Menü

Posts Tagged mester

A Bölcs, és a fán rekedt férfi.

A bölcs, és a fán rekedt ember tan mese

Volt egyszer egy férfi, aki imádta a mangót. Egy napon úgy döntött, megszerzi a lehető legédesebb mangót egyenesen a fa tetejéről. Az a gyümölcs, amit közvetlenül ér a napfény, a legédesebb. Így hát felmászott a fára egészen odáig, ahol már csak vékony ágakat talált, majd sikerült is néhány pirosas gyümölcsöt megkaparintania, de amikor megpróbált lemászni, megcsúszott és zuhanni kezdett.Szerencsére elkapott egy ágat, miközben zuhant, ennek dacára tehetetlenül csüngött le fáról. A helyi falusi emberek segítségéért kiáltott, jöttek is azonnal és hoztak egy létrát és botokat, de nem igazán tudtak neki segíteni.

Nemsokára arra járt egy megfontolt, jól ismert bölcs, aki egy egyszerű kunyhóban élt a közelben. Az emberek nagyon kíváncsian figyelték, mit tesz, mivel úgy hírlett, a környéken sok embernek orvosolta már a gondját-baját, néha igen szövevényes eseteket is beleértve. Egy percig néma csendben állt, aztán felkapott egy követ, elhajította és eltalálta vele a fán lógó férfit.

Mindenki meglepődött. A mangó rajongó elkezdett üvöltözni:
– Mit művelsz? Megőrültél? Azt akarod, hogy kitörjem a nyakamat?

A bölcs mélyen hallgatott. Aztán ismét felemelt egy követ, hogy megdobja vele a fán csimpaszkodó férfit. A pórul járt ember begurult.
– Ha le tudnék jönni, ellátnám a bajodat!

Mindenki azt akarta, hogy lejöjjön, de hogyan? Feszülten figyeltek és vártak, mi fog történni. Néhányan le akarták szidni a bölcset, mégsem tették. A bölcs fogott egy másik követ, majd a férfihoz vágta, ezúttal erősebben. A fán rekedt szerencsétlen már tajtékzott, ezért eltökélte, hogy lemászik valahogy és bosszút áll. Minden erejét és ügyességét latba vetve valahogy elérte a biztonságos ágakat, melyek segítségével le tudott mászni. Mindenki nagy ámulatára sikerült neki!

– Hol van az a risi? – kiáltotta a megmenekült férfi.
– Elég bölcs volt ahhoz, hogy ne várja meg, míg lemászol és agyonvered. – felelték a falusiak.
– Tényleg agyonütöm, ha egyszer a kezeim közé kerül. – replikázott a férfi.
– Állj meg egy pillanatra! Csak ő tudott neked segíteni. Provokált téged, így elérte, hogy magadon segíts.

A mangó őrült megtorpant egy pillanatra és elgondolkozott.
– Igazatok van. Minden jó szándékotok és együttérzésetek ellenére sem tudtatok rajtam segíteni, a bölcs azonban hozzáértő módon arra ösztökélt engem, hogy hozzam ki magamból a legjobbat és mentsem meg saját magamat. – ismerte be. – Inkább hálásnak kellene lennem, semmint dühösnek.

Ez a vezetőkről szóló tanmese. Egy igazi vezető vagy tanár néha különleges módszerrel segít neked, hogy valamit kezdj az életeddel. Előre kell nézned. Meg kell tenni minden erőfeszítést annak érdekében, hogy különleges eredményt érhess el. A legjobb vezető segít neked abban, hogy vállald a felelősséget a saját életedért.

, , ,

Nincsenek hozzászólások

A hal nem él meg a forrásban, ha a víz túl tiszta

A hal nem él meg a forrásban, ha a víz túl tiszta
“Egyszer, Takamatsu sensei harcos neve “Chosui” volt (tiszta víz), s nagy gondot fordított rá, hogy a szíve, s lelke olyan legyen mint a tiszta víz. Ez a harcos név összecseng a gondolattal ami ebben a japán közmondásban rejlik “Mizu kiyokereba uo sumazu”, ami annyit tesz: “a hal nem él meg a forrásban, ha a víz túl tiszta”.
A mesterem nagyon jól gondját viselte a természet szent patakjának, azaz; a tiszta víz folyásának. A hal, mely nem hajlandó ebben a szent forrásban élni, avagy az emberek, akik elveszítették a budouka tudatosságát, elvesztik a Budou útját is. Van egy másik mondás is Japánban: “San jyaku sagatte shi no kage wo fumazu”, ami azt jelenti, “három lépéssel maradj le, s ne lépj a tanítód árnyékára”.
Úgy tűnik, hogy az átlag ember csak azt az értelmezést fogadja el, mely a tanonc hozzáállására vonatkozik a tanár/mester kapcsolatban. Azonban, hányan realizálják azt, hogy valójában a mester az, aki három lépéssel a tanítvány előtt áll, védelmezve azt a támadásoktól, saját árnyékát használva fel pajzsként? Továbbá, a tanár egy olyasvalaki, aki egyidőben őrzi a tradíciót, s elöl is áll a jövőbe tekintve.”
– Masaaki Hatsumi, Japán kardvívás, A samurai titka
“At one time Takamatsu Sensei’s martial name was ‘Chosui’ (clear water) and he took great care that his heart and mind were like clear water. This martial name overlaps with the idea in the Japanese proverb “Mizu kiyokereba uo sumazu,” meaning, “fish will not live in a stream if the water is too clean.”
My master took very good care of the divine spring of nature, that is, the flow of clear water. Fish that oppose living in this divine spring, or you might say people who have lost the awareness as Budoka, lose the way of Budo. There is another proverb in Japanese: “San jyaku sagatte shi no kage wo fumazu,” meaning “walk three feet behind and do not step on the shadow of your teacher.”
It would seem that the average person would only accept that this relates to the attitude of the student within the student/teacher relationship. However, how many people realize that it is the master that stands three feet in front of the student protecting the student from an attack from the enemy by using his own shadow as a shield? Furthermore, a teacher is someone that defends tradition. They stand in front, and also look into the future.”
– Masaaki Hatsumi, Japanese Sword Fighting-Secret of The Samurai

, , , , , , , ,

Nincsenek hozzászólások