed or you are handicapping yourself in a potential life or death situation. In shinkengata, there is no room for doubt. You must win, it is that simple.

Még több kép és idézet  Hatsumi senseitől, Katt ide.

, , , , , , , , ,

Nincsenek hozzászólások

Harcművészet és Jellem

Harcművészet és Jellem

“Az olyan emberek, akik pörlekedők, romlásba zuhannak. Törekedj a harmóniára, a békére. Az igazságosság szívével a Bu harcos útja kifejleszt egy józan karaktert, s képessé tesz bármilyen akadály áthidalására, így válva az önvédelem művészetévé.”

– Masaaki Hatsumi, A budo esszenciája

“People who are contentious fall to ruin. Strive for harmony, for peace. With the heart of justice, the martial ways of Bu cultivate a commonsense character and are able to overcome all obstacles, thereby becoming the art of self-defense.”

– Masaaki Hatsumi, The Essence of Budo

Még több kép és idézet  Hatsumi senseitől, Katt ide.

, , , , , , , , , , ,

Nincsenek hozzászólások

A ninjutsu nem csak technika

A ninjutsu nem csak technika
Átfogóbb értelmezésben a bujutsu az egyén országának a védelmezését, szűkebb értelemben pedig a közösségének, családjának és önmagának a megvédését jelenti. A bujutsu nem csak egy kard-technika, hanem egy technika az elméddel is. Az, hogy hogyan vágj, az kenjutsu, hogy hogyan csapjál, az meg a fa felvágása. [A technika tudatosság nélkül csak egy semmitmondó, ritmikus dolog.] Ugyan a jutsu technikát jelent, s tartalmaznia kell waza-t (ügyesség/képesség), ezen kívül a szívnek is benne kell lennie.
Ha a szíved nem tiszta, a technikád nem lesz megbízható. Ha jó szíved van, a technikád is jó lesz. Az ok egyenlő a technikával, s ha nincs ok, nincs technika sem. Az igazi győzelem nem rajtad múlik, hanem az ellenfeleden. Ezért, a győzelem természetesen érkezik meg hozzád. Csak várnod kell, hogy megtörténjen. Ne keresd a győzelmet, vagy a hasznot, hagyd, hogy természetesen történjenek: akárcsak, ahogy a kova és acél találkozik, hogy természetes úton tüzet teremtsenek.”
– Masaaki Hatsumi, Ninpo: Az élet bölcsessége
“In a broad sense bujutsu means to protect one’s country and to a narrower extent, it means to protect your community, your family and yourself. Bujutsu is not only a technique with a sword, but also a technique with your mind. To learn how to strike is kenjutsu, to learn how to chop is chopping wood. [Techniques without conscious awareness are bland and rhythmical]. While jutsu means technique and must contain waza [skills], jutsu must also have heart.
If your heart is not pure, your technique will not be reliable. If you have a good heart, your technique will be good. Purpose is the same as jutsu and if there is non purpose, there is no jutsu. True victory relies not upon you, but on your enemy. Thus, victory comes naturally to you. You have only to wait for it to happen. Do not search for victory or seek gain, allow it to happen naturally: just as flint and steel come together naturally to make fire.”
– Masaaki Hatsumi, Ninpo: Wisdom for Life

Még több kép és idézet  Hatsumi senseitől, Katt ide.

, , , , , , , , ,

Nincsenek hozzászólások

Harcművészet és az akadályok

Harcművészet és az akadályok

“Az emberek az összes gátukat maguk hozzák létre. Ez egy igencsak nagy ostobaság. Maguk csinálunk akadályokat, s ezáltal elveszítjük az utunkat az igazság keresésében. […] Az, amit olyankor tenni kell, ha az ember egy akadállyal kerül szembe, az mindössze annyi, hogy haladunk tovább, anélkül, hogy tudomást vennénk róla. Csak menj előre, járj tovább és az akadályok eltűnnek! Az én esetemben, ha én úgy érzem, hogy bajban vagyok és nem fog sikerülni, akkor csak megyek tovább. És így megy ez tovább, még ma is.”

– Masaaki Hatsumi, A Ninja edzés nagymester-könyve

“People create all their barriers for themselves. It’s really such a foolish thing to do. We create our own obstacles and lose our own way in the search for truth. […] All that it’s necessary to do when one faces a barrier is just keep walking, paying it no attention. Just keep going, keep walking, and the obstacles disappear! In my case, when I seem to be in trouble and I think I won’t make it, I just keep walking. And so it continues, even today.”

– Masaaki Hatsumi, The Grandmaster Book of Ninja Training

Még több kép és idézet  Hatsumi senseitől, Katt ide.

, , , , , , , , ,

Nincsenek hozzászólások

Jó és Rossz a ninjutsuban

Jó és Rossz a ninjutsuban

“…fontos, hogy ne fogadjuk olyan rosszul az árulást, még akkor sem, ha ezt egy közeli barát teszi. Ez tényleg olyan mint az 5. dan teszt: tudod, japánul a szó az árulásra annyi mint “hátulról levágni”, és még egy deshi általi árulás sem kéne, hogy rossz dologként legyen elkönyvelve, csakúgy, mint hogy az 5. dan teszt során sem szabad a hátbatámadást “rossznak” venni.

A “jó” és “rossz”, végül is, csak ugyanannak a kontinuumnak(folytonosságnak) a részei; ezért a mi dolgunk, hogy a jót válasszuk a hozzáállásunkon és szemléletünkön keresztül. Az árulás nekem nem számít. Képes voltam felülkerekedni rajta, és ez is az edzésem fontos részévé vált. Ez nem egy akadály számomra.”

– Masaaki Hatsumi, A Ninja edzés nagymester-könyve

“…it’s necessary not to take a betrayal like that badly, even if it’s perpetrated by an intimate friend. It’s really like the fifth dan test: you know, in  japanese, the word for betray is “to cut down from behind,” and even to be betrayed by a deshi should not be judged as a bad thing, any more than being attacked from behind in the fifth dan test should be judged as “bad.”

“Good” and “bad” are, after all, only parts of the same continuum, but it is up to us to choose the good through our attitude and through our perception. The betrayal doesn’t matter to me. I was able to overcome it, and that too became a highlight of my training. It is no obstacle for me.”

– Masaaki Hatsumi, The Grandmaster Book of Ninja Training

Még több kép és idézet  Hatsumi senseitől, Katt ide.

, , , , , , , , , , , , ,

Nincsenek hozzászólások

A ninja-nak élnie kell, végülis, önsajnálat és megbánás nélkül

A ninja-nak élnie kell, végülis, önsajnálat és megbánás nélkül

És ezidő allatt, az egyik legközelebbi barátom elárult engem, azzal, hogy megszegte a nekem tett ígéretét. De, mint kiderült, ez egy nagyon jó lecke volt nekem. Megtanultam a függetlenség szükségességét, és sok belső erőt is adott. Nem útáltam őt, s ami azt illeti realizáltam is – olyan volt ez nekem mint egy satori -, hogy a tettének értéke egy lehetőség volt számomra a növekedésre. Olyan volt ez nekem, mint egy ajándék az istenektől. A ninja-nak élnie kell, végülis, önsajnálat és megbánás nélkül. Ezalatt a tanulási folyamat alatt az egészségem visszatért. Eleget kellett tennem a felelősségeimnek. Eztán a testem könnyedebb lett, és sok más változás is végbe ment.

– Masaaki Hatsumi – A Ninja edzés nagymester-könyve

Satori: 悟り
megvilágosodás, megértés
悟: a felismerés, megvilágosodás kanji-ja

And during that time, one of the closest friends I had betrayed me by breaking a promise to me. But, as it turned out, it was a very good lesson for me. I learned the need for independence, and it gave me a lot of inner strength. I did not feel hate for him, and in fact realized—it was like a satori for me—the value of his action was an opportunity for my growth. It was like a gift from the gods for me. The ninja must live, after all, without self-pity, without regret. Through this learning process, my health returned. I had to carry out my responsibilities. My body then became lighter, and many other changes took place.

– Masaaki Hatsumi – The Grandmaster’s Book of Ninja Training

Még több kép és idézet  Hatsumi senseitől, Katt ide.

, , , , , , , , , , ,

Nincsenek hozzászólások

A betegségnél sem ér véget a harcművészet

A betegségnél sem ér véget a harcművészet

Öt évig épp azután, hogy a tanárom Iemoto-vá avatott engem, csak körülbelül három órát tudtam aludni naponta, a sok munka miatt, ami a vállaimra zuhant a tömegmédiával kapcsolatos tevékenységek miatt. Emellett a mindennapi munkámat is végeztem, s a ninpou tanulmányaimat meg edzésemet is. Ahogy már korábban is mondtam, az Iemoto címet valamivel idő előtt kaptam, s egészen tavaly szeptember 21-ig, tizenöt évvel azutánig, hogy Takamatsu sensei elhunyt, nem realizáltam igazán, hogy én vagyok az igazi Iemoto.

Ebben nincs semmi furcsa: egyszerűen nem voltam rá képes akkoriban. De, mint egy férfi, be kellett töltenem a felelőségemet ami a pozicíómmal jár. Azonban, az az időszak egy kiemelkedő időszakká vált számomra, az öt évnyi periódus alatti, oly kevés alvás miatt, ami egy vegetatív idegrendszeri kibillenéshez vezetett, annyira, hogy alig láttam, a belsőségeim szörnyű állapotban voltak, még arra is képtelen voltam, hogy normálisan megálljak a lábamon, s így tovább. De még ekkor is szerettem az edzést. Még akkor is, ha néha képtelen voltam elkerülni, hogy eldobjanak vagy megüssenek a saját tanítványaim, sosem hagytam abba az edzést.”

– Masaaki Hatsumi – A Ninja edzés nagymester-könyve

Iemoto: 家=otthon 元=forrás/származás
iskola feje, iskola családjának feje
家元
a két kanji az otthon és a származás, forrás kanji-ja

“For five years just after my teacher made me Iemoto, I got only about three hours of sleep a day, because of the great amount of work that fell to me in activities for the mass media. I was also doing my daily work and my ninpo study and training. As I said before, I received the title of Iemoto somewhat ahead of time, and it was not until September 21 last year, fifteen years after Takamatsu Sensei passed away, and 30 years after he gave me the title, that I finally realized I was a real Iemoto.

This is nothing strange: I simply didn’t at the time have the capability. But, as a man, I had to fulfill the responsibilities of my position. However, that time became an outstanding time for me because of the continuous five-year period with so little sleep, which led to an autonomic nervous imbalance so that I could hardly see, my intestines were in a terrible state, I was unable even to stand properly, and so on. But I still loved the training. Even though I was sometimes unable to avoid being thrown and hit in practice by my own students, I still never stopped training.”

– Masaaki Hatsumi – The Grandmaster’s Book of Ninja Training

Még több kép és idézet  Hatsumi senseitől, Katt ide.

, , , , , , , , , , ,

Nincsenek hozzászólások

Az igazság keresése a harcművészetben

Az igazság keresése a harcművészetben

“Az én keresésem mindíg a “nem-igazság” keresésére irányul; s egy dolog, amit ez magában hordoz az egy bizonyos adag áldozat “Ha nincs kockázat, nincs nyereség” – de egy személynek elkötelezettnek kell ahhoz lennie, hogy leljen valami igazat. Olyan ez, mint a régi japán harcművészeti epigramma, mely így szól: “A Pokol tátong a felemelt kard alatt… Lépj be! És a Menyország lesz a jutalmad!” Mikor az igazság pillanata eljő, mindannyiunknak egyetlen választása van: hogy előre lépjünk, vagy hogy elfussunk. Számomra mindíg a korábbi alternatíva kell, hogy legyen.

És ez a Buddhista papok Sennichi Kaihogyo(ezernapos séta) gyakorlatához hasonlatos, melyben óvatos járást gyakorolnak nap napután, mint a satori, a megvilágosodás elérésének egy módját. Ugyanakkor, persze, a “séta”, a keresés, a tanulás belsőleg folyik, a szívben, s folytatódhat tovább még akkor is, ha a lábak elvesztik használhatóságukat. Ez is az egyik oka annak, hogy mindennap sétálok. És igazából, tudod, a szó “járás” az ember életének minden aspektusában való megfelelő viseltetést is sejtet.”

– Masaaki Hatsumi – A Ninja edzés nagymester-könyve

“My search is always directed toward finding Untruth; and one thing that that involves is a certain amount of sacrifice “Nothing ventured, nothing gained”—but a person has to be wholehearted in order to gain something true. It’s like the old Japanese martial art epigram, which goes, Hell gapes beneath the upraised sword. . . . Step in! And Heaven is your reward! When the moment of truth comes, we each have a single choice: to step ahead or to run away. For me, it must constantly be the former alternative.

And it’s like the Sennichi Kaihogyo practice of the Buddhist priests, in which they practice careful walking day after day as a method of achieving satori, enlightenment. At the same time, of course, the “walking,” the searching, the learning, proceeds internally, in the heart, and can continue even if the use of the legs is lost. This is one reason why I walk every day, too. And in fact, you know, the word “walking” implies right conduct in all aspects of one’s life.”

– Masaaki Hatsumi – The Grandmaster’s Book of Ninja Training

Még több kép és idézet  Hatsumi senseitől, Katt ide.

, , , , , , , , , , ,

Nincsenek hozzászólások